Бібліотека − невід’ємна складова освітнього процесу на кафедрі фармакології та токсикології

13 лютого 2019 року

Бібліоте́ка або книгозбі́р, заст. вівліофіка (грец. βιβλιοθήκη, від βιβλιον − «книжка» і θηκη − «сховище», «скриня») — культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів, проводить їх опрацювання та відображення у каталогах, організовує відповідне зберігання, збереження і обслуговування ними читачів.

Згідно Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну

справу», бібліотека це інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки. Важливим показником культури народу є кількість книг, що припадає на певну групу населення. 
У нашому ж повсякденному розумінні традиційно значення слова бібліотека зводиться до колекції книг або приміщення, де зберігаються книги. 
Без сумніву, невід’ємною складовою освітнього процесу у кожному вищому навчальному закладі є бібліотека. До того ж відповідні функції виконують її філіали на факультетах. Особливо цінною є кафедральні бібліотеки, де їх діяльність спрямована на задоволення інформаційних потреб студентiв, аспірантів, науково-педагогiчних працівників, та й загалом на інформаційне забезпечення навчально-виховного і наукового процесів на кафедрі з відповідних дисциплін.
Початок відліку історії бібліотеки кафедри фармакології та токсикології важко нині встановити. Її найстаріші екземпляри, які датуються ХІХ століттям, належали до особистої бібліотеки С.В. Баженова, який очолював кафедру 1941-1979 рр. Саме завдяки цій людині нині кафедра фармакології та токсикології володіє раритетними виданнями, що складають унікальний фонд її бібліотеки. Професор С.В. Баженов високо цінив рівень освіченості і дбав про розвиток як своєї особистості, так і колег-педагогів, студентів, науковців та разом з цим глибоко розумів значення бібліотеки у цьому. У свій час вчений-педагог передав усі екземпляри власної бібліотеки для ввіреної йому кафедри. Отже, як римляни говорили "Habent sua fata libelli", що означає "У кожної книги своя доля", доля багатьох книжок особистої бібліотеки професора Баженова С.В. привела їх до бібліотеки кафедри фармакології та токсикології. Учні Сергія Васильовича продовжували справу свого вчителя − сприяли розвитку бібліотеки кафедри.

Понад 500 екземплярів бібліотечних одиниць минулого століття нині є «гордістю» нашого бібліотечного фонду. Найбільш старими виданнями є «Основы фармакологии» (1880), «Лекции фармакологии для врачей и студентовь» (1887), «Repetitorium по фармакологии» (1889) тощо. Чимало книг підписані власне авторами, наприклад, відомими фармакологами Мозговим І.Ю., Черв’яковим Д.К., Кравковим М.П., Говоровим М.П., Сошественським М.О., Вашетком М.П. та чимало іншими. Є багато видань на іноземних мовах. Цінною є, наприклад, «The Pharmacopeia of the US of America» (1960). 
Завдяки міжкафедральній співпраці з кафедрою анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад В.Г. Касяненка, зокрема, професором О.П. Мельником, до фонду нашої бібліотеки було люб’язно передано ще ряд раритетних видань минулого та позаминулого століть. 
В асортименті бібліотечних одиниць є автореферати кандидатів та докторів наук, журнали, а також твори художньої літератури. Фонд комплектується матеріалами, які відповідають профілю кафедри, а також інших галузей ветеринарної медицини, сільського та лісового господарства, економіки, техніки та суміжних наук. 
У 2010 р. завідувачем кафедри фармакології і токсикології було обрано професора Духницького Володимира Богдановича, який постійно дбає за укомплектованістю бібліотеки. Ведеться спеціальний журнал, де фіксується книгообіг.
У лютому цього року у бібліотеці справжній «санітарний день»! Нашою метою є впорядкування усього фонду на відповідні тематичні секції: «Фармакологія», «Токсикологія», «Лікарські рослини», «Довідники та словники», «Збірники наукових праць і матеріали конференцій» та ін. Література формується в алфавітному порядку з метою швидкого пошуку у майбутньому відповідного джерела на вимогу відвідувачів. Планується також оновлення матеріально-технічного забезпечення бібліотеки.


Сьогодні, коли на кафедрі забезпечується підготовка фахівців ветеринарної медицини ОС «Бакалавр» та «Магістр», здійснюється підвищення кваліфікації завідувачів та хіміків-токсикологів хіміко-токсикологічних відділів лабораторій ветеринарної медицини різних рівнів, завідувачів та співробітників аптек ветеринарної медицини, а також готуються наукові кадри – бібліотека кафедри фармакології та токсикології повністю забезпечує реалізацію потреб користувачів.

Нині це сучасний науковий, культурно-освітній та інформаційний центр, завданням якого є здійснення повного і якісного бібліотечно-бібліографічного обслуговування всіх категорій читачів згідно з їх інформаційними запитами.

 

В.Б. ДухницькийІ.М. Деркач

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook