ПІДГОТОВЛЕНИЙ ДО ВИДАННЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

18 грудня 2018 року

   Викладачами кафедри  кормовиробництва, меліорації і метеорології   Г.І. Демидасем,  В.П. Коваленком, Ю.В. Демцюрою  у співавторстві з вченими С.П. Полторецьким (Уманський НУС)  та  І.Т. Слюсарем  (ННЦ Інститут землеробства) підготовлено  навчальний посібник «Насінництво багаторічних та однорічних кормових культур»  за редакцією  професорів  Г.І. Демидася  та І.Т. Слюсаря.   

   Рішенням  Вченої ради НУБіП України від 28 листопада 2018 року даний посібник  було рекомендовано  до видання.

    Структура посібника та  наведений матеріал відповідають освітньо-професійній програмі підготовки фахівців аграрних закладів освіти ОС  Магістр з напряму підготовки – «Агрономія»  та  вимогам європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) організації навчального процесу.

   Вперше в Україні  підготовлено таке видання, в якому  наведено стан і перспективи  розвитку насінницької галузі, охарактеризовано технологію  виробництва, догляду, збирання та зберігання, критерії оцінювання якості посівного матеріалу.

   Позитивні рецензії на  даний посібник були отримані  від: Г.М. Ковалишиної, доктора с.-г. наук, старшого наукового співробітника  кафедри генетики селекції і насінництва ім. М.О. Зеленського (НУБіП України); Л.О. Рябовол, доктора с.-г. наук, професора, завідувача кафедри генетики, селекції рослин та біотехнологій Уманського НУС; В.А. Вергунова, д.с.-г.н., професора, директора ДНСГБ НААН, академіка НААН України.

Посібник призначений для студентів  за напрямом підготовки «Агрономія». Він буде корисним  науковцям, фахівцям  з насіннєвих інспекцій, сільськогосподарських підприємств різних форм власності.

доцент
кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології
Олеся Скриник

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015