Завершено акредитаційну експертизу ОПП "Адміністративний менеджмент" спеціальності 073 "Менеджмент"

20 грудня 2018 року
Факультет аграрного менеджменту

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України на факультеті аграрного менеджменту з 17 по 19 грудня 2018 року працювала експертна комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Адміністративний менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Експертна комісія у складі: професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету Ірина Федулова (голова комісії) та професор кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету Вікторія Боковець (член комісії), ознайомилися з матеріалами акредитаційної справи, перевірили достовірність інформації про фактичний стан кадрового, навчально-методичного, наукового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, якісних характеристик підготовки фахівців за ОПП «Адміністративний менеджмент» спеціальності «Менеджмент» ОС «Магістр» у НУБіП України та відповідність наданої інформації вимогам чинного законодавства.

 

Проректор із навчальної та виховної роботи Сергій Кваша, декан факультету аграрного менеджменту Анатолій Остапчук, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Валерій Галушко та члени групи забезпечення якості ОПП "Адміністративний менеджмент" надали вичерпну інформацію про університет, факультет та підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Адміністративний менеджмент».

Експерти поспілкувалися з викладачами кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності і магістрами другого року навчання, провели зрізи знань з аграрної політики, стратегії міжнародного аграрного маркетингу, бізнес-менеджменту, планування і організації підприємства.

 

 

У результаті в експертному висновку відзначена спроможність Національного університету біоресурсів і природокористування України здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Адміністративний менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Анатолій Остапчук, декан факультету аграрного менеджменту

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)