Важливо!!! Перевірка стану виконання науково-дослідних робіт!!!

21 червня 2018 року
м. Київ НУБіП України

 

 

До уваги керівників проектів!

 

      21 червня 2018 року в ауд. 208 навчального корпусу 11 відбудеться розгляд піврічних звітів виконання НДР, що фінансуються з державного бюджету.

 

      Відповідно до наказу ректора від 31.05.2018 р. №  626 з 7 по 23 червня  у наукових структурних підрозділах університету, відокремлених підрозділах НУБіП України «Агрономічна дослідна станція», «Боярська лісова дослідна станція» і «НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції» розпочинається перевірка стану виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок Державного бюджету, виконуються за договорами з окремими міністерствами і установами та ініціативних (без фінансування).

    Керівникам наукових структурних підрозділів університету та відокремлених підрозділів НУБіП України до 1 липня необхідно підготувати довідки про стан виконання НДР (за встановленою формою) і подати їх у науково-організаційний відділ НДЧ (к. 215, корп. 3), інформацію про результати перевірки розмістити на сайті університету.

 
Перелік питань
для підготовки довідки про стан виконання науково-дослідних робіт у 2018 р.
 
1. Тема НДР, науковий керівник, строки виконання.
2. НДІ/факультет, кафедра, лабораторія, де виконуються НДР.
3. Кадрове забезпечення НДР (всього виконавців, у т.ч. штатних).
Залучення студентів та молодих вчених до виконання НДР:
- з оплатою;
- без оплати.
4. Обсяг фінансування у 2018 р.
5. Місце проведення дослідів (базові господарства, лабораторії); об’єкти досліджень.
6. Матеріально-технічне забезпечення виконання НДР (наявність приладів, наукового обладнання, реактивів, насіннєвого/посадкового матеріалу, добрив, засобів захисту рослин тощо).
7. Наявність та стан оформлення первинної документації (журнали, книги обліку тощо).
8. Застосовані методи, методики наукових досліджень (відомі/принципово нові методи вирішення завдань).
9.Інформація про стан виконання робіт (згідно з проектом НДР).
 
 
 
Заплановані роботи на 2018 р.
 
Виконані роботи у 2018 р.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№№
 
п/п
 
Показник
 
Заплановані на 2018 р. результати
 
Одержані у 2018 р. результати
1
Опубліковано за темою статей в журналах, що індексуються наукометричними БД Scopus та/або Web of Science (WoS) (або Index Сореrnicus для соціогуманітарних наук)
 
 
 
2
Опубліковано за темою статей, у журналах що входять до переліку фахових видань України
 
 
 
3
Опубліковано монографій/розділів монографій мовами Європейського Союзу
 
 
 
 
№№
 
п/п
 
Показник
 
Заплановані на 2018 р. результати
 
Одержані у 2018 р. результати
4
Опубліковано монографій мовами, які не відносяться до мов Європейського Союзу
 
 
 
5
Опубліковано за темою підручників, навчальних посібників, словників, довідників
 
 
 
6
Отримано за темою охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності України або інших країн (патенти, авторські свідоцтва)
 
 
 
7
Захищених кандидатських і докторських дисертацій виконавцями
 
 
 
8
Кількість грантів, за якими працювали виконавці, що фінансувались закордонними організаціями/за рахунок державного бюджету
 
 
 
9
Виконавцями НДР виконано гопдоговірної та грантової тематики на суму, тис. грн.
 
 
 
 
10. Практична цінність отриманих результатів (конкурентоспроможність, патентоспроможність, інвестиційна привабливість).
11. Перспективи використання результатів НДР (впровадження) у навчальному процесі / у виробництві.
12. Залучення до виконання НДР представників інших установ (назва установи, кількість).
13. Пропозиції щодо поліпшення організації, виконання і підвищення ефективності досліджень та впровадження наукових розробок у виробництво.
 

 

 Іван Роговський

 

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook