Вітаємо з Днем народження Мазуркевича Анатолія Йосиповича!

18 вересня 2018 року

Сьогодні, 18 вересня 2018 року, виповнюється 78 років з дня народження доктору ветеринарних наук, професору кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка НУБіП України, члену-кореспонденту НААН України, Заслуженому діячу науки і техніки України Мазуркевичу Анатолію Йосиповичу.
Мазуркевич А.Й. з 1971 року займається науково-педагогічною діяльністю.
Після закінчення ветеринарного відділення Новочорторийського технікуму (1954-1958 рр.) працював ветеринарним фельдшером в колгоспах ім. Сталіна (1958-1960 рр.) та «Новий шлях» (1960-1961 рр.) Попельнянського району, що на Житомирщині. З 1961 по 1966 рр. навчався на ветеринарному факультеті Української сільськогосподарської академії, який закінчив з відзнакою та отримав фах лікаря ветеринарної медицини. Працював на посаді ветеринарного лікаря-терапевта станції по боротьбі з хворобами тварин Кагарлицького р-ну Київської області (1966-1968 рр.).
Навчався в аспірантурі (1968-1971 рр.) при кафедрі фармакології і паразитології УСГА. Успішно захистив дисертацію (1972 р.) та отримав науковий ступінь кандидата ветеринарних наук.
Асистент (1971-1977 рр.), старший викладач (1977-1978 рр.), доцент (1978-1993 рр.), старший науковий співробітник (1988-1991 рр.), доцент (1991-1993 рр.) кафедри фармакології і патофізіології Української сільськогосподарської академії.
У 1993 р. захистив докторську дисертацію та отримав вчене звання професора.
Очолював кафедру фармакології і патофізіології, а згодом – новостворену кафедру нормальної і патологічної фізіології. За сумісництвом працював на посаді заступника декана.
Декан факультету ветеринарної медицини: 1984-1988 рр. та 1994-2000 рр. На посаді декана факультету ветеринарної медицини Мазуркевич А.Й. проводив глибокі дослідження і впровадження в організацію освітньо-виховного процесу актуальних питань вищої школи. За його безпосередньою участю створена навчальна, методична, матеріальна, клінічна та комп’ютерна база для підготовки і перепідготовки спеціалістів ветеринарного профілю, розроблена освітньо-професійна програма спеціальності «Ветеринарна медицина», навчальні плани і типові програми для ветеринарних факультетів вищих аграрних закладів освіти України, два Державних Стандарти вищої освіти із спеціальності «Ветеринарна медицина», проведено ряд заходів з реформування ветеринарної освіти України з метою інтеграції її в світову освітянську систему.
У 2001-2008 рр. – академік-секретар відділення ветеринарної медицини УААН та за сумісництвом – професор кафедри нормальної та патологічної фізіології НАУ. Діяльність Мазуркевича А.Й. на посаді академіка-секретаря УААН була спрямована на консолідацію зусиль наукових колективів Інститутів УААН, підпорядкованих Відділенню, а також наукових підрозділів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, Державних науково-контрольних інститутів МінАП України на здійснення наукової діяльності.
З 2008 р. по 2010 р. – директор НДІ здоров’я тварин та, а 2010-2011 рр. – проректор з наукової роботи та, за сумісництвом – професор кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин НУБіП України. З 2012 р. і по цей час – професор кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин НУБіП України. Саме на цих посадах Мазуркевич А.Й., разом із вченими ННІ ВМЯБПТ, розробив і втілив в життя програму перебудови діяльності наукових підрозділів інституту, спрямовану на підвищення актуальності наукових досліджень та ефективності фундаментальних і прикладних наукових розробок, на залучення вітчизняних і зарубіжних інвестицій.
Член-кореспондент Національної академії аграрних наук України (1995 р.). Має загальний стаж роботи 59 років, у т.ч. – науково-педагогічний стаж – 45 років.
Мазуркевич А.Й. – провідний вчений в галузі експериментальної патології. Його роботи мають фундаментальний характер і спрямовані на вивчення реактивності організму тварин у відповідь на вплив фізичних, хімічних та біологічних чинників довкілля, виявлення біологічної активності стовбурових клітин залежно від їх видової приналежності, способів отримання, культивування та застосування у ветеринарній медицині, особливостей взаємовідношень трансплантованих стовбурових клітин з організмом тварин-реципієнтів.
Мазуркевич А.Й. автор більше 300 друкованих праць, у т.ч. 17 підручників, навчальних посібників та монографій, серед яких зокрема підручник «Патофізіологія тварин», два видання «Практикуму з патологічної фізіології сільськогосподарських тварин», «Практикум з фізіології сільськогосподарських тварин», монографія «Болезни собак и кошек», атлас-монографія «Пухлини дрібних свійських тварин: клініка, діагностика, лікування», монографія «Продукти біотрансформації нітратів та сечовини у тваринному організмі (за даними ангіостомії, біопсії)», підручник «Патофізіологія та патологічна анатомія тварин», посібник «Ветеринарна імунологія"».  Мазуркевич А.Й. є співавтором Закону України «Про ветеринарну медицину», Державного стандарту вищої освіти з напряму «Ветеринарна медицина», ряду рекомендацій науково-методичного та науково-практичного змісту. Має понад 230 патентів та авторських свідоцтв, є співавтором 3 нових лікарських препаратів, зареєстрованих в Україні.
Підготовив 6 докторів та 15 кандидатів ветеринарних наук. В цей час здійснює підготовку 2 докторантів, 6 аспірантів та 2 пошукачів.
Мазуркевич А.Й.  є президентом Всеукраїнського товариства ветеринарних патологів, головою локальної Комісії з питань біоетики, членом 2 спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій (НУБіП України).

За доброту та щирість Анатолія Йосиповича знають, люблять та поважають не лише в Україні, а й за кордоном.

Дорогий наший Учителю! Вітаємо Вас з Днем народження та бажаємо міцного здоров'я та довгих літ!

Колектив кафедри

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook