Атестація науково-дослідних робіт на факультеті землевпорядкування за перше півріччя 2018 р.

11 червня 2018 року

На факультеті землевпорядкування 07 червня 2018 року відбулася перевірка стану виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок Державного бюджету та ініціативних наукових проектів. Університетську комісію очолював завідувач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І.Мартиненка, д.т.н., професор В.П.Лисенко, до складу комісії увійшли такі відомі вчені, як завідувач кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. К. Шикули, д.с.-г.н., професор А.Д. Балаєв, директор НДІ рослинництва та ґрунтознавства, д. с.-г. наук, професор Г.М.Ковалишина; заступник декана з наукової роботи факультету інформаційних технологій, к.т.н., доцент О.М. Ткаченко, начальник НДЧ, д.с.-г.н., професор В.В.Отченашко, начальник науково-організаційного відділу НДЧ, к.е.н. В.В.Самсонова, Ковбаса  Я.В., головний метролог науково-організаційного відділу НДЧ, канд. с.-г. наук.   

Загальна кількість НДР, над якими працюють вчені і викладачі факультету – 4 наукові роботи, з них:
3 – теми держбюджетного фінансування, зокрема:
НДР 110/96-ф «Концепція створення реєстру особливо цінних земель як механізм дотримання екологічної безпеки при їх використанні» (науковий керівник – Євсюков Т.О., доктор економічних наук, декан факультету землевпорядкування), яка розпочалася у лютому 2017 р. В дослідженнях за перше півріччя 2018 року акцент зроблено на теоретичному узагальненні концепції створення реєстру особливо цінних земель, обґрунтуванні науково-методичних засад еколого-економічної оцінки особливо цінних земель у складі земельних ресурсів.
Наступною темою, про виконання якої звітував факультет, була НДР 110/1-ф-2018 «Новітня концепція створення цифрового Атласу вартості земель України – інструменту регулювання ринкових земельних відносин і просторового розвитку» (науковий керівник – Ковальчук І. П., доктор географічних наук, завідувач кафедри геодезії та картографії). Дослідження розпочалися у лютому 2018 року і триватимуть до грудня 2020 року. На даному етапі здійснено критичний аналіз існуючих в Україні, Європейському Союзі і Світі підходів до електронного атласного картографування вартості земель і впливаючих на неї чинників. Встановлено, що у закордонній літературі інформація про ціни на землю розглядається як чинник, що обумовлює прийняття ефективних рішень в різних видах людської діяльності. На основі проведеного патентного пошуку визначено, що найближчими до виконуваної тематики є патенти, які регламентують методологію геопросторового обліку земельно-кадастрових даних і використання електронних карт та баз даних цієї тематики. В роботі обґрунтовано об’єкт і предмет дослідження, масштабний ряд карт Атласу вартості земель України та показники, які планується відображати на тематичних картах. За результатами досліджень опубліковано дві статті у виданнях, що в ходять до бази Scopus.
Наступним слухався звіт за НДР 110/97-ф «Розроблення методології системи моніторингу посівів сільськогосподарських культур на основі різнорідних даних ДЗЗ для управління їх продуктивністю» (науковий керівник – Кохан С. С., доктор технічних наук, завідувач кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі). Дослідження розпочалися у лютому 2017 р. і триватимуть до 31 грудня 2019 р. С.С. Кохан проінформувала про виконану роботу по науковій темі у першому півріччі 2018 року. Зокрема: розроблено структуру ГІС системи дистанційного моніторингу посівів; інформаційно-логічну модель, що відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 19100 «Географічна інформація/ Геоматика»; проаналізований сучасний зарубіжний та вітчизняний досвід із застосування різних камер, встановлених на БПЛА та легкомоторних літаках; обґрунтовані теоретичні положення та вдосконалено методику попереднього й тематичного оброблення різнорідних даних ДЗЗ; одержані різнорідні дані ДЗЗ на тестову територію, проведені завіркові роботи.
Далі комісія заслухала короткий звіт по ініціативній темі, яка виконуються на кафедрі геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі, НДР № 0116U001752 «Удосконалення науково-методичних підходів до проведення грошової оцінки земель в ринкових умовах». Керівник теми к.е.н., доц. Кошель А.О. представив членам комісії та колегам свої здобутки, повідомив про кількісні та якісні показники виконуваних досліджень. Відзначено, що за результатами наукових досліджень готується до захисту докторська робота А.О.Кошеля.
Голова комісії Віталій Пилипович Лисенко,  начальник науково-організаційного відділу НДЧ, к.е.н. Вікторія Володимирівна Самсонова та інші члени комісії засвідчили, що науково-дослідна робота факультету землевпорядкування здійснюється на належному рівні, з дотриманням вимог до цього виду діяльності, а отримані результати відповідають запланованим і передбаченим Робочими програмами завданням. Роботи ведуться з дотриманням термінів. Отриманні результати досліджень є досить цікавими та актуальними, вони вже висвітлені (апробовані) у науково-методичних публікаціях (монографії, посібники, статті, тези тощо), захистах кандидатських і докторських дисертацій, виступах на конференціях різних рангів.
Комісія рекомендувала продовжити дослідження за заслуханими держбюджетними та ініціативною темами у другій половині 2018 року.
 

Секретар комісії, к.е.н., доцент О.П.Жук
 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook