Відбулося засідання Науково-технічної вченої ради Науково-дослідного інституту здоров’я тварин

14 листопада 2018, 9:00

13 листопада 2018 року в конференц-залі навчального корпусу № 12 відбулося засідання Науково-технічної ради Науково-дослідного інституту здоров’я тварин. Згідно порядку денного, до якого не було внесено ніяких змін та доповнень, розглядали 4 питання, а також «різне».

Питання №1 – розгляд дисертаційної роботи Ковпака Віталія Васильовича, здобувача кафедри хірургії і патофізіології ім. проф. І. О. Поваженка, на тему «Морфологічні і функціональні зміни у підшлунковій залозі за експериментального цукрового діабету у тварин та методи їх відновлення», поданої на здобуття ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин». Головуючою на засіданні обрали професора Ткачук С. А.


Відкриває засідання голова ради проф. Засєкін Д. А., секретар – доц. Михальська В. М.

Головує на засіданні проф. Ткачук С. А.

Результати дисертаційної роботи доповідає здобувач Ковпак В. В.


Підтримати Віталія Васильовича Ковпака на засідання ради прийшли співробітники кафедри акушерства, гінекології і біотехнології відтворення тварин (де здобувач працює) та співробітники кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І. О. Поваженка (де здобувач виконував дисертаційну роботу та навчався в докторантурі).

Питання задавали проф. Мельник О. П., акад. НААН України Цвіліховський М. І., проф. Духницький В. Б., доц. Сердюков Я. К., проф. Ткачук С. А. Після цього виступили науковий консультант проф. Мазуркевич А. Й. та рецензенти: проф. Хомич В. Т., проф. Малюк М. О. та проф. Борисевич Б. В.Запитання дисертанту задає проф. Мельник О. П.

Запитання дисертанту задає академік НААН України Цвіліховський М. І.

Запитання дисертанту задає проф. Ткачук С. А.


Виступає науковий консультант, проф. Мазуркевич А. Й.

Виступає рецензент, проф. Хомич В. Т.


Виступає рецензент, проф. Малюк М. О.

У обговоренні взяли участь проф. Духницький В. Б., проф. Сорока Н. М., доц. Долецький С. П., акад. НААН України Цвіліховський М. І., проф. Засєкін Д. А., проф. Ткачук С. А. У виступах рецензентів та учасників дискусії було подано дві пропозиції: скорегувати назву дисертації в робочому порядку та рекомендувати дисертаційну роботу Ковпака В. В. до розгляду в спеціалізованій вченій раді. За обидві було проголосовано «за» одноголосно.

В обговоренні дисертації виступає проф. Духницький В. Б.

В обговоренні дисертації виступає проф. Сорока Н. М.

В обговоренні дисертації виступає доц. Долецький С. П.

 


В обговоренні дисертації виступає проф. Засєкін Д. А.

Питання №2 – розгляд дисертаційної роботи Кібкала Дмитра Вікторовича, здобувача кафедри клінічної діагностики та клінічної біохімії Харківської державної зооветеринарної академії, на тему «Клініко-біохімічне обґрунтування ролі порушень метаболізму глікопротеїнів і протеогліканів у патогенезі та діагностиці внутрішніх хвороб свійських тварин», поданої на здобуття ступеня докотра ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин». Головував на засіданні голова ради, проф. Засєкін Д. А.

Результати дисертаційної роботи доповідає здобувач Кібкало Д. В.

Питання задавали проф. Сорока Н. М., проф. Духницький В. Б., доц. Сердюков Я. К., проф. Захаренко М. О., доц. Костенко В. М., акад. НААН України Цвіліховський М. І., проф. Засєкін Д. А. Після цього виступили науковий консультант проф. Тимошенко О. П. та рецензенти: доц. Шарандак П. В., доц. Долецький С. П. та доц. Морозенко Д. В. (усі – доктори ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин»).


Запитання дисертанту задає проф. Сорока Н. М.

Запитання дисертанту задає проф. Духницький В. Б.

Запитання дисертанту задає проф. Захаренко М. О.

Запитання дисертанту задає доц. Костенко В. М.

Виступає науковий консультант, проф. Тимошенко О. П.


Виступає рецензент, д. вет. н., доц. Шарандак П. В.

Виступає рецензент, д. вет. н., доц. Долецький С. П.

У обговоренні взяли участь проф. Сорока Н. М., проф. Духницький В. Б., проф. Захаренко М. О., проф. Малюк М. О., акад. НААН України Цвіліховський М. І., проф. Засєкін Д. А. У виступах рецензентів та учасників дискусії було подано дві пропозиції: скорегувати назву дисертації в робочому порядку та рекомендувати дисертаційну роботу Кібкала Д. В. до розгляду в спеціалізованій вченій раді. За обидві було проголосовано «за» одноголосно.

В обговоренні дисертації виступає проф. Малюк М. О.

В обговоренні дисертації виступає проф. Засєкін Д. А.

Питання №3 – про стан виконання ініціативних наукових тематик на кафедрах факультету ветеринарної медицини у 2018 році. Доповідала заступник директора НДІ здоров’я тварин з наукової роботи професор Ткачук С. А. Звіти по всім ініціативним тематикам було одноголосно вирішено затвердити та схвалити.


Про стан виконання ініціативних наукових тематик доповідає проф. Ткачук С. А.

Питання №4 – про роботу ревізійної комісії ФВМ у першому півріччі 2018 року. Доповідав голова комісії, доцент Іщенко В. Д. Звіт було одноголосно вирішено затвердити та схвалити.
У розділі «Різне» було розглянуто низку поточних питань, які стосувалися затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів 2018 року набору, затвердження монографій та методичних рекомендацій тощо.

Cердюков Я. К., заступник директора
НДІ здоров’я тварин з питань студентської
наукової роботи, 13.11.2018 р.

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook