ЗАВЕРШИЛАСЬ АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ"

3 грудня 2018 року
м. Київ, НУБіП України, навч. корпус 12

З метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Технології зберігання та переробки водних біоресурсів" із спеціальності 181 "Харчові технології" галузі знань 18 "Виробництво та технології" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Національному університеті біоресурсів і природокористування України та наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018 р., №2011-л експертна комісія у складі: Голова комісії: Павло Пивоваров – професор кафедри технології харчування Харківського державного університету харчування і торгівлі, доктор технічних наук, професор; Член комісії: Тетяна Манолі – доцент кафедри технології мꞌяса, риби та морепродуктів Одеської національної академії харчових технологій, кандидат технічних наук, доцент, у період з 29 листопада по 01 грудня 2018 року розглянула подані матеріали та провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, повꞌязану з підготовкою здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Технології зберігання та переробки водних біоресурсів" із спеціальності 181 "Харчові технології" галузі знань 18 "Виробництво та технології" на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

 

У ході експертизи комісія перевірила та проаналізувала подані матеріали стосовно фактичного стану кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, якісних характеристик підготовки фахівців, внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності закладу вищої освіти та його відповідність установленим законодавством вимогам.

Експертна комісія відвідала та проаналізувала сучасний стан випускаючої кафедри – технології м’ясних, рибних та морепродуктів. В ході перевірки комісією було зроблено детальний аналіз наявності кадрового складу кафедри, наявності сучасних лабораторій, оснащеність їх лабораторним, науковим обладнанням; забезпеченість навчального процесу сучасним обладнанням; наявність навчально-методичного забезпечення тощо.

Проаналізовано рівень науково-дослідної роботи студентів на факультеті харчових технологій та управління якістю продукції АПК, її організацію, що свідчить про наявність наукової бази для якісної підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Технології зберігання та переробки водних біоресурсів» спеціальності 181 «Харчові технології» за другим (магістерським) рівнем.

В цілому, комісією відмічено задовільний стан діяльності лабораторій кафедр, схвальні відгуки отримали лабораторії кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів – навчальна лабораторія технології м'яса та м'ясних продуктів;навчальна лабораторія технології риби та морепродуктів, навчальна лабораторія загальних технологій харчових виробництв, відмічено їх облаштування сучасним лабораторним обладнанням та лабораторними меблями, забезпеченість навчального процесу сучасним обладнанням (роки випуску 2008-2018) становить 100%.

На підставі аналізу і перевірки поданих на акредитацію матеріалів комісія дійшла таких висновків:

  • робота з підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми "Технології зберігання та переробки водних біоресурсів» спеціальності 181 «Харчові технології» на другому (магістерському) рівні вищої освіти здійснюється на належному рівні;
  • акредитаційні матеріали, подані на розгляд експертної комісії, представлені у повному обсязі;
  • стан кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу, соціальна інфраструктура загалом відповідають встановленим вимогам до заявленого рівня підготовки;
  • освітньо-професійна програма, навчальний план, робочі програми дисциплін, методичне забезпечення навчального процесу, рівень та якість знань слухачів відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам;
  • навчальний заклад спроможний здійснювати освітню діяльність, пов’язану з підготовкою здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Технології зберігання та переробки водних біоресурсів» спеціальності 181 «Харчові технології» на другому (магістерському) рівні вищої освіти. 

Наталія Слободянюк,

заступник декана факультету харчових

технологій та управління якістю продукції АПК

 

Владислав Сухенко,

завідувач кафедри стандартизації та

сертифікації сільськогосподарської продукції

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook