До 120-річчя університету працівники бібліотеки провели День кафедри рослинництва і кафедри землеробства та гербології

4 травня 2018 року

До 120-річчя університету працівники інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки з 2 по 4 травня 2018 року організували День кафедри рослинництва і кафедри землеробства та гербології, які теж мають 120-ти річну історію. 

   Створення обох вищезгаданих кафедр відбулося майже одночасно та й історія їх переплетена. Кафедра землеробства та гербології, кафедра рослинництва розпочали свою навчальну та науково-методичну діяльність на сільськогосподарському відділенні Київського політехнічного інституту в 1898-1899 рр., як одні з провідних кафедр агрономічного факультету. Створення кафедри землеробства під назвою "загального хліборобства" відбулось 1 січня 1899 р. в складі сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту на другому році після його відкриття (30 серпня 1898 р).
 
 
  Першим завідувачем створеної кафедри загального хліборобства став росіянин, професор А. В. Ключарьов, який керував кафедрою до 1911 року. У зв'язку з перебуванням його за кордоном (1899-1901 рр.), керівництво кафедрою здійснював російський професор П. Р. Сльозкін, обіймаючи одночасно посаду завідувача кафедрою часткового хліборобства (рослинництва), яку очолював протягом 20 років. Його наукова діяльність була присвячена вивченню методів поліпшення родючості грунтів, застосуванню раціональних систем удобрення сільськогосподарських культур і удосконаленню технологій їх вирощування. Одним із вагомих здобутків була організація першої на той час в Україні контрольно-насіннєвої станції.
  Серед рідкісних і цінних видань з фондів наукової бібліотеки є дві книги П. Р. Сльозкіна «Агроном-практікант въ хозяйстве» (1905 р.) та «Полевые растенія разных семействъ, ихъ особенности и пріемные культуры» (1910 р.). 
 
 
   За ініціативи А. В. Ключарьова і професора кафедри В. В. Колкунова був створений студентський агрономічний гурток, силами якого виконувалась під керівництвом викладачів науково-дослідна работа. 
   З 1912 по 1930 р. завідувачем кафедри працював російський професор В. В. Колкунов. Про В. В. Колкунова в фондах наукової бібліотеки також можна знайти цікаві відомості. Зокрема, в Записках Київського сільсьгосподарского інституту 1929, Т. ІV до 25-річного ювілею вченого присвячено цілий ряд статей. Професор В.В. Колкунов з 1918 по 1921 очолював кафедру рослинництва.
 
 
   До Дня кафедри співробітники інформаційно-бібліографічного відділу підготували експозицію рідкісних і цінних видань з фондів наукової бібліотеки щодо питань тематики кафедр. Видання представлені науковими працями, періодикою та працями вузів. Серед них є досить давні видання, такі як «Ученіе о механической обработке почв» (1885 р.), «Общее сельскохозяйственное расстеніеводство» (1880 р.), «Руководство по познанію возделыванію сельскохозяйственных растеній (1876 р.), «Лен и его обработка» (1875 р.) та інші.
 
 
    Періодичні видання початку ХХ століття також висвітлювали питання рослинництва та землеробства. Наприклад, журнал «Опытной агрономіи» (1906 р.), «Хлеборобъ», «Крестъянское земледеліє» (1910 р.), «Сельско-хозяйственный журнал» (1899 р.), газети «Земледельческая газета» (1904 р.) та «Весник сахарной промышленности» (1911 р.).
 
 
 
 
   Як зазначалось вище, за ініціативи А. В. Ключарьова і професора кафедри В. В. Колкунова був створений студентський агрономічний гурток,  до 25-річчя якого вийшла стаття в Записках Київського сільськогосподарського інституту за 1929 р., Т. IV, в якій розповідається про створення і функціонування гуртка. Що цікаво: з бібліотеки гуртка і бере свій початок бібліотека нашого університету. Підтвердженням цьому є печатки на книгах і періодичних виданнях агрономічного гуртках. Також у фондах бібліотеки серед цінних і рідкісних видань зберігаються наукові видання  з печатками Київського політехнічного інституту, при якому в 1898 було створено сільськогосподарське відділення. 
  Наукові досягнення галузей землеробства та рослинництва на сучасному етапі представлені навчальними та науковими виданнями, періодичними видання зі статтями, більшість авторів яких є науковцями нашого вузу.
 
 
 
   Приємно відзначити, що співробітники обох кафедр активно співпрацюють з науковою бібліотекою, поповнюючи фонди бібліотеки науковими, навчально-методичними матеріалами в друкованому та електронному вигляді.
Світлана Родіонова,
головний бібліограф наукової бібліотеки
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook