На економічному факультеті розпочала роботу акредитаційна комісія

5 грудня 2018 року

      Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 2189-Л; № 2190-Л; № 2191-Л; № 2192-Л в період з 05 грудня по 07 грудня 2018 року на економічному факультеті Національного університету біоресурсів і природокористування України проходить акредитація чотирьох освітньо-професійних програм «Економіка підприємств» ,«Прикладна економіка» , «Фінанси і кредит» та «Облік і аудит» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
       Члени експертної комісії у складі професора кафедри економіки підприємства Київського національного університету ім. Шевченка, доктора економічних наук, професора Баюри Дмитра Олександровича, завідувача кафедри економіки підприємств і корпорацій Тернопільського національного економічного університету, доктора економічний наук, професора Гринчуцького Валерія Івановича, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету Хрущ Ніли Анатоліївни, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів і кредиту Житомирського державного технологічного університету Виговської Наталії Георгіївни, завідувачу кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор Пилипенко Андрія Анатолійовича, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор Лоханової Наталії Олексіївни, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Чернігівського національного технологічного університету, доктор економічних наук, професор Дерій Жанна Володимирівна,  завідувач кафедри прикладної економіки Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, доктору економічних наук, доценту Коваля Віктора Васильовича в першу чергу ознайомилася з матеріалами акредитаційних справ, кадровим забезпеченням, методичним та матеріально-технічним забезпеченням освітньо-професійних програм.

 

 

Декан факультету Анатолій Діброва представив інформацію про факультет і підготовку магістрів освітньо-професійних програм «Економіка підприємств», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» та «Прикладна економіка» з відповідних спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

 

 

Експертна комісія відповідно напрямку роботи відвідала профільні кафедри і детально ознайомилась з навчально-методичним забезпеченням, науково-дослідною діяльністю кафедр, навчальними лабораторіями факультету.
Комісія відвідала захисти випускової кваліфікаційної роботи магістрів і відзначила високий рівень підготовки та практичних навиків студентів. Експертами було відмічено актуальність та інноваційність тем магістерських робіт, апробацію результатів дослідження за рахунок участі магістрів в наукових конференціях, науково-дослідних тематиках випускових кафедр.

 

Комісія відзначила те що кадрове, методичне, матеріально-технічне забезпечення освітньо-професійних програм «Економіка» «Прикладна економіка» «Фінанси і кредит» та «Облік і аудит» зі відповідних спеціальностей відповідає ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти.

Робота експертної комісії продовжується.

Віталій Нагорний,
заступник декана економічного факультету
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook