Результати анкетування вступників НУБіП України

6 вересня 2011 року

    Щороку, під час проведення вступної кампанії, університет проводить анкетування вступників, результати якого дають можливість досліджувати потреби та очікування сьогоднішніх вступників від навчання у НУБіП України.
    Порівнюючи отриманні результатами, із результатами анкетування вступників у 2010 році можна стверджувати про стабільний позитивний імідж НУБіП України.
    На вибір напрямку підготовки  впливає, насамперед, актуальність обраної абітурієнтом спеціальності (70,7%), що говорить про свідомість вибору і високий рівень мотивації вступників.
     Розвиток системи менеджменту якості в НУБіП України зобов’язує університет, який декларує відповідність своєї системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2009, визначати та задовольняти вимоги і очікування споживачів через ефективне управління процесами системи менеджменту якості.
      Головним очікуванням вступників від навчання у вищому навчальному закладі залишається працевлаштування за фахом після закінчення ВНЗ (64,5%). Варто відзначити, що, у порівнянні із результатами 2010 року, цей показник суттєво збільшився (на 10,9%). Сьогодні для вступників важливим стає не навчання заради отримання диплому про вищу освіту, а можливість розвитку своєї власної кар’єри. З огляду на даний факт, посилюється актуальність для ВНЗ:
- відповідності напрямів підготовки потребам ринку праці (отримання/підтримка ліцензій для конкурентоспроможних спеціальностей);
- розвиток програм стратегічного партнерства між університетом і підприємствами-роботодавцями (залучення останніх до формування вибіркової складової навчального плану; щорічної актуалізації навчальних програм дисциплін; проведення практичних занять та семінарів безпосередньо фахівцями підприємств-роботодавців тощо);
- посилення практичної підготовки студентів при формуванні та виконанні навчального плану;
-  сприяння університету у працевлаштуванні випускників тощо.
    Стабільно високим очікуванням вступників від навчання в НУБіП України залишається можливість проходження практик за кордоном. Розвиток даного напряму формує конкурентну перевагу НУБіП України і є додатковим мотивуючим фактором, як для вступників, так і для студентів.
    Звіт про проведення анкетування вступників НУБіП України у 2011 році можна переглянути, завітавши на внутрішній сайт університету «Система менеджменту якості» за адресою: http://qms.nubip.edu.ua.
    Різноманітні канали обміном інформацією між університетом та його споживачами (анкетування, «скриньки довіри», телефони гарячої лінії тощо) дає можливість налагодити співпрацю та формувати таке внутрішнє середовище в університеті, яке дозволяє студентам максимально розкрити та реалізувати свої здібності, а університету виконати головну Місію – створення стійкої довіри до НУБіП України зі сторони суспільства та роботодавців, як до постачальника високоосвічених та високопрофесійних кадрів для аграрної та природоохоронної сфер, які відповідають кращим світовим аналогам та володіють високим рівнем якості отриманих знань.

Начальник відділу управління якістю
Тавлуй І.П.

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook