IІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО - ПРАКТИЧНА ВІДЕО-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ, НАУЦІ ТА ВИРОБНИЦТВІ (15-16 листопада)

15 листопада 2018 року

Шановні колеги !

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі  

ІI Міжнародної науково-практичної  відео-онлайн конференції

 «Інновації в освіті, науці та виробництві»,

яка відбудеться 15-16 листопада 2018 року, в

в НУБіУкраїни м. Києві

Мета конференції – презентація, обговорення та узагальнення результатів щодо інноваційних технологій в сільськогосподарському виробництві України та світу.

Наукові доповіді будуть опубліковані у вигляді тез.

Секції  конференції

Секція 1. Сільськогосподарські науки.

Секція 2. Біологічні науки.

Секція 3.  Ветеринарні науки.

Секція 4.  Економічні науки.

Секція 5.  Юридичні науки.

Програма

15 листопада: 830-1000Реєстрація, поселення.

1000 – Відкриття. Пленарне засідання.

1300-1400 – Перерва.

1400-1700 – Секційні засідання.

16 листопада: 900-1100 – Робота секцій.

1200 -1500 – Демонстрація наукових  досягнень.

1500 – Затвердження резолюції та закриття конференції.

 

 

Умови участі в конференції

 

До 13 листопада 2018 року необхідно направити заявку на участь у конференції; тези доповідей.

Адреса оргкомітету: НУБіП України,    вул. Героїв Оборони, 12, 7 навчальний корпус.

Е-mail: taniantal@ukr.net

тема: Конференція.

Вимоги до тез

Індекс УДК – вирівнювання по лівому краю;  2) назва  тез (великим  напівжирним шрифтом) – вирівнювання по центру; 3) ініціали і прізвища, наукові ступені авторів  – вирівнювання по правому краю; 4) назва установи, де працює або навчається (світлим курсивом); 5) текст наукового матеріалу. Обсяг тез до 2 повних сторінок.

Тези набирають в редакторі Microsoft Word (шрифт Arial, розмір 14 через 1 інтервал, без переносів, сторінка А-4 з полями: ліве 3 см, праве, нижнє, верхнє – 2 см, сторінки без нумерації).

Вартість публікації 1 сторінки – 35 грн.

Файли підписують прізвищем першого автора та назвою документу (Ivanov_tez.).  Підтвердження отримання матеріалів надсилається протягом наступного робочого дня.

Автор несе відповідальність за зміст і достовірність інформації. Редакція залишає за собою право на зміну секцій, обґрунтовані редагування та скорочення матеріалів.

 

 

 

Офіційна мова конференції: українська, англійська.

 

Заявка учасника конференції

«Інновації в освіті, науці та виробництві»

 

Прізвище

Ім’я

По-батькові ______________________

Вчений ступінь та звання ___________

Посада ___________________________

Організація________________________

Поштова адреса організації:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Телефон: __________________

e-mail ____________________________

Тема доповіді___________________________

__________________________________

__________________________________

 

Секція № _________________________

_________________________________

Форма участі:

_________________________________

 

Доповідь та публікація тез                    

Публікація тез (заочна участь )            

потреба в паперовому варіанті тез      

Необхідність надання:

  гуртожитку                готелю

  Довідки за телефоном:

 

(044) 527-86 -26 – кафедра рослинництва

+38 (068) 837-41-99  Антал Тетяна Володимирівна

Детальна інформація на сайті факультету:

https:nubip.edu.ua/node/4179/4

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій