На факультеті харчових технологій та управління якістю продукції АПК відбулась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійних програм «Якість, стандартизація та сертифікація», «Технології зберігання, консервування та переробки мꞌяса»

29 листопада 2018 року
м. Київ, НУБіП України, навч. корпус 12
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001р. №978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», у період з 26 листопада по 28 листопада 2018 року була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійних програм – "Технології зберігання, консервування та переробки мꞌяса" спеціальності 181 "Харчові технології" та "Якість, стандартизація та сертифікація" зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

     Експертна комісія у складі: Пивоварова Павла Петровича, доктора технічних наук, професора кафедри технології харчування Харківського державного університету харчування і торгівлі (голова комісії із спеціальності 181 "Харчові технології"); Ванька Володимира Михайловича, доктора технічних наук, професора кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Національного університету «Львівська політехніка» (голова комісії по спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"); Бурак Валентини Геннадіївни, завідувача кафедри інженерії харчового виробництва Херсонського державного аграрного університетуСидоренко Олени Володимирівни, професора кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю Київського національного торговельно-економічного університету розглянула подані матеріали та провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (надалі НУБіП України), повꞌязану з підготовкою здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами "Технології зберігання, консервування та переробки мꞌяса" із спеціальності 181 "Харчові технології" галузі знань 18 "Виробництво та технології", "Якість, стандартизація та сертифікація" із спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудування" на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

     У ході експертизи комісія перевірила та проаналізувала подані матеріали стосовно фактичного стану кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, якісних характеристик підготовки фахівців, внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності закладу вищої освіти та його відповідність установленим законодавством вимогам.

     Комісією було відмічено, що у НУБіП України створено всі умови для підготовки фахівців, має високий рівень професорсько-викладацького складу, необхідний для забезпечення освітянської діяльності за заявленою спеціальністю. Підготовку фахівців зі спеціальностей 181 «Харчові технології», 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" здійснює професорсько-викладацький склад кафедр Національного університету біоресурсів і природокористування України.

  

     Всі викладачі кафедр, які забезпечують заявлену освітянську послугу, мають базову фахову освіту. Професорсько-викладацький склад не рідше одного разу на 5 років, відповідно до розпорядження навчальної частини університету проходить підвищення кваліфікації у ННІ післядипломної освіти НУБіП України, ЗВО України, закордонних університетах, науково-дослідних інститутах НАН України, передових харчових та переробних підприємствах України.

    В ході перевірки комісією було зроблено детальний аналіз наявності кадрового складу лабораторій (завідувач лабораторії, штатні співробітники); нормативних документів (накази про створення, положення, посадові інструкції працівників); наявність лабораторного, наукового обладнання (кількість та роки виготовлення); забезпеченість навчального процесу сучасним обладнанням; наявність навчально-методичного забезпечення тощо.
     В цілому, комісією відмічено добрий стан діяльності лабораторій кафедр, схвальні відгуки отримали лабораторії кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів – навчальна лабораторія технології м'яса та м'ясних продуктів; навчальна лабораторія технології риби та морепродуктів, навчальна лабораторія загальних технологій харчових виробництв, відмічено їх облаштування сучасним лабораторним обладнанням та лабораторними меблями, забезпеченість навчального процесу сучасним обладнанням (роки випуску 2008-2018) становить 100%.

     Експертна комісія встановила, що в університеті постійно проводиться робота з удосконалення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу, забезпечення його учасників сучасними приладами, обладнанням, устаткуванням, необхідними засобами навчання, а існуюча матеріально-технічна база університету відповідає вимогам для підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійних програм «Технології зберігання, консервування та переробки мꞌяса», «Якість, стандартизація та сертифікація» відповідає вимогам провадження освітньої діяльності за другим (магістерським рівнем).

     На підставі аналізу і перевірки поданих на акредитацію матеріалів комісія дійшла таких висновків:

  • робота з підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійних програм "Технології зберігання, консервування та переробки мꞌяса», "Якість, стандартизація та сертифікація" на другому (магістерському) рівні вищої освіти здійснюється на належному рівні;
  • акредитаційні матеріали, подані на розгляд експертної комісії, представлені у повному обсязі;
  • стан кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу, соціальна інфраструктура загалом відповідають встановленим вимогам до заявленого рівня підготовки;
  • освітньо-професійні програми, навчальні плани, робочі програми дисциплін, методичне забезпечення навчального процесу, рівень та якість знань слухачів відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам;
  • навчальний заклад спроможний здійснювати освітню діяльність, пов’язану з підготовкою здобувачів вищої освіти освітньо-професійних програм – «Технології зберігання, консервування та переробки мꞌяса» спеціальності 181 «Харчові технології», «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Висновок: подані у розпорядження експертної комісії оригінали документів, що характеризують Національний університет біоресурсів і природокористування України, підтверджують можливість навчального закладу забезпечити підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-професійних програм – «Технології зберігання, консервування та переробки мꞌяса», спеціальності 181 «Харчові технології», «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", формування контингенту здобувачів вищої освіти за зазначеними спеціальностями здійснюється відповідно чинному законодавству без порушень.

Експертний висновок ОПП «Технології зберігання, консервування та переробки мꞌяса»

Експертний висновок ОПП «Якість, стандартизація та сертифікація»

Людмила Тищенко,
доцент кафедри технології мꞌясних, рибних та морепродуктів

Наталя Мєдвєдєва 

доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook