Захист дисертації Кулик Світлани Миколаївни на тему: «Ефективність удобрення сої залежно від кислотності дерново-підзолистого ґрунту в умовах Західного Полісся»

6 червня 2018, 10:00
вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.04
відбудеться прилюдний захист дисертації Кулик Світлани Миколаївни
на тему: «Ефективність удобрення сої залежно від кислотності
дерново-підзолистого ґрунту в умовах Західного Полісся»
,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності 06.01.04 «Агрохімія».

 

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Польовий Володимир Мефодійович, директор Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України

 

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Лопушняк Василь Іванович, завідувач кафедри агрохімії та ґрунтознавства Львівського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України

доктор сільськогосподарських наук, професор Шевчук Михайло Йосипович, завідувач кафедри лісового і садово-паркового господарства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України

 

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015