На черговому засіданні навчально-методичної комісії обговорювались питання якості навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців на факультеті ветеринарної медицини

22 березня 2018, 14:30

20 березня відбулося чергове засідання Навчально-методичної комісії (НМК) факультету ветеринарної медицини. Голова НМК, професор Володимир Костюк виніс на обговорення комісії низку важливих і актуальних питань, що стосуються якості рукописів, підготовлених науково-педагогічними працівниками факультету, потреби розроблення ситуаційних завдань для оцінювання професійної компетентності майбутніх фахівців та розроблення складових стандарту з підготовки «доктора філософії».


Членами комісії були внесені конкретні пропозицій щодо назв та суті окремих рукописів, підготовлених науково-педагогічними працівниками факультету. Розглянуто питання щодо принципів формування авторських колективів з підготовки методичних вказівок для використання студентами факультету під час лабораторних, практичних чи семінарських занять та підручників і навчальних посібників, які можуть бути використані студентами та викладачами й інших навчальних закладів України. Було акцентовано увагу на підготовку навчально-методичної літератури насамперед з тих дисциплін, забезпечення яких цією літературою є найгіршим, згідно з даними бібліотеки НУБіП України. Вцілому наголошувалося на оновлення навчально-методичного забезпечення дисциплін, які є класичними у підготовці фахівців ветеринарної медицини.


Член НМК, декан факультету ветеринарної медицини, професор Микола Цвіліховський наголосив на необхідності подальшої роботи з узгодження складеного переліку, назв і змісту дисциплін спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» з метою максимальної адаптації їх з вимогами МЕБ, координації роботи у цьому напрямі НКМ та вченої ради факультету.

В. Костюк, І. Деркач

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015