Завершено акредитаційну експертизу освітньо-професійних програм економічного факультету

7 грудня 2018 року

        7 грудня завершили роботу комісії з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм "Економіка підприємств" та "Прикладна економіка"  спеціальність 051 "Економіка" галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки"; «Фінанси і кредит» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузь знань 07 «Управління та адміністрування»; "Облік і аудит" спеціальність 071 "Облік і оподаткування" галузь знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

       Члени експертної комісії у складі професора кафедри економіки підприємства Київського національного університету ім. Шевченка, доктора економічних наук, професора Баюри Дмитра Олександровича, завідувача кафедри економіки підприємств і корпорацій Тернопільського національного економічного університету, доктора економічний наук, професора Гринчуцького Валерія Івановича, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету Хрущ Ніли Анатоліївни, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів і кредиту Житомирського державного технологічного університету Виговської Наталії Георгіївни, завідувачу кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор Пилипенко Андрія Анатолійовича, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор Лоханової Наталії Олексіївни, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Чернігівського національного технологічного університету, доктор економічних наук, професор Дерій Жанни Володимирівни, завідувач кафедри прикладної економіки Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, доктору економічних наук, доценту Коваля Віктора Васильовича продовжили ознайомлення з кадровим, навчально-методичним, інформаційним та матеріально-технічним забезпеченням освітньо-професійних програм економічного факультету.

      Експертна комісія відвідала відділ кадрів університету, філію наукової бібліотеки у навчальному корпусі №10. Також були написані магістрами випускного курсу комплексні контрольні роботи з дисциплін циклу загальної та професійної і практичної підготовки ОПП "Економіка підприємсв" «Фінанси і кредит», "Прикладна економіка" та "Облік і аудит".

 

 

 

   На завершення експертна комісія Міністерства освіти і науки України склала експертний висновок і відзначила про спроможність економічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами "Економіка підприємств" та "Прикладна економіка" спеціальність 051 "Економіка" галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки"; «Фінанси і кредит» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузь знань 07 «Управління та адміністрування»; "Облік і аудит" спеціальність 071 "Облік і оподаткування" галузь знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

 

Дякуємо шановним членам акредитаційних комісій за високий професіоналізм та доброзичливе ставлення до колективу кафедр економічного факультету у період проведення акредитаційної експертизи!
Вітаємо колективи профільних кафедр з успішною акредитацією освітньо-професійних програм!

Віталій Нагорний
заступник декана економічного факультету

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook