Науковці факультету - учасники Міжнародного симпозіуму

31 травня 2018 року

21-24 травня 2018 в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України  відбувся Міжнародний симпозіум та літня школа «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ БІОТЕРАПІЇ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ»  (May 21–24, 2018 — in IEPOR will be held the Symposium and Summer School «Fundamental principles of cancer biotherapy»). 

Загальне фото учасників симпозіуму та літньої школи «Fundamental principles of cancer biotherapy», що відбувся 21-24 травня 2018 року в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Конференція та літня школа  були присвячені фундаментальним дослідженням,  прикладним аспектам та сучасному і майбутньому використанню протипухлинних вакцин для лікування хворих.
Науковцями факультету ветеринарної медицини була представлена доповідь «INFLUENCE OF TRANSPLANTATED ALLOGENIC BONE MARROW AND ADIPOSE DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLLS ON THE IMMUNE ORGANS OF MOUSES C57Bl/6» by authors Kladnytska L.V., Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor, Mazurkevych A.I., Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Chekhun V.F., Doctor of Medical Sciences, Academician of the NASU, Professor, Garmanchuk L.V. Doctor of Biological Sciences, Professor, Velychko S.V., Candidate of Biological Sciences, Danilov V.B., Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor, Kharkevych Y.O., Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor, Shelest D.V., post-graduate student, Velychko V. S., student.

Лариса Кладницька

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій