Проект рішення розширеного засідання факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК

30 серпня 2018 року
м. Київ, НУБіП України, ауд. 315, блок Д, навч. корпус 12

Вчена рада ПОСТАНОВЛЯЄ:

Основними напрямками діяльності факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК на 2018/2019 н. р. вважати:

І. Загальнофакультетські завдання:
1. вважати головним завданням для всього колективу – підвищення якості освітнього, дослідницького процесів шляхом постійної турботи про науково-педагогічні кадри, підвищення їх кваліфікації на провідних підприємствах харчової промисловості, особливо молодих вчених.
2. Посилення співпраці з виробництвом та бізнесом через формування синергетичного ефекту від наукової та освітньої діяльності факультету.

ІІ. В освітній, морально-естетичній та виховній діяльності:
З метою подальшого вдосконалення навчального процесу підготовки фахівців на факультеті харчових технологій та управління якістю продукції АПК доцільно виконати наступні заходи:
1. Провести чергову акредитаційну експертизу підготовки фахівців ОС «Бакалавр» спеціальності «Харчові технології» та ОС «Магістр» спеціальностей 181 «Харчові технології» (освітньої програми «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса», «Технології зберігання та переробки водних біоресурсів»); 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (освітньої програми «Якість, стандартизація та сертифікація»).
2. Провести ліцензування підготовки фахівців ОС «Бакалавр» за освітніми програмами «Технології оздоровчих харчових продуктів»; «Технологічна експертиза, якість та безпечність харчової продукціїї».
3. Розробити «нову концепцію»: «Школа-кафедра-факультет-університет» щодо проведення профорієнтаційну роботи для забезпечення конкурсної ситуації при прийомі на ОС «Бакалавр» спеціальності «Харчові технології». Започаткувати створення при районних відділах освіти Вінницької, Київської та Полтавської областей навчальних центрів «Кулінарна школа» із проведеннм майстер-класів «Здорове харчування – ключ до якості життя» для учнів 9-11 класів.
4. Розробити концепцію щодо проведення профорієнтаційної роботи для забезпечення конкурсної ситуації при прийомі на ОС «Магістр» освітньої програми «Якість, стандартизація та сертифікація».
5. Запровадити викладання фахових дисциплін англійською мовою для студентів ОС «Магістр» освітніх програм «Якість, стандартизація та сертифікація», «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса».
6. Створити академічну групу студентів на спеціальності 181 «Харчові технології» із викладанням окремих дисциплін англійською мовою.
7. Активізувати роботу щодо підготовки та видання підручників, у т.ч. іноземною мовою, посилити вимоги до їх змісту.
8. Активізувати роботу щодо підготовки ЕНК з навчальних дисциплін на платформі MOODLE.
9. Активізувати студентів бакалаврату для участі у різноманітних курсах іноземних мов для підготоки до ЗНО з іноземної мови.
10. Сприяти розвитку студентського самоврядування факультету, постійно залучати студентів до культурних, спортивних, інтелектуальних конкурсах. Щотижнево проводити зутрічі із студентським активом, із залученням кураторів академічних груп, дирекцію студмістечка, відділ виховної роботи.
11. Посилити роботу з поліпшення соціально-побутових умов у гуртожитку, залучивши до співпраці Раду роботодавців факультету.

ІІІ. У науково-дослідній, інноваційній діяльності:
З метою подальшого вдосконалення наукової роботи факультету доцільно виконати наступні заходи:
1. Проведення актуальних наукових досліджень з пріоритетних напрямів виробництва та науки і широке впровадження отриманих результатів у виробництво та навчальний процес;
2. Активізувати роботу щодо отримання міжнародних грантів та проектів за напрямком «Харчова безпека, сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка».
3. Забезпечити підвищення публікаційної активності НПП факультету, особливо молодих вчених, у виданнях наукометричних даних SCOPUS, Web of Sciense.
4. Підвищити ефективність підготовки здобувачів наукових ступенів, відповідальність наукових керівників.
5. Проведення на базі факультету Міжнародної наукової конференції, зокрема: IX Міжнародної конференції вчених, аспірантів та студентів «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем якості та безпеки продукції АПК» (квітень 2019 р.);
6. Проведення прикладних досліджень факультету за рахунок коштів Державного бюджету України та спеціального фонду.
7. Взяття участі у міжнародних, всеукраїнських, вузівських конференціях.
8. Залучення коштів спеціального фонду на особові рахунки науково-виробничих (інноваційних) підрозділів, через виконання наукових розробок.
9. Залучення студентів до виконання наукових тематик факультету.

ІV. У міжнародній діяльності:
1. Здійснення набору студентів на навчання на спеціальність 181 «Харчові технології» іноземних громадян – не менше 5 осіб.
2. Взяття участі НПП кафедр в міжнародних наукових програмах, проектах.
3. Організація студентів факультету для взяття участі у програмі практичного навчання в Німеччині.
4. Розробити план заходів щодо стажування НПП факультету у провідних університетах
5. Продовжити роботу щодо співпраці з Університетом Пенстейт, США з реалізації англомовного проекту з харчової безпеки.

V. Зміцнення матеріально-технічної бази факультету:
1. Постійно здійснювати оновлення матеріально-технічної бази кафедр факультету, шляхом закупівлі новітнього обладнання, комп’ютерної техніки тощо.
2. Завершити заміну освітлення в лекційних аудиторіях, навчальних лабораторіях на енергоощадне.
3. Проведення косметичних ремонтів на кафедрах та гуртожитку №9.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на Баль-Прилипко Л.В., Сухенко Ю.Г., Савченко О.А., Сухенко В.Ю.

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook