На засіданні навчально-методичної ради розглянули ліцензійні справи та акредитаційні справи освітньо-професійних програм

27 листопада 2018 року

     Засідання ради розпочав голова, проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша питанням про підготовку заключних звітів в розрізі реалізації «Голосіївської ініціативи 2020» за 2018 рік.

     Потому виступив начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання Олег Єресько, директори відокремлених підрозділів НУБіП України з питаннями про підготовку ліцензійних справ, а саме «Рівненський коледж» фахова передвища освіта зі спеціальностей:
– 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ліцензований обсяг (з урахуванням термінів навчання) – 90 осіб;
– 073 «Менеджмент», ліцензований обсяг (з урахуванням термінів навчання) – 90 осіб;
– 192 «Будівництво та цивільна інженерія», ліцензований обсяг (з урахуванням термінів навчання) – 400 осіб.
ОС «Молодший бакалавр»:
– 081 «Право», ліцензований обсяг (із урахуванням термінів навчання) – 90 осіб.

«Бережанський агротехнічний коледж» ОС «Молодший бакалавр»:
123 «Комп’ютерна інженерія», ліцензований обсяг (із урахуванням термінів навчання) – 100 осіб;
274 «Автомобільний транспорт», ліцензований обсяг (із урахуванням термінів навчання) – 100 осіб.

«Мукачівський аграрний коледж» ОС «Молодший бакалавр»:
211 «Ветеринарна медицина», ліцензований обсяг (із урахуванням термінів навчання) – 100 осіб;
242 «Туризм», ліцензований обсяг (із урахуванням термінів навчання) – 160 осіб;
101 «Екологія», ліцензований обсяг (із урахуванням термінів навчання) – 160 осіб.

«Немішаївський агротехнічний коледж» ОС «Молодший бакалавр»:
«Електроенергетика», електротехніка та електромеханіка – 90 осіб;
Агроінженерія, ліцензований обсяг (з урахуванням термінів навчання) – 90 осіб;
«Ветеринарна медицина», ліцензований обсяг (з урахуванням термінів навчання) – 150 осіб;
«Харчові технології», ліцензований обсяг (з урахуванням термінів навчання) – 60 осіб.

«Боярський коледж екології і природних ресурсів» ОС «Молодший бакалавр»:
193 «Геодезія та землеустрій», ліцензований обсяг (з урахуванням термінів навчання) – 90 осіб.

     Також Олег Єресько доповів про підготовку акредитаційних справ ОКР «Молодший спеціаліст» відокремлених підрозділів НУБіП України»:
«Бережанський агротехнічний коледж»:
– 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж»;
– 5.04010602 «Прикладна екологія».
«Ніжинський агротехнічний коледж»:
– 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК».

     На завершення Олег Єресько представив членам ради оновлені правила прийому на навчання для закладів вищої освіти, здобуття ОКР «Молодший спеціаліст» у відокремлених підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування України на 2019 рік.

     Актуальною частиною засідання методичної ради було представлення деканами факультетів агробіологічного, аграрного менеджменту, землевпорядкування, юридичного, механіко-технологічного, захисту рослин біотехнологій та екології, ННІ лісового та садово-паркового господарства до розгляду акредитаційних справ щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти НУБіП України з підготовки фахівців ОС «Магістр» за освітніми програмами.

     По тому декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Микола Доля виніс на розгляд ради ліцензійні справи щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти НУБіП України з підготовка фахівців ОС «Бакалавр» за спеціальностями 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» ОПП «Екологічні біотехнології» та спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» ОПП «Навколишнє середовище і здоров’я».

     Заступник директора ННІ післядипломної освіти Тереза Микицей доповіла про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти шляхом збільшення ліцензованого обсягу підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» з 50 осіб (з розрахунку на рік) до 360 осіб (з розрахунку на 4 роки) ОП «Туризм». Також вона доповіла про провадження освітньої діяльності за новою спеціальністю у сфері вищої освіти підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» з ліцензованим обсягом 480 осіб (120*4 роки) ОП «Готельно-ресторанний бізнес».

     Начальник навчального відділу Оксана Зазимко представила на розгляд пропозицію про внесення змін до «Положення про екзамени та заліки у НУБіП України», а саме – зменшити час між проведенням екзаменів в екзаменаційну сесію від 1 дня. Це було одноголосно підтримано членами методради та деканами.

     Одним з питань яке було одноголосно підтримано винесено начальником навчально-методичного відділу Ларисою Кліх – про розгляд списку голів екзаменаційних комісій зі становлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітніми рівнями бакалавра та магістра в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на 2019 рік.

    Про результати постерних сесій студентів магістратури та підготовку до захистів магістерських робіт доповідла заступник начальника навчального відділу Олена Колеснікова.

         Директор наукової бібліотеки Тетяна Кіщак доповіла про результати роботи комісії з академічної доброчесності.

 

     Традиційно на завершення навчально-методичної ради було розглянуто подані підручники та навчальні посібники та вирішено клопотати про їх розгляд та затвердження вченою радою університету.

Дмитро Касаткін,
секретар навчально-методичної ради

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook