Захист дисертації Довбаш Надії Іванівни на тему: «Зміна властивостей сірого лісового ґрунту та продуктивність кукурудзи в умовах забруднення екотопів важкими металами»

13 квітня 2018, 10:00
вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.04

відбудеться прилюдний захист дисертації Довбаш Надії Іванівни
на тему: «Зміна властивостей сірого лісового ґрунту та продуктивність кукурудзи
в умовах забруднення екотопів важкими металами»
,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності 06.01.04 «Агрохімія».

 

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Корсун Світлана Георгіївна, завідувач відділу агроекології і аналітичних досліджень Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України»

 

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Макаренко Наталія Анатоліївна, професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України

доктор сільськогосподарських наук, доцент Іваніна Вадим Віталійович, завідувач відділу агрохімії Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України

 

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій