Наші досягнення за 2018 рік

24 грудня 2018, 19:18

Члени гуртка «Філософські проблеми міжособистісної та міжгрупової комунікації» брали участь у конференціях, круглих столах, науково-методологічних семінарах.

Кращі доповіді були апробовані на:

І. Науково-методичному семінарі «Україна: вчора, сьогодні, завтра», присвяченому 120-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України (Київ, 2018). Виступили:

1. Агамалієва Крістіна, студентка факультету ветеринарної медицини, з дововіддю «Джерела щастя людини».

2. Березовська Анна, студентка факультету ветеринарної медицини, з доповіддю «Неошаманізм як феномен сучасної культури».

3. Голядинець Надія, студентка економічного факультету,  з доповіддю «Східна і західна парадигми філософування».

4. Гудим Катерина, студентка факультету аграрного менеджменту, з доповіддю «Сакральна геометрія як шлях пізнання всесвіту і людини».

5. Луговська Євгенія, студентка факультету ветеринарної медицини, з доповіддю «Надлюдина Фрідріха Ніцше та ідеологія фашизму».

6. Миргородська Дарина, студентка факультету аграрного менеджменту, з доповіддю «Філософія щастя Григорія Сковороди».

7. Рудаков Євген, студент факультету ветеринарної медицини, з доповіддю «Про скептицизм Декарта».

8. Сайковська Аліка, студентка факультету ветеринарної медицини, з доповіддю «Декілька слів про ефект метелика».

9. Сухобок Наталія, Сухобок Тетяна, студентки факультету аграрного менеджменту, з доповіддю «З чого складається світогляд сучасної студентської молоді».

10. Тьопла Валерія, студентка факультету ветеринарної медицини, з доповіддю «Сексуальне насильство над дітьми в Україні та його вплив на подальше життя».

 

ІІ. Всеукраїнському науково-методологічному семінарі «Творча спадщина Г.С. Сковороди в контексті сучасного соціогуманітарного дискурсу» (25.10.2018 року). Виступили:

Бобрикова Ольга-Інесса, студентка факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, з доповіддю «Трактування сутності людини та світу у філософських творах Григорія Сковороди».

2. Грушецька Аліна, студентка факультету аграрного менеджменту, з доповіддю «Принцип сродної праці та філософія управління».

3. Данільченко Владислав, студент факультет захисту рослин, біотехнологій та екології, з доповіддю «Що таке кохання?».

4. Дудар Олександра, студентка факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, з дововіддю «Поняття щастя у моральній філософії Григорія Сковороди».

5. Жмихова Юлія, студентка факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, з доповіддю «Філософія ліричного вірша Григорія Сковороди «Всякому місту звичай і права…».

6. Іскра Ксенія, студентка факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, з доповіддю «Проблема самопізнання молоді в умовах сьогодення».

7. Кучерук Зоряна, студентка факультету аграрного менеджменту, з доповіддю «Як знайти щастя за принципами філософії Сковороди».

8. Лукащук Яна, студентка факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, з доповіддю «Екософія і глибинна екологія Арне Несса».

9. Матюша Олександра, студентка факультету аграрного менеджменту, з доповіддю «Григорій Сковорода: погляди видатного українського філософа».

10. Миргородська Дарина, студентка факультету аграрного менеджменту з доповіддю «Типологія сучасних стилів лідерства».

11. Сухобок Наталія, Сухобок Тетяна, студентки факультету аграрного менеджменту, з доповіддю «Категорія щастя у вченні Сковороди».

12. Ткачук Меланія, студентка факультету аграрного менеджменту, з доповіддю «Філософія серця Григорія Сковороди».

13. Трачук Юлія, студентка факультету аграрного менеджменту, з доповіддю «Мовний світ Г.С. Сковороди».

14. Харченко Ярослав, студент механіко-технологічного факультету, з доповіддю «Е. Фромм: буття vs володіння».

15. Шевченко Марина, студентка факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, з доповіддю «Проблема гендерної рівності в сучасній Україні, або поважайте мої права».

  

До роботи гуртка і участі у Всеукраїнському науково-методологічному семінарі «Творча спадщина Г.С. Сковороди в контексті сучасного соціогуманітарного дискурсу» долучилися:

Сизранова Світлана, студентка Київського коледжу комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету, з доповіддю «Філософські погляди Григорія Сковороди».

2. Юдіна Валерія, студентка Національного авіаційного університету, з доповіддю «Сновидіння як об’єкт психологічного дослідження К.Г. Юнга».

 

Опубліковано тези доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях (у співавторстві з керівником гуртка):

1. Харченко Я.С., Данилова Т.В. Закономерности развития научных знаний в контексте концепции Т. Куна. Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Наукові дослідження  у 2018 році». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 278 с. – с. 217-220.

2. Миргородська Д.О., Данилова Т.В. Багатогранність феномену лідерства: до постановки проблеми. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Universum View 2”. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 776 с. – сс. 430-432.

3. Данилова Т.В., Харченко Я.С. Історичні аспекти руху за гендерну рівність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Universum View 2”. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 776 с. – сс. 410-413.

4. Грушецька А.О., Данилова Т.В. Командні ролі Белбіна та управління персоналом. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Universum View 4. Economics and Management”. - Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 145 с. – сс. 38-40.

5. Лукащук Я. Ю., Данилова Т.В. Арне Несс: філософія екологічної гармонії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Universum View 4”. - Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 112 с. – сс. 45-47.

6. Данилова Т.В., Харченко Я.С. Західноєвропейська освітня парадигма доби Середньовіччя: до постановки проблеми. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Universum View 4. Pedagogical Sciences”. -Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 65 с. – сс.18-20.

   

Опубліковано статтю в міжнародному науковому журналі

 (у співавторстві з керівником гуртка):

1. Данилова Т., Лукащук Я. (2018). Теорії цивілізацій Ф. Гізо та Ж. Гобіно: до постановки проблеми. Path of Science, 4(11), 4001-4006.

http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/576

Country: Slovak Republik

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook