Відбулося перше в 2018/19 навчальному році засідання Науково-технічної вченої ради Науково-дослідного інституту здоров’я тварин

20 вересня 2018 року

19 вересня 2018 року в конференц-залі навчального корпусу № 12 відбулося перше в 2018/19 навчальному році засідання Науково-технічної вченої ради Науково-дослідного інституту здоров’я тварин. Згідно списку реєстрації, з 19 членів ради були присутніми 17, 2 були відсутні з поважних причин, таким чином, кворум був. Згідно порядку денного, до якого не було внесено ніяких змін та доповнень, розглядали 4 питання, а також «різне».
Перед початком засідання від імені ради з днем народження привітали її постійного члена, член-кореспондента НААН України, професора Мазуркевича А. Й.

Голова ради проф. Засєкін Д. А. оголошує початок засідання

Вітання професору Мазуркевичу А. Й.

Питання № 1 – звіти про роботу Ради молодих вчених та Ради аспірантів НДІ здоров’я тварин за 2017/18 навчальний рік. Про свої здобутки доповіли голова Ради молодих вчених ас. Друзь Н. В. та голова Ради аспірантів Білошицький Р. В. Звіти було обговорено, зокрема, виступали проф. Нєдосєков В. В., акад. Цвіліховський М. І., проф. Засєкін Д. А. У виступах прозвучала одна пропозиція – звіти схвалити та затвердити, яку було прийнято одноголосно. Також прийнято рішення нагородити Друзь Н. В. та Білошицького Р. В. грамотами.

Звітує голова  Ради молодих вчених ас. Друзь Н. В.

Члени Ради за роботою

Звітує голова Ради аспірантів Білошицький Р. В.

В обговоренні звітів виступає проф. Недосєков В. В.

В обговоренні звітів виступає акад. Цвіліховський М. І.

Питання №2 – розгляд дисертаційної роботи Бокотька Р. Р., здобувача кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І. О. Поваженка, на тему «Морфофункціональні зміни в щитоподібній залозі тварин за наявності дегенеративних процесів та їх корекція за допомогою мезенхімальних стовбурових клітин», поданої на здобуття ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин». Головуючою було обрано проф. Ткачук С. А.

Розгляд дисертації Бокотька Р. Р. веде проф. Ткачук С. А.

Результати дисертаційної роботи доповідає асп. Бокотько Р. Р.

Виступає науковий керівник, проф. Мазуркевич А. Й.

Питання задавали акад. Цвіліховський М. І., проф. Духницький В. Б., проф. Малюк М. О., проф. Недосєков В. В. Усього було поставлено 18 запитань. Після цього виступили науковий керівник, проф. Мазуркевич А. Й. та рецензенти: проф. Борисевич Б. В. та доц. Дорощук В. О. У обговоренні взяли участь акад. Цвіліховський М. І., проф. Духницький В. Б., проф. Малюк М. О., проф. Карповський В. І. У виступах рецензентів та учасників дискусії було подано дві пропозиції: скорегувати назву дисертації в робочому порядку та рекомендувати дисертаційну роботу Бокотька Р. Р. до розгляду в спеціалізованій вченій раді, за обидві було проголосовано «за» одноголосно.

Виступає рецензент, проф. Борисевич Б. В.

Виступає рецензент, доц. Дорощук В. О.

В обговоренні дисертації виступає акад. Цвіліховський М. І.

В обговоренні дисертації виступає проф. Духницький В. Б.

В обговоренні дисертації виступає проф. Карповський В. І.

Питання №3 – розгляд дисертаційної роботи Застулки О. О., здобувача кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, на тему «Мікологічна безпечність та якість бджолиного обніжжя», поданої на здобуття ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза». Головуючою було обрано проф. Ткачук С. А.

Результати дисертаційної роботи доповідає асп. Застулка О. О.

Питання задавали проф. Мазуркевич А. Й., доц. Сердюков Я. К., проф. Духницький В. Б., проф. Сорока Н. М. Усього було поставлено 19 запитань. Після цього виступили науковий керівник, проф. Якубчак О. М. та рецензент: проф. Ткачук С. А.; рецензію другого рецензента (проф. Бергілевич О. М.) було зачитано головуючою. У обговоренні взяли участь проф. Духницький В. Б., проф. Мазуркевич А. Й., проф. Сорока Н. М., проф.. Захаренко М. О., проф. Засєкін  Д. А. У виступах рецензентів та учасників дискусії було подано дві пропозиції: скорегувати назву дисертації в робочому порядку та рекомендувати дисертаційну роботу Застулки О. О. до розгляду в спеціалізованій вченій раді, за обидві було проголосовано «за» одноголосно.

Запитання дисертанту задає проф. Духницький В. Б.

Виступає науковий керівник, проф. Якубчак О. М.

Виступає рецензент, проф. Ткачук С. А.

В обговоренні дисертації виступає проф. Сорока Н. М.

В обговоренні дисертації виступає проф. Засєкін Д. А.

Питання №4 – звіт докторантів НДІ здоров’я тварин за весь період перебування в докторантурі (2016-18 рр.). Було заслухано звіти докторантів Меженської Н. А., Деркача Є. А., Кучерук М. Д. Після обговорення звіти докторантів постановили схвалити та рекомендувати до розгляду на Вченій раді НУБіП України.
У розділі «Різне» було розглянуто низку поточних питань, з яких найважливішим було повідомлення про створення журналу «Український часопис ветеринарної медицини» і затвердження його редколегії.

Зі звітом про стан виконання дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора ветеринарних наук виступає докторант Меженська Н. А.

Зі звітом про стан виконання дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора ветеринарних наук виступає докторант Деркач Є. О.

Зі звітом про стан виконання дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора ветеринарних наук виступає докторант Кучерук М. Д.

Cердюков Я. К., заступник директора
НДІ здоров’я тварин з питань студентської
наукової роботи

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook