Прийом статей у Вісник НУБіП. Серія Агрономія

26 лютого 2018 року

Шановні колеги!

 

До Міжнародної науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя», яка відбудеться 23-25 травня 2018 року та присвячена 120-річчю заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України запрошуємо підготувати статті у збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України. Серія Агрономія», який  внесений до переліку наукових друкованих фахових видань України, в яких можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата сільськогосподарських наук.

Збірник наукових праць включено до бібліографічної бази даних наукових публікацій РІНЦ, Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory ), SIS (Scientifing Indexing Services), Google Scholar, Base, Miar, USJ, ResearchBib, Agris, Index Copernicus.

До редакції збірника через систему OJS http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Agronomija надсилається електронний пакет документів:

– Відомості про авторів (Vidomosti_Ivanenko.doc);

– наукова стаття (Paper_Ivanenko.doc);

– розширена анотація статті англійською мовою обсягом до 3 сторінок тексту (Аbstract_Ivanenko.doc);

– 1 рецензію, підписану доктором і завірену печаткою тієї установи, де працює рецензент.

Вимоги до оформлення статті у додатку.

Статті приймаються до 1 квітня 2018 р.

За додатковою інформацією звертатись до заступника відповідального секретаря Піковської Олени Володимирівни pikovska_olena@ukr.net

 

Вимоги до статей

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015