Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України: погляд студентів НУБіП

25 листопада 2018 року

     В НУБіП України відбулася 72-а науково-практична студентська конференція «Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України». З привітальним словом до учасників конференціії звернувся проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша. Розпочав роботу конференції завідувач кафедри підприємництва та організації агробізенсу професор Микола Ільчук на тему "Концептуальні засади збалансованого розвитку економіки України".

 

     Далі протягом трьох годин студенти разом з НПП факультету працювали за 5-ма напрямами. Загалом в конференції прийняло участь понад 300 студентів.

     Перша секція «Організаційно-економічні засади ефективного розвитку агробізнесу» працювала під керівництвом д.е.н., професора Олександра Юхимовича Єрмакова, співголовами секції були д.е.н. професор Світлана Михайлівна Рогач та д.е.н. професор Микола Максимович Ільчук,  секретар – к.е.н., доцент Гребеннікова Альона Анатоліївна.

   

 

      У роботі секції прийняло участь 33 студенти  разом з керівниками підготували тези за результатами проведених досліджень, серед них студенти економічного факультету, факультетів аграрного менеджменту та агрономічного. 14 студентів представили свої напрацювання у вигляді доповідей на конференції. Теми охоплювали соціальні, економічні, організаційні і навіть психологічні аспекти розвитку аграрного бізнесу України.
     Досить важко було визначити переможців, адже доповіді були різнопланові та на актуальну тематику. Тож керувалися вмінням триматися на публіці, відповідати на питання та представленими презентаціями.

 

Дипломи отримали:

     Секційне засідання «Фінансово-кредитне забезпечення розвитку аграрної сфери України» проводилось під керівництвом д.е.н., Давиденко Н.М., д.е.н., проф. Худолій Л.М. та секретаря к.е.н., доц. Скрипник Г.О. Участь прийняли понад 105 учасників з нашого вузу, а також студенти Вінницького національного аграрного університету під керівництвом д.е.н., проф. Алескерової Ю.В.
       На секційному засіданні виступили 14 студентів. Теми були цікаві і актуальні, зокрема розглядались питання державних фінансів, корпоративних фінансів, інвестиційної привабливості, банківської діяльності, страхування, фондового ринку, оподаткування та бюджетної системи.
     Підводячи підсумки секційного засідання Давиденко Н.М. відзначила високий рівень підготовки студентів та цікаві презентації. При розподілі призових місць критеріями оцінювання були виступи студентів, відповіді на запитання та рівень володіння матеріалом дослідження, рівень підготовки презентацій.

 

За результатами обговорень були визначені переможці:

  • І місце отримала студентка 1 курсу магістратури спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Черкас Тетяна з доповіддю «Удосконалення механізмів податкового регулювання в аграрному секторі України» - керівник к.е.н., доц. Долженко І.І.
  • ІІ місце отримали студентка 1 курсу магістратури спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Синиця Світлана з доповіддю «Кредитування аграрних підприємств за допомогою аграрних розписок в Україні» - керівник д.е.н., проф. Олійник-Данн О.О. і студентка 1 курсу магістратури спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Якубовська Яна з Вінницького національного аграрного університету - керівник д.е.н., проф. Алескерова Ю.В.

  •  ІІІ місце отримали студентка 2 ст. курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Богданович Яна з доповіддю «Фінансове забезпечення розвитку цифрової економіки в Україні» керівник - к.е.н., асист. Тітенко З.М., студентка 4 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Садомака Світлана з доповіддю «Розвиток страхування від часів античності до сьогодення» - керівник к.е.н., доц. Мамчур Р. М., студентка 1 курсу магістратури спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Цюпа Софія з доповіддю «Формування бюджетних ресурсів держави в умовах економічної кризи» - керівник к.е.н., доц. Скрипник Г.О.

     Усі учасники секційного засідання конференції отримали збірники друкованих праць та сертифікати учасників, а переможці – дипломи і подарунки.

    Засідання секції «Облік, оподаткування, контроль та аналіз в забезпеченні розвитку конкурентоспроможної економіки» відкрили виступами завідувач кафедри обліку та оподаткування, д.е.н., професор Євгенія Василівна Калюга та завідувач кафедри статистики та економічного аналізу, д.е.н., професор Василь Кирилович Савчук

     Учасниками заходу стали заступники декана доценти Музиченко А.О. та старший викладач Воляк Л.Р., науково-педагогічні працівники кафедри обліку та оподаткування, статистики й економічного аналізу: доц. Гуренко Т.О., доц. Мельниченко І.В., доц. Литвиненко В.С., ст. викл. Германчук Г.О., доц. Симоненко О. І., доц. Чухліб А.В., доц. Куць Т.В.

     Студенти під час конференції представили результати наукових досліджень та окреслили перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю та аудиту в Україні та за кордоном.

     За актуальність тематики та змістовність доповіді молоді науковці були відзначені почесними дипломами за:
І місце – Дарина Бойчас (4 курс);
ІІ місце – Катерина Лозоцька ( маг. 1 року) та Катерина Сорокіна (1 курс с.т.н.);
ІІІ місце – Тетяна Гайдученко (3 курс); Вікторія Юрченко (маг. 1 року); Марія Ніколаєнко (2 курс).

 

 

 

 

 

 

На четвертій секції «Конкурентоспроможність аграрого сектору в умовах функціонування зони вільної торгівлі з ЄС» заслухано доповіді 11 студентів. Високий науковий та організаційний рівень проведення конференції забезпечили змістовні та актуальні доповіді у т.ч. і англійською мовою. Секція працювала під  керівництвом д.е.н., професора Наталії Михайлівни Вдовенко, секретар секції - к.е.н., доцент Наконечна К. В.

  

 

 

  

 

 

 

Призові місця розподілено:

  • 1 місце Лактіонов А.А., (Регіональна економіка) тема доповіді "Аграрний сектор Франції" керівник к.е.н., доцент Кірейцева О.В.;
  • 2 місцеПримак І.О.; (Біотехнології) тема доповіді "Соціальні чинники аграрної реформи в Україні" керівник к.е.н., старший викладач Богач Л.В.2 місцеЯкуніна В.О. (Регіональна економіка) тема доаовіді "Державне регулювання земельних і водних ресурсів в Україні" д.е.н., професор Вдовенко Н. М.;
  • 3місце Войцехівська С.В.; (1 рік, магістратури Фінанси, банківська справа та страхування) тема доповіді "Рівень економічної свободи в Україні"  керівник к.е.н., доцент Гераймович В. Л.3 місцеСидоркіна А.О. (1 рік магістратури Облік і оподаткування) "Вплив глобалізації на економіку України"  керівник к.е.н., старший викладач Богач Л.В.3 місцеОліфіренко А.І., (5 курс Транспортні технології) тема доповіді "Експорт зернових. Аналіз результатів 2017/2018 маркетингового року та перспективи у 2018/2019" керівник  к.е.н., доцент Наконечна К.В.

     Cекційне засідання «Розвиток біржової торгівлі у системі євроінтеграційних процесів» в межах 72-гої науково-практичної студентської конференції «Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України», що була організована викладачами кафедри.
На секції виступали магістри 1 року навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», також до участі в конференції долучились і студенти інших вузів, зокрема Одеського національного політехнічного університету (науковий керівник к.е.н. Зайченко К. С.), Житомирського агроекологічного університету (науковий керівник к.е.н., доцент Тарасович Л. В.), Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (науковий керівник к.е.н. Теницька Н.Б. та к.е.н. Хадарцев О.В.), Київський міжнародний університет (науковий керівник к.е.н. Могилевська О. Ю.). Зокрема серед присутніх були викладачі кафедри біржової діяльності і торгівлі а також підприємництва та організації агробізнесу.

 

 

 

               У фокусі обговорення були такі теми:
• Режим сучасного світового валютного ринку;
• Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах;
• Проблеми правового забезпечення підприємств агробізнесу;
• Розвиток криптовалют;
• Державне регулювання цін на державну продукцію в Австрії;
• Диверсифікація діяльності як основа стратегії розвитку аграрних підприємств;
• Державне регулювання ринку зерна в розвинених країнах світу;
• Управління капіталом на біржовому фондовому ринку;
• Розвиток виробничої діяльності підприємств агробізнесу;
• Нормативно-правове регулювання біржового ринку України;
• Світовий досвід регулювання цін в Японії;
• Біржовий ринок деривативів.
         За результатами було визначено 6 найкращих доповідей, які були відмічені дипломами І ступенюЯремчук Тетяна, ІІ ступенюЗаруцький Владислав та Кир’ян Віталій, ІІІ ступенюЛадичук Ольга, Бабієнко Світлана, Федченко Наталія.

  

 

      Актуальність проведення конференції важко переоцінити, адже, як було зазначено на конференції, ефективне функціонування сучасної ринкової економіки України значною мірою залежить від діяльності таких ринкових установ як біржі. Проте, на сучасному етапі розвиток біржового ринку України є малорозвиненим, що як наслідок не сприяє впорядкуванню і прискоренню товарообігу, встановленню ринкової рівноваги, неперервності процесу відтворення.

Усі учасники конференції отримали збірники друкованих праць та сертифікати учасників.

Віталій Нагорний,
заступник декана економічного факультету
 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook