В університеті пройшов мотиваційний тренінг для студентів з низьким рівнем академічної успішності

22 березня 2018 року

     22 березня 2018 року в синій залі НУБіП України пройшов мотиваційний тренінг з метою покращення навчального і виховного рівня студентів університету.

     Основна мета тренінгу – активізація зацікавленості студенства в особистісному зростанні – свідомій систематичній роботі з формування у себе суспільно цінних якостей характеру, притаманних гармонійно розвиненій особистості, трансформації недоліків поведінки, негативних рис та особистісних якостей.

     Основним завданням тренінгу є:
1. Активізація прагнення студента розвивати власні позитивні риси особистості.
2. Допомога студенту в об’єктивізації самооцінки, самопізнанні та розумінні особливостей своєї поведінки, баченні та усвідомленні власних недоліків.
3. Допомога у накресленні програми самовиховання та самовдосконалення, у прийнятті свідомих рішень щодо оптимізації своєї поведінки.
4. Ознайомлення з ефективними психологічними та соціологічними прийомами формування позитивних рис особистості та прийомами гармонізації особистісного розвитку.

     На початку зустрічі проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша розповів про те, що успішне вирішення проблеми гармонійного розвитку студентської молоді зумовлює потребу у забезпеченні працівників освіти теоретичним, методичним та практичним інструментарієм, зокрема соціологічними засобами виявлення та корекції внутрішньоособистісних дисгармоній студентів. Прикладом такого інструментарію є мотиваційний тренінг, спрямований на корекцію внутрішньоособистісних дисгармоній особистості. Тренінг підвищує інтерес і прагнення до самоорганізації, розвиває здатність до самомотивації, самопізнання та самовдосконалення.

     Гармонійний розвиток особистості розглядається у психологічних дослідженнях як співрозмірний, збалансований, домірний розвиток окремих підструктур у загальній психологічній структурі особистості, а саме підструктур спілкування, спрямованості, характеру, самосвідомості, досвіду, інтелекту, психофізіології.
     Значна частина цих дисгармоній може бути пов’язана з неадекватним використанням ресурсів нервової системи людини, нехтуванням в навчально-виховному процесі індивідуально-типологічними характеристиками студентів.

     Після основної частини тренінгу кожен із учасників заповнив анкету, яка допоможе зрозуміти чим саме спричинена пасивність студентської молоді.
     А щоб перевірити чи вміють студенти нашого університету віртуозно керувати своїм інтелектом, досвідом, логікою та вмінням мислити, вони мали змогу пройти IQ тест.

     На завершення проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша закликав студентство гарно навчатися, вести активне культурно-мистецьке та спортивне життя.

Анастасія Стародуб,
фахівець відділу виховної роботи і студентських справ

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015