Захист дисертації Мавко Мар’яни Степанівни на тему: «Сезонна динаміка колориту паркових ландшафтів м. Києва»

7 грудня 2018, 10:00
вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.09
відбудеться прилюдний захист дисертації Мавко Мар’яни Степанівни
на тему: «Сезонна динаміка колориту паркових ландшафтів м. Києва»,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація».

 

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Олексійченко Надія Олександрівна, професор кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

 

доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Заіменко Наталія Василівна, директор Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка Національної академії наук України

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Дудин Роман Богданович, доцент кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України» Міністерства освіти і науки України


З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)