Наукова бібліотека отримала нову партію сучасних підручників та навчальних посібників, що надруковані за кошти університету

4 квітня 2018 року

    Нещодавно наукова бібліотека університету отримала третю партію сучасних підручників та навчальних посібників, що надруковані за кошти університету, а це – 6 назв та 250 примірників!

   Це видання, що у 2016 р. та 2017 р. були затверджені навчально-методичною радою університету та рекомендовані до друку за кошти університету. До цього процесу були залучені і працівники нашої книгозбірні. Слід відзначити, що авторами всіх видань є науково-педагогічні працівники нашого ЗВО.
 
 
      Тож наводимо короткий опис отриманих книг:
 
 
 Aftandilyants Y. et al. Construction materials engineering: Навчальний посібник в 2-х книгах. Книга 2. / Y. Aftandilyants, O. Zazymko, O. Ivanova, K. Lopat’ko. К.: НУБіП України, 2017. – 523 с.
 
 Навчальний посібник написаний у відповідності до програми курсу «Технологія конструкційних матеріалів» для студентів технічних та технологічних напрямів підготовки та спеціальностей вищих навчальних закладів України.
Навчальний посібник з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» містить необхідні навчальні матеріали, що розраховані на студентів інженерних спеціальностей, та складається з 2-х ідентичних книг. Книга перша написана українською мовою, друга – англійською.
Посібник призначений для науково-педагогічних, наукових та інженерно-технічних працівників, які працюють у галузі технології конструкційних матеріалів, матеріалознавства та суміжних з ними, для студентів та аспірантів технічних та технологічних спеціальностей університетів. Посібник може бути також використаний перекладачами при перекладі технічних текстів.
 
 
 
 
 
 Матеріалознавство, технологія конструкційних матеріалів і машинобудування. Українсько-англійський тлумачний словник у 2-х книгах. Книга 1 / уклад. Є.Г. Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г. Лопатько, Г.М. Похиленко. – К.: НУБіП, 2017. – 618 с.
 
Тлумачний українсько-англійський термінологічний словник «Матеріалознавство, технологія конструкційних матеріалів і машинобудування» включає близько 20000 найбільш поширених термінів, які стосуються технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства, а також машинобудування. У словнику наведені поширені словосполучення, загальнонаукова лексика.
Призначений для науково-педагогічних працівників, наукових та інженерно-технічних працівників у галузі технології конструкційних матеріалів, матеріалознавства та машинобудування, студентів та аспірантів технічних спеціальностей університетів. Може бути також використаний перекладачами.
 
  
 
 Старовєров В.С. Вища геодезія. Системи координат. Системи висот: навчальний посібник / В.С. Старовєров, М.В. Ковальов – К.: НУБіП України, 2016. – 193 с.
 
Розглянуто теоретичні питання забезпечення фундаментальної наукової та практичної підготовки студентів щодо існуючих систем координат і висот та їх практичного використання. Надані відомості до введення тієї чи іншої системи координат, приведені зв’язки між різними системами координат, приведений алгоритм переходу від однієї системи до іншої. Наведені відомості про системи координат, які використовуються в Україні.
Призначено для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
 
 
 
 
 
 
 
  
 Гігієна первинної переробки тварин і продуктів забою: навчальний посібник / уклад. О.М. Якубчак, А.І. Тютюн, Т.А. Таран, В.І. Джміль. – К.: НУБіП України, 2016 – 156 с.
 
Викладені основні гігієнічні вимоги до забійних і переробних підприємств; процесів забою, первинної переробки тварин і птиці та продуктів їх забою. Наведені гігієнічні умови отримання якісної і безпечної сировини на забійно-переробних підприємствах.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Аналітична хімія: навчальний посібник для агробіологічних спеціальностей / Копілевич В.А., Войтенко Л.В., Панчук Т.К., Абарбарчук Л.М., Ущапівська Т.І., Савченко Д.А., Прокопчук Н.М. За ред. Копілевича В.А., 2-ге вид., перероб. і доп.  – К.: НУБіП України, 2016. – 401 с.
 
Навчальний посібник складається з двох взаємопов’язаних частин, що відносяться до якісного і кількісного хімічного аналізу та експериментальної контрольної роботи. У якісному аналізі студентам пропонується вивчення найважливіших біогенних катіонів і аніонів, принципи і методики встановлення складу речовин. У кількісному аналізі розглянуто методи досліджень, які є теоретичною базою аналізу ґрунтів, агрохімікатів, рослинних матеріалів, поживних середовищ. Теоретичний матеріал курсу аналітичної хімії подано блочно до окремих розділів посібника.
 
 
 
 
 
 
 
 Isakova N.P., Dankevych L. Reference Book on Terminology: History, Economy, International Relations / N.P. Isakova, L.R. Dankevych; Ed. By V.D. Shynkaruk. – K.: NULES of Ukraine, 2016. – 488 p.
 
History of Ukraine, economics and international relations are academic disciplines in the university curriculum. Without the knowledge of these disciplines it is not only difficult to understand the present, foresee and create the future, but also to bring up conscious citizens, real patriots of the Ukrainian state. The layout of this reference book contains definitions of the key terminology and a bilingual dictionary divided into sections according to topic areas – history, political and cultural sciences; economics and management, international relations and country studies, as well as appendixes. The entries are organized alphabetically for easy reference.
The book can be used as back-up teaching material by students who have reached a broadly intermediate level of English as well as on its own by all those who use English in their professional career.
 
   Після технічної та наукової обробки всі новенькі підручники та навчальні посібники будуть передані на абонементи з видачі навчальної літератури як до центральної бібліотеки, так і до філій.
 
Кіщак Тетяна,
директор наукової бібліотеки
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook