КАФЕДРА АНАЛІТИЧНОЇ І БІОНЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА ЯКОСТІ ВОДИ

7 листопада 2018 року

Кафедра започаткована в Київському політехнічному інституті  з моменту створення в його складі у 1898 році сільськогосподарського відділення, серед 20 навчальних дисциплін якого значне місце відводилось хімії.

З 1923 року кафедра входить до складу КСГІ, УСГА, НАУУ, НУБіП України у структурах Інституту агрохімії, Факультету агрохімії і ґрунтознавства, Природничо – гуманітарного ННІ і Факультету агробіологічного.

Історія кафедри – це великий перелік поставлених і вирішених завдань з розвитку навчання студентів, наукових розробок та наукового потенціалу кафедри, вдосконалення матеріальної бази та структури кафедри, серед яких маємо такі досягнення:

  •  Три атестовані обладнані лабораторії та аудиторію для щорічного навчання близько 1600 студентів

   

- На кафедрі було розроблено і читається студентам 4 факультетів за 7 спеціальностями 15 дисциплін хімічного і хіміко-екологічного профілю: неорганічна хімія, загальна хімія, біонеорганічна хімія, аналітична хімія, загальна і неорганічна хімія, неорганічна і біонеорганічна хімія, хімія навколишнього середовища, гідрологія, хімія з основами біогеохімії, гідрохімія, біоконверсія відходів, аналітичні спецпрактикуми, навчальні практики з загальної та неорганічної хімії, моніторинг якості води в агросфері, методологія сучасного хімічного аналізу, екологічна безпека водних екосистем (ресурсів).

- Кафедра постійно поновлює науково-методичне забезпечення навчання студентів; тільки за останні 15 років підготовлено і видано 9 підручників, 43 посібники, більше 200 методичних розробок, практикумів, електронних навчальних курсів.

       

Студентів з перших днів заохочують до навчання хімії шляхом роботи в науковому гуртку «Хімічна олімпіада», через який  кафедра впродовж 50 років готує і делегує студентів 1-4 курсів до участі у ІІ турі студентської олімпіади та конкурсі студентських наукових робіт  з хімії, де представники різних спеціальностей займали призові місця:

 

Петерфалві Андраш – студент факультету агрохімії і грунтознавства, 1969 р.

Галушко Сергій - студент факультету агрохімії і грунтознавства, 1970 р.

Копілевич Володимир - студент факультету агрохімії і грунтознавства, 1972 р.

Щуренко Володимир - студент факультету агрохімії і грунтознавства, 1982 р.

Івахненко Світлана - студентка факультету агрохімії і грунтознавства, 1983 р.

Дегтяренко Леонід - студент факультету агрохімії і грунтознавства, 1984 р.

Топчієнко Олег - студент факультету агрохімії і грунтознавства, 1986 р.

Куакуа Ернест - студент факультету агрохімії і грунтознавства, 1989 р.

Білєра Наталія - студентка факультету агрохімії і грунтознавства, 2001 р.

Вітер Арсен - студент агрономічного факультету, 2001 р.

Чорний Сергій - студент агрономічного факультету, 2001 р.

Шквир Тетяна - студентка факультету агрохімії і грунтознавства, 2002 р.

Горобець Олександр - студент факультету агрохімії і грунтознавства, 2002 р.

Кісельов Дмитро – студент факультету екології і біотехнології, 2006

Біленький Олександр - студент факультету ветеринарної медицини, 2010 р.

Дудко Анастасія - студентка факультету ветеринарної медицини, 2012 р.

Мозолюк Антон - студент факультету ветеринарної медицини, 2013 р.

Сіненко Богдан – студент спеціальності біотехнології та біоінженерія, 2017 р.

Кравець Марія - студентка факультету ветеринарної медицини, 2017 р.

Оне Ольга-Валентина - студентка спеціальності біотехнології та біоінженерія, 2018 р.

Сіненко Богдан – студент спеціальності біотехнології та біоінженерія, 2018 р.

Ігнатюк Богдан – студент агробіологічного факультету, 2018 р.

Крівецький Владислав - студент агробіологічного факультету, 2018 р.

 

   На кафедрі було започатковано професорами Горенбейном Ю.Я., Скобцем Є.М., Щегровим Л.М.  три наукові школи, із яких продовжують активно діяти у формі наукових лабораторій :

  лабораторія „Хімії фосфатів”

  лабораторія «Хронопотенціометричного аналізу»

  вимірювальна лабораторія якості води

        Нині продукцією цих наукових підрозділів є :

більше 250 патентів на винаходи

 

- монографії і науково-методичні рекомендації, розробки ТУ і МВВ

- завершено наукову розробку аналізатора хімічного складу водних розчинів за вмістом Pb, Cu, Zn, Cd, Hg, As, Ni, Co, Mn, Se, Fe, Cr, Sn, I-, K, Na, Ca, F, NO3-, NH4+ для системи моніторингу якості води різного господарського призначення;

Нині виконуються роботи по впровадженню виробництва

аналізатора і системи моніторингу якості води для

сільськогосподарських виробництв

ü підготовлено через аспірантуру кафедри 7 кандидатів хімічних наук (Абарбарчук Л.М., Прокопчук Н.М.,

Савченко Д.А., Панчук Т.К., Войтенко Л.В., Жиляк І.Д.,

Галімова В.М.) і 1 кандидата біологічних наук (Кравченко О.О.)

Нині навчається 2 аспіранти і 1 докторант за двома ліцензованими спеціальностями «Неорганічна хімія» і «Екологічна безпека».

 

 

ü наукові здобутки кафедри відзначені державними і науковими нагородами: