Новий освітній курс і реалізація програми «Голосіївська ініціатива – 2020» - основні акценти у звітах структурних підрозділів

19 січня 2018 року

     19 січня за участю ректора університету Станіслава Ніколаєнка відбулися збори трудового колективу гуманітарно-педагогічного факультету. На них декан факультету Василь Шинкарук представив звіт про проведену роботу за 2017 рік та перспективні завдання на 2018-й. Результати, а їх колектив на чолі з деканом напрацював чимало, йдуть у руслі виконання програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива-2020». Отож, далі про основні події і досягнення.

     Введення до складу факультету кафедри фізичного виховання, ліцензування чотирьох нових спеціальностей для підготовки фахівців, що разом із проведеною профорієнтаційною роботою уможливили збільшення контингенту студентів на 117 осіб. За три роки покращено і якісний склад науково-педагогічних працівників. А це – ще плюс 5 докторів наук та 6 кандидатів. Наразі ж колектив налічує 193 викладачі. Традиційно вступники-філологи є лідерами за середнім балом сертифікатів ЗНО. Залишилося у пріоритеті і знання іноземних мов. І, з огляду на сказане доповідачем, факультетом та його філологічними кафедрами для цього зроблено багато: семінари, курси, удосконалення програм та ін., як для студентів, так і для викладачів. До речі, четверо наших колег отримали ще й сертифікати про рівень володіння іноземною мовою на рівні В2.

     Шість науково-практичних конференцій і семінарів міжнародного рівня, ще одна всеукраїнська, два постійно діючих семінари педагогічної майстерності, 36 заходів щодо стажування викладачів, підготовлених 12 проектів науково-дослідних робіт, з яких два отримали держфінансування, опублікованих 20 статей у Scopus та WoS, перше місце у конкурсі на кращу веб сторінку сайту, – це ще кілька цифр, які відображають напрацювання колективу факультету. Також поглибилися існуючі міжнародні зв’язки, зокрема, розширено співпрацю з вишами Туреччини та Італії. На четверту позицію піднявся факультет і в загальноуніверситетському рейтингу. За минулий рік факультет має також переможців всеукраїнських студентських олімпіад, наукових та мовних конкурсів.

     Однак декан не оминув і проблем, які колектив має вирішити вже найближчим часом. Перше, випускники бакалаврату неохоче йдуть в магістратуру, що вимагає, зокрема, перегляду баз і програм практик, дисциплін. Академічні групи мають бути доукомплектовані. А ефективність підготовки наукових кадрів хоча й покращилася, однак залишається ще нижчою за аналогічний показник по університету. Тому це та підготовка наукових проектів і отримання фінансування – теж завдання для кафедр. Випусковим кафедрам треба звернути увагу на академічну успішність студентів, підвищення якості освіти. Серед пріоритетних завдань – також створення англомовних програм підготовки в магістратурі.

 

 

     Участь в обговоренні звіту декана взяли завідувачі кафедр Руслан Сопівник, Сергій Білан, професори Сергій Кубіцький, Ніна Журавська, доценти Людмила Омельченко, Валентина Культенко, Геннадій Ржевський, Наталія Ольховська, старший викладач Олександр Поліщук, голова студентської організації факультету Валентин Савченко та голова студентської профспілки факультету Юлія Закатей.

     Ректор Станіслав Ніколаєнко підкреслив, що значення науково-педагогічних працівників факультету є високим. А педагогізація навчального процесу є дуже важливою. Звідси – підвищення кваліфікації, педмайстерності, ораторського мистецтва, зокрема, аспірантів. А ще нам треба серйозно працювати над культурою студентів і викладачів, продовжив ректор. Її носієм повинен бути колектив гуманітарно-педагогічного факультету.

     Та як зробити так, аби факультету стати центром педагогічної і гуманітарної підготовки? На переконання ректора, така родзинка – в розробці унікальних програм, наприклад, для тих же філологів-перекладачів, з урахуванням специфіки АПК, який на сьогодні є перспективою в державі. Тоді, крім свого фаху, вони будуть компетентні ще й, приміром, у лісовому господарстві. Якщо вдасться опанувати цю специфіку, запевнив ректор, на навчання до нас стоятиме черга. Щодо спеціалізації «Управління навчальним закладом», то Станіслав Ніколаєнко бачить її як другу вищу освіту для тих, хто вже має рік-другий трудового стажу.

     Також Станіслав Миколайович підняв болючі питання домінування дидактики над процесами виховання, гострої моральної духовної недостатності. А на тлі жорсткої конкуренції, реформування освіти, щоб вижити і ще й розвиватися, ми повинні втричі краще працювати, підкреслив він.

     Питання ж номер один – забезпечення набору студентів і збереження колективу. В цьому році маємо ще й підтвердити статус національного. Велике питання – практична підготовка. І її треба розпочинати з викладачів. Не зайвим буде переглянути і зміст навчальних планів та робочих програм з тим, аби уникати дублювання. І ще: факультет має провести дослідження з метою вивчення мотивів навчання студента і мотивів викладача. У виховній роботі акцент на кількість заходів, в яких залучена тільки частина студентів, - неприйнятний, зауважив ректор. Тому науковці факультету мають допомогти знайти інструментарій і підказати підхід до кожного студента. У світлі відзначення 120-ї річниці університету пройде цілий ряд підготовчих заходів, один з яких – реконструкція музею його історії. Тому кафедра історії і політології теж має до цього долучитися.

     Потому збори трудового колективу одноголосно затвердили звіт декана факультету та обрали делегатів на конференцію трудового колективу університету.

     На завершення декан Василь Шинкарук вручив грамоти і подяки нашим колегам.

 

 

    19 січня 2018 року відбувся звіт декана факультету ветеринарної медицини М. Цвіліховського «Про результати діяльності факультету ветеринарної медицини у 2017 р. та завдання на 2018 р. у рамках виконання програми розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива − 2020» і було відзначено, що структурними підрозділами факультету у звітному році проведена значна робота за всіма видами діяльності. Із представників ректорату був присутній голова первинної профспілкової організації НУБіП України Тарасенко Р.О., а також голова Ради роботодавців факультету, член-кореспондент НААН України, професор Ничик С.А., академік-секретар відділення ветеринарної медицини НААН України, член-кореспондент НААН України, професор Мандигра М.С., вчений секретар відділення ветеринарної медицини НААН України, професор Долецький С.П. В обговоренні звіту взяли участь завідувачі кафедр: Мельник О.П., Малюк М.О., Вальчук О.А., професори Мазуркевич А.Й., Ничик С.А., Мандигра М.С. та Тарасенко Р.О., які високо оцінили здобутки всього колективу факультету за 2017 рік. Також в обговоренні взяв участь голова студентської організації факультету Кирил Кирилов.

     У звіті декана зазначено, що за останній період на факультеті здійснено низку заходів з оптимізації структури управління, а саме, реорганізовано кафедру патологічної анатомії шляхом її приєднання до кафедри анатомії і гістології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка з утворенням кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка. Кафедру фізіології, патофізіології та імунології тварин реорганізовано шляхом її приєднання до кафедри біохімії ім. акад. М.Ф. Гулого та кафедри хірургії ім. акад. І.О. Поваженка з утворенням кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого та кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка, відповідно. В 2017 р. у структурі факультету створено навчально-наукову лабораторію «Банк крові тварин».

     У 2017 р. здійснено перший набір на спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», а також збільшені ліцензійні обсяги підготовки фахівців ОС «Магістр» за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» з 250 до 350 осіб, продовжено дію ліцензії на діяльність рентгендіагностичної лабораторії терміном на 5 років. На замовлення Міноборони України здійснюється підготовка фахівців за магістерською спеціалізацією «Ветеринарне забезпечення військ (сил)» у кількості 18 осіб. На факультеті навчається 1075 студентів, з них за ОС «Бакалавр» − 648, ОС «Магістр» – 427. За контрактною формою навчається 410 (38 %) студентів.

     Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який нараховує 29 докторів наук, професорів, 74 кандидатів наук, доцентів, старших викладачів та асистентів і 5 асистентів без наукового ступеня. Ними в 2017 р. видано 2 підручники, 41 навчальних посібників, 16 словників, довідників, брошур, 118 (525,6 д.а.) методичних вказівок (у т.ч. 8 − англійською мовою) для забезпечення навчального процесу студентів спеціальності «Ветеринарна медицина» ОС «Бакалавр» та «Магістр». Науково-педагогічні працівники факультету активно співпрацюють з регіональними ВНЗ І-ІІ р.а. − Немішаївським агротехнічним та Мукачівським аграрним коледжами, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю 5.110101 «Ветеринарна медицина» і випускники яких продовжують навчання на факультеті ветеринарної медицини.
     У звіті декана відмічена активна співпраця з радою роботодавців. З метою підвищення якості клінічної підготовки студентів та наукових досліджень укладені угоди про стратегічне партнерство та науково-технічне співробітництво факультету з Асоціацією виробників морлока, державними та приватними клініками ветеринарної медицини − Центром сучасної ветеринарної медицини, «Зоолюкс», «Алден-Вет», ТОВ «Магнат», а також із державним НДІ лабораторної діагностики та ветсанекспертизи, регіональними лабораторіями ветеринарної медицини, інститутом ветеринарної медицини НААН, Німецько-Українською НВФ «Бровафарма», центром сучасної ветеринарної діагностики НВО Біотестлабораторія та ін.
     Активізовано участь студентів у наукових заходах та олімпіадах: два 3-тіх місця у третій Міжнародній конференції студентів-ветеринарів (Варшава, Польща); два 3-тіх місця (Ярова Г., Коваленко А.) у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з ветеринарної медицини; 3-тє командне місце (Продоляк Я., Сіренко Р., Хоменко О.) та 3-тє індивідуальне місце (Продоляк Я.) у Всеукраїнській олімпіаді з ветеринарної медицини, а також 3-тє індивідуальне місце (Ярмак М.) у Всеукраїнській олімпіаді з біології тварин. Два студента факультету, Лободіна Л. та Кравченко Н., отримують стипендію Президента України, а аспірант Масалович Ю. – є стипендіатом Кабінету Міністрів України. ННВ Клінічний центр «Ветмедсервіс» факультету, вже 3-й рік поспіль, є кращою клінічною базою підготовки лікарів ветеринарної медицини (1 місце серед 10 факультетів ветеринарної медицини України).

     

     Науково-педагогічні працівники, аспіранти та студенти впродовж 2017 року брали участь у багатьох Міжнародних заходах за кордоном, а саме: III-й Міжнародній конференції студентів-ветеринарів (Варшава, Польща), стажуванні у Вроцлавському природничому університеті (Польща), інституті Фрідріха Леффлера (Німеччина), на факультеті фармацевтичних, медико-біологічних і ветеринарних наук Антверпенського університету (Бельгія), Європейському ветеринарному конгресі з реанімації та інтенсивної терапії тварин (Дублін, Ірландія). Отримано фінансування в обсязі 29,73 тис. Євро на виконання наукового проекту «Контроль безпеки харчових продуктів у ЄС (EU Food Safety Control)» − лідер проекту О. Якубчак, координатор М. Галабурда. Підписано угоду про співпрацю з інститутом зоології Словацької академії наук.
    Згідно з додатком до угоди з Вроцлавським природничим університетом четвертий рік поспіль забезпечується двотижнева навчальна практика студентів (за обміном) на факультетах ветеринарної медицини НУБіП України та Вроцлава (Польща).
     У 2017 р. прийнято на навчання за ОС «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» 7 абітурієнтів-іноземців з КНР, Ізраїлю, Еквадору, Єрусалиму, Ірану, Лівану та Польщі.

     У звіті декана зазначено, що у гуртожитку № 6, де проживають студенти факультету, у 2017 р. здійснено заміну вхідних дверей на нові металопластикові, проведено капітальний ремонт східців, закуплено енергоощадні лампи та здійснено заміну світильників на 2-му і 3-му поверхах, здійснено косметичний ремонт коридорів, спортзалу, благоустрій територій, проведено капремонт лівого стояка місць загального користування.
     У навчальному корпусі № 12 обладнано 5 теплопунктів у блоках «Д», «Т», «А», «Г» і «В», виготовлені та встановлені вхідні ковані ворота, кована хвіртка і емблема факультету, замінено плоский профіль покрівлі на скатний у віварію (512 м2), завершено перехід на енергоощадні технології, проведено капітальний ремонт приміщень кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин. Колектив факультету залучив на рахунок благодійного фонду «Голосіївська ініціатива − 2020» понад 210 тис. грн. для встановлення одного із теплопунктів у 12 навчальному корпусі. Загальні збори також затвердили звіт декана і обрали делегатів на концеренцію трудового колективу.

 

     Відбувся звіт декана факультету землевпорядкування Тараса Євсюкова про роботу підрозділу у 2017 році. За словами керівника факультету - це був рік випробувань, викликів, рік перевірки на міцність колективу факультету.

     Тарас Олексійович зосередив увагу доповіді на вступній кампанії 2017 року, яку було проведено в рази краще, ніж в минулі роки. Вкотре подякував за відмінну роботу у приймальній комісії Людмилі Гунько, Катерині Мисько, Наталії Мединській, Наталії Задорожній, Оксані Кустовській, Оксані Хворостенко.

     А також закликав не припиняти профорієнтаційну роботу з випускниками шкіл і коледжів. Вже маємо 10 слухачів на курсах підготовчого відділення, запрошуємо майбутніх абітурієнтів до участі у предметній олімпіаді. Закликав самим, за власні кошти проводити Олімпіади, конкурси, запрошувати переможців районних, обласних олімпіад.
     Аналізуючи діяльність НПП факультету в навчальній роботі Тарас Євсюков зазначив, що є позитивні зрушення. Навчальний процес забезпечується на достатньому рівні, запроваджена практика читання відкритих лекцій професорами, наші студенти прославляють факультет займаючи призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах і наукових конкурсах. Окремо зупинився на результатах анкетування випускників бакалаврів і магістрів, де вони вказали дисципліни, найбільш необхідні для вивчення, а також якість надання освітніх послуг. Відзначив окремих викладачів, які є прикладом для студентів – це Ольга Тихенко, Володимир Старовєров, Андрій Мартин та ін.

     Наукова діяльність для нас орієнтована на критерії дослідницького університету координує її заступник декана з наукової роботи проф. Іван Ковальчук. Кафедрами факультету протягом 2017 року виконувались 7 науково-дослідних робіт, з яких 4 фінансуються МОН, дві ініціативні теми та одна госпрозрахункова. За результатами проведених досліджень отримано три авторських свідоцтва. Всі кафедри у 2017 р. подали наукові проекти. Професор Іван Ковальчук з його командою отримав позитивне рішення по фінансуванню наукового проекту у 2018 році на суму 665 тис. грн.

     Порівняно низьким продовжує залишатися індекс цитування у значної кількості НПП. Його підвищення залишається одним з головних завдань на найближчий рік і стане критерієм конкурсного відбору.
         У 2017 році факультет успішно співпрацював з Вроцлавським природничим університетом за програмою ERASMUS (практики, редколегія, публікації, стипендія ТОЛПА для НПП – Антона Кошеля, студента – Микити Гальцова).
     Завдячуючи нашим випускникам і благодійникам (Анатолію Полтавцю, Олександру Меншуну, Олегу Цвяху та всім іншим, хто долучився до цієї благородної справи) було виконано у 2017 році ремонтних робіт на суму близько 180 тис. грн. Ремонтні роботи було проведено у 11 аудиторіях та кабінетах.

     Подією року стало придбання за підтримки Ігоря Яцука, Анатолія Полтавця та Андрія Мартина спеціально адаптованого для геодезичних та вишукувальних робіт квадрокоптера – 160 тис. грн. Викладачі Олександр Шевченко та Олександр Чумаченко успішно пройшли навчання щодо користування дроном та використання спеціалізованого програмного забезпечення у компанії Drone.UA, а тому вже з весни студенти нашого факультету зможуть отримати практичні навички роботи із сучасними безпілотниками.
     Роботодавці допомогли з придбанням спортивної форми для команди студентів, спортивного інвентарю; на факультеті з'явилася власна музична апаратура; оновлено парк геодезичних приладів на суму близько 100 тис. грн.

     Тарас Євсюков наголосив, що стратегічні завдання на рік 2018 базуватимуться на роботі з підтвердження критеріїв дослідницького і національного університету, реалізації програми розвитку «Голосіївська ініціатива – 2020», а також Новому курсу Університету, що був прийнятий Вченою радою 29 серпня 2017 р. Кафедра має стати центром освітньої і наукової політики, кафедра – це добра сім’я, яка виховує, навчає і повчає.
     На останок, декан факультету Тарас Євсюков наголосив, що 2018 рік буде напруженим, складнішим ніж минулий. Разом з тим, він переконаний, що спираючись на довіру колективу, працездатність, професіоналізм – факультет досягне поставлених цілей!

     В обговоренні взяли участь Іван Ковальчук, який зосередив увагу науковців на збільшенні публікацій, активізувати роботу наукових гуртків. Світлана Кохан запропонувала внести зміни до рейтингу в оцінювання аудиторної роботи. Постійно вести роботу з оптимізації навчальних планів до вимог ринку праці закликав Йосип Дорош. Людмила Гунько поділилася враженням від роботи у вступній кампанії, а Наталія Мединська закликала усіх без винятку бути ближчим до процесу виховання особистості студента. Ольга Дорош висловила своє бачення профорієнтаційної роботи на факультеті. Магістр 1 року Аліна Зінченко висловила подяку усьому колективу на чолі з деканом за можливість якісно і цікаво отримувати сучасні знання.

     На завершення, підвела підсумок заступник начальника навчального відділу Лариса Кліх.

     Усі виступаючі схвалили звіт декана факультету Тараса Євсюкова та обрали делегатів на конференцію трудового колективу.

 

     Рік, що минув, завершився для ННІ післядипломної освіти з добрими показниками.

   Вдалося наростити контингент студентів до 550 осіб, причому 92% з них навчаютьсчя на контрактній основі. Підвищення кваліфікації в інституті пройшли 5131 особа проти 4571 у 2016 році.

     Завдячуючи ректорату, проведено ремонт у всіх службових кабінетах та навчальних аудиторіях. Закуплено 18 комп'ютерів для потреб інституту та 15 для навчальної лабораторії економічного факультету. Встановлено теплопункт у десятому навчальному корпусі. Придбано для ветиринарного факультету апарат УЗД, фармацевтичний холодильник, навчальне обладнання для факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК, ремонтні матеріали для гуртожитку №9 тощо. Всього витрачено 1,7 млн. грн. для зміцнення матеріально-технічної бази Університету.
     На університетський рахунок від діяльності інституту надійшло понад сім мільйонів гривень, що складає 1,2 грн. на кожну бюджетну.

     Дирекція постійно працює над зміцненням кадрового потенціалу, як наслідок – захищено дві докторські дисертації: Ірина Грищенко із державного управління, Микола Безкровний  – економічний напрям.

    Маємо три призових місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Перше місце здобув Логвинюк Сергій за найкраще виконану випускну роботу із спеціальності «Менеджмент» за програмою «Управління інноваційною діяльністю». Два других місця – за підсумком конкурсу наукових робіт.

 

     Відкрито Стартап школу, що дасть змогу талановитим студентам реалізувати свої винаходи тощо та аспірантуру з публічного управління та адміністрування, до якої вступили п′ять аспірантів.
     Створено міжкафедральну лабораторію з підвищення кваліфікації, до якої закуплено обладнання за рахунок благодійних коштів.
    Добросовісно і об′єктивно відносимося до доручення Національного агенства державної служби України щодо прийняття іспитів у держслужбовців з української мови.

     Разом з тим не менш важливі завдання слід вирішувати дирекції, НПП інституту у 2018 році:

  • домогтися виконання ліцензійного обсягу з підвищення кваліфікації керівників, спеціалістів, фахівців АПК, педагогічних і науково-педагогічних працівників аграрних ВНЗ І-ІV рівнів акредитації, зосередившись в основному на комерційних проектах;
  • наростити контингент студентів на програмах здобуття другої вищої освіти, магістерських та бакалаврських ступенях підготовки до 600 осіб;
  • акредитувати магістерську програму «Управління інноваційною діяльністю» зі спеціальності 073 «Менеджмент»;
  • за рахунок систематичної роботи всіх членів колективу наростити поступлення коштів до спецфонду Університету до 7,7 млн.грн., що складатиме 1,3 на кожну бюджетну;
  • оновити форми і методи профорієнтаційної роботи;
  • активізувати публікації наукових статей НПП кафедр у провідних журналах, що входять до міжнародних науково-метричних баз данних Scopus та Web of Science;
  • розвивати засновану у 2017 році аспірантську школу з публічного управління та адмінісртування;
  • пожвавити міжнародну діяльність шляхом налагодження зв′язків із закордонними вузами;
  • реструктуризувати кафедру аграрного консалтингу і туризму у зв′язку з провадженням в інституті освітньої діяльності зі спеціальності «Туризм».

     Про все це йшлося на зборах трудового колективу ННІ післядипломної освіти.

    У своїх виступах заступники директора Микицей Т.Д. і Пабат В.О., завідувачі кафедр Витвицька О.Д. та Кальна-Дубінюк Т.П., інші виступаючі об′єктивно зосередились на наболілих проблемах, акцентуючи увагу на шляхах їх вирішення.

 

     Виконання запланованних заходів дасть змогу нашому інституту разом з іншими ННІ та факультетами університету здійснювати намічені «Голосіївською ініціативою − 2020» заходи на подальше утвердження нашого університету серед когорти провідних вузів України.

 

     19 січня на агробіологічному факультеті підводили підсумки діяльності колективу за 2017 р. та планували завдання на 2018 р. з реалізації програми «Голосіївська ініціатива 2020». На зборах був присутній представник від ректорату начальник відділу інноваційної діяльності Василь Туринський.

 

 

     Декан Віктор Забалуєв прозвітував про проведену роботу в 2017 році та поділився планами на 2018 рік. У 2017 році НПП факультету працювали плідно, про що говорять здобутки, а саме: створено ННЦ сучасних технологій на базі агрофірми «Колос» Сквирського району Київської області, ННЦ сортовивчення, селекції і насінництва культурних рослин на базі Інституту енергетичних культур НААН і Інституту експертизи сортів, відкрито спільну сучасну лабораторію кафедри агрохімії і кампанії «Агрілаб», розпочав функціонувати демонстраційно-колекційний розсадник польових, кормових, лікарських і енергетичних рослин. У 2018 році планується створення ННЦ садівництва спільно з Інститутом садівництва НААН України, відкриття спільної сучасної лабораторії з вивчення якості грунтів (кафедра грунтознавства і кампанія «Агроскопус» та відкриття конференц-зали для факультету (кімн 40, н.к. №4).

     Потрібно відмітити високий рівень кадрового складу факультету. За якісним складом факультет займає одне з перших місць в університеті. На факультеті працюють 2 академіки НААН, 6 член-кореспондентів НААН, 1 Заслужений працівник сільського господарства, 2 Заслужені діячі науки і техніки, професорів, докторів наук – 20,7 %, доцентів, кандидатів наук – 62 %.

     Завдяки високому рівню викладацького складу студенти факультету займають командні та особисті призові місця на Всеукраїнських олімпіадах, а також досягнення студентів на конкурсах наукових робіт. Потрібно відмітити, що 6 студентів агробіологічного факультету стали лауреатами конкурсу фонду Бориса Колеснікова і отримали можливість відвідати міжнародну аграрну виставку у Вероні (Італія).

     Щодо практичної підготовки студентів, то протягом 2017 року кафедрами і деканатом організовано і проведено виїзні практичні заняття студентів на базі передових сучасних підприємств і установ.

     Доповідач зупинився на міжнародній діяльності, зазначивши, що значна частина НПП факультету мають членства у міжнародних організаціях, брали участь у міжнародних стажуваннях, конференціях, воркшопах, днях поля.

     Наукова робота на факультеті виконується за державними тематиками, госпдоговірними та ініціативними. За обсягами фінансування агробіологічний факультет в університеті лідером – перше місце в спецфонді, що в 3-4 рази перевищує спецфонд університету. Це завдяки кафедрам землеробства та гербології (завідувач Семен Танчик), генетики, селекції і насінництва (завідувач Віталій Жемойда) та кормовиробництва, меліорації і метеорології (завідувач Григорій Демидась). За минулий рік зросла кількість публікацій у в Skopus та WoS з 7 до 12.

     Важливим результатом роботи у минулому році є покращення матеріально-технічної бази факультету з допомогою університету, а також своїми силами: капітальний ремонт вестибюлю 4 корпусу, у 2 корпусі лекційні та лабораторні аудиторії, гуртожиток №11. У 2018 році планується проведення капітального ремонту навчального корпусу №4, завершення ремонтних робіт у навчальному корпусі №2, капітальний ремонт одного блоку кімнат в гуртожитку №11, встановлення датчиків і відеоспостереження на 3-х поверхах.

     Щодо спортивно-масових заходів. То в цьому напрямку в університеті немає рівних. Колектив факультету – переможець спортивної Спартакіади серед студенів НУБіП України, переможець спортивної Спартакіади серед НПП НУБіП України, лауреат конкурсу «Голосіївська весна – 2017» (диплом ІІІ ступеню), краща спортивна група, лауреат конкурсу пісенних баталій. Завдання на 2018 рік – утримати позиції.

     Віктор Забалуєв закцентував увагу на проведенні профорієнтаційної роботи. Для цього на факультеті створено інформаційно-консультативний центр з профорієнтаційної роботи, Веб-сторінка «Вступнику НУБіП України» у соціальних мережах, налагоджена співпраця і координація роботи з Національним еколого-натуралістичним центром МОН України, Малою академією наук МОН України, створено 2 відеофільми ТРК «Ільдана»: «Лідери: День знань на агробіологічному факультеті» та «Лідери: практичне навчання майбутніх агрономів», буклет «Запрошуємо на навчання на агробіологічному факультеті НУБіП України», залучено студентський актив для профорієнтації школярів під час зимових канікул за місцем проживання.

     Що стосується основних завдань на 2018 рік, крім вже зазначених, декан виділив роботу НПП за критеріями національного дослідницького університету, посилення теоретичної і практичної підготовки студентів, ефективна профорієнтаційна робота студентів, підготовка кадрів вищої кваліфікації, насамперед – докторів наук, збільшення надходжень спец коштів за рахунок госпдоговорів інших джерел, інтенсифікація міжнародної діяльності, залучення бізнесу для зміцнення матеріально-технічної бази факультету.

     Участь в обговоренні звіту взяли професори Надія Антрапцева, Ганна Ковалишина, доценти Олександр Цизь, Наталія Шевчук, Анатолій Бобер. Вони позитивно оцінили роботу колективу і запропонували схвалити звіт.


 

     Начальник відділу інноваційної діяльності Василь Туринський позитивно оцінив роботу колективу й наголосив на важливості розвитку в науково-дослідній, навчальній видах робіт та виконання заходів для підтвердження статусу націона університету.

     Після цього збори трудового колективу затвердили звіт декана факультету і обрали делегатів на конференцію трудового колективу університету.

 

     19 лютого на факультеті інформаційних технологій відбулися збори трудового колективу. Про результати та здобутки факультету за 2017 рік звітувала декан Олена Глазунова.

     Олена Григорівна почала звій звіт з основних досягнень, серед яких збільшення кількості науково-педагогічних працівників із науковими ступенями, а також кількості штатних працівників, так у 2017 році із 50 ставок штатні працівники займають 41,75 ставок. Колектив факультету є досить молодим, середній вік педагогічного колективу складає 46 років. Декан підкреслила високий рейтинг викладачів, так 26 з них мають рейтинг вище 2.
     Декан факультету означила здобутки щодо контингенту. Кількість студентів, які навчаються за контрактом на факультеті зростає. Декан відзначила популярність спеціальностей факультету та достатньо високий вступний бал за спеціальностями: «Комп’ютерні науки» – 174, «Інженерія програмного забезпечення» – 180, «Комп’ютерна інженерія – 169», «Економічна кібернетика» – 182. Проте зменшилась кількість магістрів в порівнянні з попереднім роком.

     Важливим результатом факультету є запровадження експерименту дуальної освіти для освітньої програми «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» та проведення семінарів та майстер-класів від залучених спікерів, які сприяють підвищенню мотивації студентів до навчання та формування в них компетентностей, необхідних на практиці.
     Серед надбань факультету є розширення матеріально-технічної бази та обладнання нових навчальних аудиторій. Крім того, кожна кафедра має лабораторії, які відповідають сучасним вимогам як в естетичному, так і технічному плані. Серед планів на прийдешній рік декан факультету бачить створення конференц-залу, сподіваючись на підтримку ректорату.

     Олена Глазунова відзначила, що навчально-технічне забезпечення в цьому році охарактеризоване значним ростом кількості атестованих електронних курсів, навчальних посібників та навчально-методичного забезпечення, що демонструє високий професійний рівень викладачів факультету.
     Ще одним важливим кроком факультету є система сертифікації викладачів та студентів, що є можливою завдяки співпраці факультету з ІТ-корпораціями та функціонуванню ІТ-академій (MicrosoftImagineAcademy, Cisco Academy, GoogleAcademy, Центр компетенції 1С) на базі факультету.

  

     Наукова діяльність відзначена прогресом і досягненням цілей, які були визначені минулого року. У 2017 році науковий доробок факультету доповнився 30 публікаціями у виданнях, що занесені до наукометричних баз. Аспірантура на факультеті розширена до трьох спеціальностей.
     На факультеті було проведено Олімпіаду з програмування, щорічні міжнародні конференції: «Міжнародна науково-практична конференція “Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні», IV Міжнародна конференція «Цифрова освіта в природничих університетах»: обговорено кращі практики е-навчання, VIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта», всеукраїнський круглий стіл «Економічна кібернетика: вектор змін».
     Також у 2017 році на факультеті запроваджено науково-практичний журнал "Інформаційні технології в економіці та природокористуванні», за рік опубліковано два випуски видання.

     На факультеті виконуються і державні тематики, і госпдоговірні, і ініціативні. Термін деяких завершується у 2018 році та колектив факультету ставить перед собою нові цілі і задачі.

     Говорячи про фінансову сторону, декан зазначила, що факультет окупає себе. За минулий рік надходження до спецфонду сягнули 5,5 млн. Також Олена Григорівна внесла пропозиції щодо формування переліку ІТ-послуг і сервісів, які може запропонувати факультет. Серед досягнень факультету декан зазначила впровадження інформаційної системи "Деканат", створення відео каналу ІТ.НУБІП з власним контентом та функціонування системи електронного дорадництва.

     Участь в обговоренні звіту взяли завідувачі кафедр факультету д.е.н. Скрипник А.В., к.т.н. Голуб Б.Л., к.е.н. Швиденко М.З., к.п.н. Кузьмінска О.Г., к.п.н. Касаткін Д.Ю., та керівники лабораторій факультету доцент Мокрієв М.В. та Матус Ю.В. Виступаючі позитивно оцінили роботу колективу і підтримали звіт декана.

     Вчений секретар університету Барановська О.Д. позитивно оцінила роботу факультету та відзначила, що викладачі факультету за опитуванням студентів мають одні з найвищих рейтингів по університету.

 

     19 січня відбулися збори трудового колективу економічного факультету. На засіданні були присутні проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку Вадим Ткачук, проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша.

     Декан факультету Анатолій Діброва прозвітував за пророблену колективом роботу у 2017 році та окреслив основні завдання факультету на поточний рік. У своїй доповіді він наголосив, що на 11 кафедрах факультету, забезпечується підготовка фахівців ОС «Бакалавр» за 3 спеціальностями та ОС «Магістр» за 4 спеціальностями (5 спеціалізацій). Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом який нараховує 2 академіки, 1 член-кореспондент НААН України, 19 професорів (докторів наук), 87 доцентів (кандидатів наук), 19 старших викладачів і 13 асистентів.

     На кафедрах факультету функціонують 6 лабораторій, у т.ч. 1 навчальна, 2 навчально-наукових, 2 навчально-науково-виробничих, 1 навчально-виробнича.
     За факультетом закріплено 7 комп’ютерних класів та розміщено 115 комп’ютерів, з яких 81% до 3 років. Цей показник порівняно з минулим роком значно покращився на 28%, що говорить про значне покращення технічного забезпечення на факультеті.
     Станом на 1.10.2017 р. контингент студентів економічного факультету складає 1916 осіб, у тому числі на денній формі навчання – 1146 студентів, на заочній – 770 студента, на контрактній основі навчається 1014 студентів (47,8%).
     За результатами зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р. 84 (8,6%) відмінники (90 і більше балів), 470 (47,9%) студентів (74-89,9 балів), 295 (30,1%) студентів (60-73,9 балів), заборгованість мають 132 (13,5%) студентів.

     Спільно з Нацфінкомпослуг здійснюється підготовка аварійних комісарів для сільського господарства. Протягом 2017 р. отримано ліцензію на підготовку бакалаврів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Розширено ліцензійні обсяги до 75 осіб підготовки фахівців ОС «Магістр» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

     Доповідач зазначив, що науково-педагогічні працівники факультету активно співпрацюють з відокремленими підрозділами Університету, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит», «Оціночна діяльність», випускники яких продовжують навчання за спеціальністю.
     Ведеться активна співпраця з радою роботодавців. З метою підвищення якості практичної підготовки протягом 2017 р. укладено договори про стратегічне партнерство факультету з компаніями ТОВ «Агробудівельний альянс «Астра», ФПГ «ТАСС», ТОВ Консалтингова компанія-Апріорі», ТОВ «СТРАТЕГІЯ і СВІЛУППО КОНСУЛТАНС ЮКРАЙН». Відкрито навчальну лабораторію кафедри фінансів, де студенти мають можливість поглибити практичні навички з використання ліцензованих програмних продуктів.

     В 2017 р. професорсько-викладацьким складом факультету видано 1 підручник, 33 навчальних посібників і довідників, 31 монографію, 223 методичних розробок.
     Науково-педагогічні працівники факультету регулярно проходять курси підвищення кваліфікації. Зокрема, НПП кафедри фінансів та економіки підприємства ім. І.Н.Романенка – стажування у державних органах влади та у приватних підприємницьких структурах.

     Активізовано участь студентів у наукових заходах та олімпіадах. Зокрема, на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів ВНЗ освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» 2 місце зайняла Кузьменко Марія і 3 місце Кострубіцька Юлія. На Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів ВНЗ освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування» 3 місце зайняли Діденко Владислав і Прущищена Ірина. У Всеукраїнській студентській олімпіаді 3 місце з напряму підготовки «Облік і аудит» зайняла Тищенко Світлана, 2 і 3 місце з дисципліни «Фінанси» – Бєляєва Ліза і Горбенко Альона. З дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» – 3 місце зайняла Гнесь Оксана. Кількість призових місць зайнятих студентами факультету на Всеукраїнських студентських олімпіадах 2016-2017 н.р. значно збільшилась порівняно з попереднім роком.
     Протягом 2017 р. 6 магістрів спеціальності «Облік і оподаткування» отримали сертифікати на участь у міжнародній грантовій стипендіальній програмі «СМА Scholarship Program» (Інститут бухгалтерів управлінського обліку США).

     За звітний період обсяг фінансування НДР склав 431,6 тис. грн. Кафедрою фінансів залучено 25 тис грн до спецфонду для проведення наукових досліджень.
     На факультеті за 4 науковими спеціальностями здійснюється підготовка 34 аспірантів. Функціонує 2 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Ефективність підготовки аспірантів на факультеті за 2017 р склав 33,%.
     Протягом поточного навчального року на базі факультету проведено 1 міжнародну науково-практичну конференцію. Протягом звітного періоду проведено 7 круглих столів: «Методологічні засади економічної оцінки підприємницької діяльності в аграрному секторі»; «Роль фінансово-кредитних інститутів у фінансуванні аграрного бізнесу України»; «Соціальний розвиток села в умовах адміністративно-територіальних трансформацій»: проблеми і шляхи вирішення»; «Біржовий ринок України: проблеми функціонування та тенденції розвитку»; «Професійні компетентності фінансиста в умовах розвитку корпоративних фінансів: погляд практиків»; «Життєвий шлях академіка М.П.Кравчука»; «Наукові слухання, присвячені 70-річчю від дня народження засновника кафедри банківської справи С.І. Кручка».

     Активно працює студентське наукове товариство. Студенти беруть участь в наукових гуртках при кафедрах, конкурсах, олімпіадах, публікують свої наукові роботи, визначаються переможці в різних номінаціях. Зокрема, студентський науковий гурток «Клуб фінансового аналітика» визнано одним з переможців фестивалю студентської науки – 2017. На факультеті щорічно проводяться науково-практичні конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених, друкуються збірники наукових праць.
     Протягом 2017 р. для аспірантів та НПП факультету у співпраці з Німецько-українським агрополітичним діалогом» започатковано спецкурс «Моделювання впливу політичних рішень на аграрний сектор за допомогою моделі часткової рівноваги AGMEMOD».

     Декан відзначив активну міжнародну діяльність факультету. За звітний період укладено Угоду про подвійні дипломи з факультетом економіки і менеджменту Словацького аграрного університету в м. Нітра. Щороку викладачі проходять стажування в університетах США та ЄС. 6 викладачів факультету пройшли стажування за програмою Ерасмум+ в університетах країн ЄС, 2 НПП в Університеті штату Міссурі (США).
     В 2017 р. науковий проект «Від теоретико-орієнтованого до практичного навчання в аграрній освіті» став переможцем конкурсу – в рамках Програми ЄС ЕРАЗМУС+: Розвиток потенціалу вищої освіти (2017-2019 рр.) (керівник професор Діброва А.Д.).
     На факультеті сформовано англомовні групи на всіх курсах та спеціальностях, за виключенням спеціалізація «Економіка підприємства» ОС Магістр. В середньому майже третина дисциплін від загальної кількості на факультеті викладається англійською мовою.
     Цього року 12 студентів факультету навчається на відповідних програмах у зарубіжних університетах. В 2017 р. 164 студентів факультету пройшли практичне стажування за кордоном.

     Доповідачем було акцентовано увагу на виховній складовій на факультеті, яка спрямована на виховання студентів у кращих традиціях національної та світової культури, соціальної зрілої, фізично здорової людини, підготовленої до життя і діяльності у сучасних умовах. На факультеті діє студентське самоврядування, інститут наставників, розроблено та реалізується річний план культурно-виховної і спортивно-масової робіт; створено сприятливе середовище для розкриття таланту кожного студента в різних художніх колективах кафедри культурології, клубах за інтересами, що функціонують в гуртожитку. Наставниками груп організовуються місцеві та виїзні екскурсії для знайомства з пам’ятниками архітектури, проводиться відвідування музеїв, картинних галерей, виставок.
     За результатами участі у щорічному фестивалі «Голосіївська весна» колектив факультету посів 1 місце. В конкурсі НУБіП України на кращу інтелектуальну групу – 1 місце, в турнірі «Шаховий король» – 2 та 3 місце, в турнірі з шашок – 1 місце. Студенти Людмила Сорочук та Дмитро Волошин в конкурсі «Краса НУБіП- 2017» зайняли відповідно почесний титул Віце-міс та Віце-містер. Спортивні і культурні заходи проводяться безпосередньо і в гуртожитку №10, де для студентів є тренажерна зала.

     На економічному факультеті здійснюється система заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчання. Зокрема, в 2017 р. факультетом разом з адміністрацією університету за рахунок благодійних коштів капітально відремонтовано ауд. 232 та створено нову лекційну аудиторію №408 на 75 місць. Проведено також косметичний ремонт ще в 12 аудиторіях, 8 викладацьких. За рахунок благодійних коштів залучених кафедрою економіки підприємства ім. І.Н.Романенка та деканату здійснено капітальний ремонт викладацької №514. Протягом останніх 2-х років усі лекційні та переважна більшість семінарських аудиторій оснащено мультимедійним обладнанням.

     З метою економії електроенергії факультетом закуплено та встановлено LAD-лампи у 8 аудиторіях, 12 викладацьких. У гуртожитку №10 в 2017 р. здійснено капітальний ремонт стояка.
     Силами студентської будівельно-ремонтної бригади за рахунок позабюджетних коштів і благодійних внесків здійснено капітальний ремонт 8 кімнат в гуртожитку №10 для студентів-першокурсників, відремонтовано читальний зал на 60 осіб. Співробітники і студенти факультету брали активну участь у заходах з благоустрою й озеленення території, закріпленої за факультетом.

     Участь в обговоренні звіту взяли професори Микола Ільчук, Надія Давиденко, Євгенія Калюга, Микола Солодкий, Наталія Вдовенко, голова студентської організації факультету Михайло Маршалок, голова ради молодих вчених НДІ економіки і менеджменту Наталія Морозюк, полковник, професор кафедри військової підготовки Сергій Коваленко.

     Усі виступаючі позитивно оцінили роботу колективу, проте збори трудового колективу звертають увагу на недоліки у роботі та існуючі невикористані резерви, зокрема мають місце проблеми, що пов’язані: скороченням набору на 1 курс за держзамовленням, що пояснюється як змінами умов прийому, а також недостатньо ефективною організацією профорієнтаційної роботи; з необхідністю покращення якості практичного навчання студентів, посиленням зв’язків з бізнесом та виробничниками; з нерівномірністю участі кафедр факультету у виконанні науково-дослідної роботи як за рахунок бюджетного фінансування, так і недостатньою активністю науково-педагогічних працівників щодо пошуку й виконання проектів на замовлення підприємств; з недостатнім підвищення кількісних та якісних показників наукових публікацій НПП, докторантів і аспірантів в іноземних рейтингових журналах, у т.ч. тих, що індексуються в науково-метричних базах Scopus, Web of Science та ін.; з необхідністю підвищення ефективності підготовки аспірантів та докторантів.

     Підсумовуючи роботу колективу проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша звернув увагу колективу на основних досягненнях і цілях. Мова йшла, в першу чергу, про питання посилення профорієнтації на факультеті, виконання заходів на підтвердження статусу дослідницького та дотримання нового курсу розвитку університету: підняття ролі кафедри, кожного професора і викладача.

     Після обговорення збори трудового колективу затвердили звіт декана Анатолія Діброви. Також було обрано делегатів на конференцію трудового колективу університету та внесено зміни до складу вченої ради.

 

     На юридичному факультеті НУБіП України за участю проректора з навчальної і виховної роботи Кваші Сергія Миколайовича відбулась Конференція трудового колективу. На порядку денному було представлено два питання: 1. Звіт декана юридичного факультету у руслі виконання заходів реалізації Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива – 2020» за 2017 рік та перспективні напрями діяльності на 2018 рік. 2. Висунення делегатів від юридичного факультету на Конференцію трудового колективу університету.

     Звіт про діяльність юридичного факультету за 2017 рік представила декан юридичного факультету, к.ю.н., доцент Яра Олена Сергіївна. Насамперед, Олена Сергіївна зазначила, що науково-педагогічний колектив юридичного факультету активно долучився до стратегії розвитку університету та виконання положень Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива – 2020», на що вказує збільшення рейтингу юридичного факультету у 2017 році (1,86) відповідно до показників персонального рейтингу науково-педагогічних працівників, у порівнянні з 2016 роком (1,77).

     Основними завданнями факультету у 2017 році, як зазначила О.С. Яра, були: якісна підготовка фахівців-правознавців у галузі права; активна участь у здійсненні економічних, правових та соціальних реформ; надання правової допомоги населенню, юридичним особам, органам державної влади й органам місцевого самоврядування; поширення правових знань та підвищення правосвідомості громадянам України; поєднання викладацької діяльності з науковими дослідженнями.
     Задля підвищення рівня підготовки студентів на юридичному факультеті у 2017 році було вдосконалено навчальні плани, зокрема: збільшено кількість годин на фахові дисципліни, що включені до ЗНО при вступі на ОС «Магістр», проводяться додаткові навчальні курси з цих дисциплін, запрошено провідних фахівців з інших ВНЗ для викладання дисциплін, організовуються зустрічі з фахівцями-практиками для підвищення практичних навичок студентів, проводиться постійна робота у напрямі мотивації студентів і науково-педагогічних працівників до вивчення іноземних мов. У навчальному процесі факультету широко використовуються електронні навчальні курси.

     Науково-дослідна робота була спрямована на: теоретико-правові дослідження української держави і права, прав людини; удосконалення системи аграрного законодавства; організаційно-правові засади раціонального використання та охорони природних ресурсів; правове регулювання охорони та відтворення лісів в Україні тощо. На юридичному факультеті виконується 3 держбюджетні тематики та 9 ініціативних дослідницьких тематик, продовжується робота за програмою Еразмус «Екологічна політика і право ЄС». У 2017 році науково-педагогічними працівниками юридичного факультету було подано до МОН України 1 науковий фундаментальний проект і 2 проекти молодих вчених. Результати наукових досліджень науково-педагогічних представників факультету опубліковані у численних наукових публікаціях (32 монографії, з них 4 опубліковано за кордоном, 3 підручники, 3 навчальні посібники, 138 наукових статей, з яких 3 опубліковано в журналах, що входять до Scopus, 1 – WoS).

     Проведена робота у 2017 році, як зазначила Олена Сергіївна, – це заслуга всього колективу юридичного факультету як професорсько-викладацького, так і студентського. Однак на досягнутому, звичайно, не потрібно зупинятися, тому пріорітетними напрямами розвитку юридичного факультету і завданнями на 2018 рік визначено: активізація роботи факультету у напрямі підтвердження національного і дослідницького статусу університету; ативізація у напрямі залучення коштів, співпраці із радою роботодавців і НДГ НУБіП України.

     В обговоренні Звіту про діяльність юридичного факультету за 2017 рік взяв участь проректор з навчальної і виховної роботи Кваша Сергій Миколайович, який акцентував увагу трудового колективу юридичного факультету на необхідності пошуку інновацій в усіх сферах навчального процесу, науковій діяльності, профорієнтаційній роботі факультету, участі науково-педагогічних представників у законотворчому процесі, роботі органів державної влади, введенні до навчальних планів дисциплін аграрного профілю, підвищення рівня володіння іноземними мовами науково-педагогічних працівників і студентів.

     До обговорення Звіту долучилися й завідувачі кафедр юридичного факультету: д.ю.н., професор В.В. Ладиченко, д.ю.н., професор В.М. Єрмоленко, д.ю.н., професор В.І. Курило, д.ю.н., доцент О.Ю. Піддубний і к.ю.н., доцент В.О. Качур, які запропонували Звіт декана юридичного факультету про роботу факультету за 2017 рік схвалити, а пріоритетні напрями розвитку юридичного факультету на 2018 рік затвердити.

     На конференції трудового колективу також було висунуто делегатів від юридичного факультету на Конференцію трудового колективу університету 26 січня 2018 року.
     На завершення роботи Конференції трудового колективу юридичного факультету Яра Олена Сергіївна звернула увагу на ті виклики, що нині ставляться перед юридичною освітою: вступ на ОС «Магістр» за результатами ЗНО і проекти законів України про юридичну освіту, враховуючи які «ми повинні знайти та задіяти усі внутрішні резерви, згрупуватися і не розслаблятися»!

 

     У свято «Хрещення Господнього», відбувся звіт директора ННІ лісового і садово-паркового господарства Петра Лакиди, який на засіданні трудового колективу доповів про діяльність підрозділу за 2017 рік. Від адміністрації університету участь у зборах трудового колективу взяв начальник планово-фінансового відділу Олег Бронін.

      Почали засідання з приємного моменту: привітання доцента кафедри лісового менеджменту Володимиренко В. М. з ювілеєм! Крім того, цьогорічний звіт інституту відзначився ще однією неординарною подією. В дирекцію інституту звернулась випускник 1986 року лісогосподарського факультету УСГА Самсонова-Гайдай Олена Іванівна з проханням допомогти організувати виставку її творчих робіт, зроблених ще під час її роботи інженером-таксатором та помічником лісничого в різних лісгоспах України.

     Під час підведення підсумків роботи підрозділу за рік Петро Лакида проінформував колектив про основні показники діяльності колективу за минулий рік, проблемах і перспективах розвитку. Він звернув увагу, що в інституті розпочалася оптимізація структури відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту». У 2017 році вона торкнулася ще двох кафедр, які були об’єднані. У цілому директор відзначив, що вікова структура інституту близька до оптимальної і дозволяє успішно вирішувати задачі, які ставить перед колективом ректорат і сучасні потреби галузі. На 10 кафедрах працює 17 докторів наук і 67 кандидатів наук.

     За минулий рік відбулося певне зменшення контингенту студентів, хоча показники прийому практично не змінилися. У зв’язку з чим директор закликав усіх активізувати профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді, регіональних коледжів і технікумів відповідного профілю. З іншого боку директор визнав ефективною підготовку фахівців на базі міжкафедральних навчальних лабораторій Лубенського і Малинського лісотехнічних коледжів, що забезпечило залучення додаткової кількості студентів-контрактників.
     Протягом звітного року відбулися позитивні зміни в забезпеченні навчального процесу навчально-матеріальним забезпеченням. За допомогою спонсорських грошей у 2017 році вдалось зробити вхід до лабораторії кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій (закуплено бетону на 10,1 тис. грн), встановити два монітори в читальній залі навчального корпусу №1 (ауд. 97), укомплектувати лабораторію для дистанційного навчання меблями та встановити жалюзі на вікна (ауд. 63), роздрукувати профорієнтаційні буклети ННІ та університету та закупити ряд матеріалів для розвитку Ботанічного саду.

     У травні 2017 р. у рамках святкування Дня науки та згідно Указу Президента України (№ 509/2016 від 17 листопада 2016 р.) колективу молодих науковців інституту Гатальській Н.В. та Мавко М.С. було вручено премію Президента України для молодих вчених за роботу «Наукові засади забезпечення функціонування природних парків).
     Відповідно до Постанови Комітету з державних премій України у галузі науки та техніки (№ 1 від 26 квітня 2017 р.) докторант кафедри лісового менеджменту Лакида І.П. був відзначений стипендією Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
     Професору кафедри лісової таксації та лісовпорядкування Білоусу А.М. присуджено Грант Президента України для дослідження молодих учених у 2017 році (Розпорядження Президента України № 78/2017-пр від 7 квітня 2017 р.).
     Професорів кафедри лісового менеджменту й кафедри лісової таксації та лісовпорядкування Василишина Р.Д. та Білоуса А.М. номіновано на одержання іменної стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2017 році (Проект Постанови Верховної Ради України № 6753 від 17 липня 2017 року).

     Петро Лакида наголосив на ключовій ролі ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» у підготовці фахівців, яка ведеться в інституті, виконання наукових досліджень. Принагідно подякував директорові станції Анатолію Карпуку за ту роботу, яку він проводить з метою зміцнення матеріально-технічної бази і поліпшенні умов навчання студентів на базі Дзвінківського навчально-науково-виробничого центру.
      Ключовими заходами в господарській роботі інституту стала реконструкція Ботанічного саду НУБіП України та реалізація програми енергозбереження.

     В обговоренні доповіді взяв участь директор НДІ лісівництва і декоративного садівництва Роман Василишин. Він закликав співробітників у новому році зосередити свої зусилля на пошуку наукових грантів. Одночасно звернувся до керівництва в необхідності підтримки наукової молоді у вирішенні соціальних проблем, у першу чергу житлових. Крім того, Він звернув увагу на необхідності збільшення публікацій у виданнях, що цитуються в базах «Scopus» та «Webofscience» істворенні аналогічної внутрішньо-університетської бази для можливості наукової кооперації.

     Це питання здобуло більшого наголосу у виступі завідувача кафедри дендрології та лісової селекції Юрія Марчука. Він наголосив на необхідності будівництва житла для співробітників інституту, підтримки молодих спеціалістів. Також Юрій Миколайович наголосив на необхідності створення міжкафедральних лабораторій з конкурентноспроможною матеріальною базою для проведення актуальних і перспективних наукових досліджень.

     З пропозиціями затвердити звіт директора та звернутись до керівництва університету з проханням сприяти розвитку матеріальної та науково-технічної бази ННІ ЛіСПГ до трудового колективу також звернулись завідувач кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій В.М. Маурер, доцент кафедри лісового менеджменту П.В. Кравець, професор кафедри лісової таксації та лісовпорядкування А.М. Білоус та виконуючий обов’язки завідувача кафедри ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва А.І. Кушнір.

     Олег Бронін, підсумовуючи звіт, звернув увагу колективу на цілях, які ставить перед собою ректорат і роль інституту у їх реалізації.

     Мова йшла, в першу чергу, про питання залучення позабюджетних коштів, міжнародної кооперації, удосконаленні навчального процесу. Головне побажання Олега Володимировича звучало наступним чином: «Наснаги у справах, на які ми можемо по впливати, та терпіння у справах, які від нас не залежать!». 

 

     Традиційно здобутки, з якими завершили минулий рік та плани на поточний, заслухано на зборах колективу факультету. За словами доповідача – Лариси Баль-Прилипко, факультет інтенсивно розвивається.

     Так, протягом звітного року на факультеті проведено вперше дві олімпіади: ІV Всеукраїнська олімпіада з менеджменту серед молоді (30 березня 2017 р.); Гран-прі IV Міжнародної олімпіади з менеджменту серед молоді (2 листопада 2017 р.), де учасниками були студенти 5 країн. Студенти факультету показали високі знання на Всеураїнській студентській олімпіаді з напряму підготовки «Харчові технології та інженерія», яка була проведена на базі Харківського університету харчування і торгівлі, де студенти Шахворостова В. зайняла І місце у знаннях з дисципліни «Теоретичні основи харчових технологій» та Семенюк К. виборола 3 місце із виконання практичного завдання.
     Досягнення студенти мають і на конкурсах наукових робіт. Так, на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт із спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» Сковоринська О. зайняла 3 місце.

     Ще одним важливим результатом роботи факультету є поліпшення матеріально-технічної бази: лекційних, лабораторій, гуртожитку. Протягом 2017 календарного року на кафедрі технології м'ясних, рибних та морепродуктів створено: навчальну аудиторію для магістрів (ауд. 315, блок Д, навчальний корпус 12), яка оснащена сучасними меблями та облаштована демонстраційними стендами загальних технологій харчових продуктів; навчальну лабораторію загальних технологій харчових виробництв (ауд. 317, блок Д, навчальний корпус 12) – в аудиторії зроблений капітальний ремонт, встановлені лабораторні меблі (столи, мийки, витяжна шафа, шафи для зберігання реактивів), закуплене нове лабораторне обладнання; доукомплектовано навчальну лабораторію технології м'яса та м'ясних продуктів (приміщення Центральної їдальні), завдяки допомозі ректорату закуплено нове лабораторне обладнання; проведені косметичні ремонти у гуртожитку №9 – силами факультету та з допомогою ректорату відремонтовано 10 кімнат для студентів 1 курсу; у місцях загального користування замінені лампи денного освітлення на енергозберігаючі; закуплені енергозберігаючі світильники; закуплено фурнітуру для меблів.

     Щодо наукової діяльності факультету, то протягом звітного періоду науковцями факультету виконувались 3 наукових тематики, із них 1 – прикладні дослідження, 1 – науково-технічна розробка, 1 – тематика молодих вчених. (керівники – проф. Баль-Прилипко Л.В., проф. Дерев’янко Л.П., асистент Голембовська Н.В.), фінансування яких становило 519,6 тис. грн.
     На базі факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК у 2017 році була проведена VІІ Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства».
     Проведена виставка, спільно з ВГО «Жива планета» «Стале споживання, задля сталого розвитку»; 2 наукових семінари із залученням Міністерства агропромислового розвитку та продовольства України.

     У 2017 році відкрито спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій із спеціальностей 03.00.20- біотехнологія (технічні науки); 05.18.12 – процеси і апарати харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв.
     Протягом даного року було захищено 1 кандидатську дисертації (Старкова Е.Р.) та 3 пройшли попередній розгляд на міжкафедральному семінарі (Сонько Н., Очколяс О.М., Менчинська А.А.).
     Доробок науковців факультету поповнився підготовленими та виданими 3 підручниками; 7 навчальними посібниками; 14 монографіями; більше 80 науковими статтями, у т.ч. 6 у науковометричній базі SCOPUS.

     Виховна робота на факультеті проводиться кураторами груп. Студенти протягом 2016/2017 навчального року брали активну участь як у заходах університету, так і факультету, зокрема основні з них: проведення тематичного заходу присвяченого «Дню працівника харчової промисловості»; проведення майстер-класу для студентів 1 курсу «Етика та культура харчування», із залученням фахівців ресторанної справи; проведення майстер-класу «Шеф кухар факультету»; взяття участі у майстер-класі телепередачі «Якісне життя».

     Що стосується основних завдань для колективу факультету, декан Лариса Баль-Прилипко виокремила такі: нарощування контингенту студентів, шляхом посилення профорієнтаційної діяльності кожного НПП; продовження створення сильної матеріальної бази; підготовка достойної викладацької зміни – підготовка кандидатів – 2 чол., докторів- 1; залучення докторів наук з фаховою освітою – 2 чол.; підготовка нового покоління фахівців ОС «Магістр» за освітньою програмою «Нутріціологія», залучення до цього фахівців (кандидатів та докторів медичних наук); провести спільно із міжнародним відділом університету на достойному рівні сертифікований курс «Food Safety» («Безпека харчових продуктів/Харчове виробництво і технологія»), які будуть проводити фахівці з Університету штату Пенсільванії (державний університет США) (6 червня-4 липня 2018 р.); проведення наукових заходів, присвячених 120-річчю університету: науково-практичний семінар «Харчове законодавство України». Нове харчове законодавство та його наближення до норм ЄC щодо харчових продуктів (15-16 березня 2018 р.); VII Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів та студентів «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» (24-26 квітня 2018 р.); проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки фахівців ОС «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології»; проведення на достойному рівні вперше Всеукраїнської студентської олімпіади із спеціалізації «Якість, стандартизація та сертифікація» – 21-23 березня 2018 р. тощо.

     Участь в обговоренні звіту взяли завідувачі кафедр Сухенко В.Ю., Савченко О.А., Сухенко Ю.Г. Вони позитивно оцінили роботу колективу і запропонували схвалити звіт.

     Від ректорату на збори трудового колективу факультету був делегований начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко, який звіт декана факультету схвалив, а колективу побажав творчих успіхів та наукових здобутків в наступному році. Також, ним було зазначено основні завдання університету, на які необхідно звернути увагу в 2018 році, зокрема: підтвердження університету стутусу національного; продовження профорієнтаційної роботи; забезпечення участі абітурієнтів в Олімпіаді вступників; активна участь НПП у конкурсі МОН наукових проектів тощо.

     Потому збори трудового колективу затвердили звіт декана Лариси Баль-Прилипко та обрали делегатів на конференцію трудового колективу університету.
 

     Звіт про роботу факультету конструювання та дизайну у 2017 році пройшов під головуванням заступника голови профспілкового бюро факультету Олега Маруса за участі представника ректорату - проректора з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності Валерія Іщенка.

     Декан факультету конструювання і дизайну Зіновій Ружило у виступі зупинився на здобутках факультету за звітній період та окреслив основні завдання діяльності колективу в напрямку навчальної, наукової, міжнародної, виховної та інноваційної діяльності в розрізі кафедр.

     У обговоренні прийняли участь Олег Марус, який проаналізував результати вступної компанії та стан профорієнтаційної роботи, Юрій Ромасевич зупинився на завданнях в напрямку наукової роботи колективу факультету, а Андрій Несвідомін – міжнародної співпраці.

     Валерій Іщенко наголосив на важливості профорієнтаційної роботи, економії енергоресурсів та на зосереджені колективів окремих кафедр на реалізації наявного потенціалу. У відповідях на питання він завірив колектив у допомозі у вирішенні окремих господарських завдань.

    Робота колективу факультету отримала позитивну оцінку. Обрано делегатів від факультету на збори трудового колективу університету. До складу Вченої ради університету замість кандидатури Олександра Давиденка колектив факультету делегував професора Сергія Пилипаку.

 

     Відбулися збори трудового колективу факультету захисту рослин, біотехнологій та екології. На засіданні був присутній перший проректор Ібатуллін Ігор Ілліч.

     В нових умовах освітньо-наукового курсу Університету наш факультет успішно долає всі негативи минулого. Приймаючи глобальні виклики сьогодення, факультет прагне оновлення на інноваційній основі із набуттям прискорення, характерного для нинішнього світового поступу. Головним рушієм цього процесу завжди були і незмінно залишаються люди – компетентні і кваліфіковані, справжні фахівці, патріоти своєї країни. Так розпочав свій звіт Микола Доля.

     Нам разом вдалося долати негаразди, змінювати ситуацію, здійснювати якісні зміни. Це стало можливим завдяки наполегливій праці нашої команди директорів, завідувачів кафедр, провідних викладачів.
     У 2017 р. на рахунок спецкоштів університету від факультету надійшло близько 6,2 млн грн., з них близько 954 тис. грн за рахунок господарських договорів та 22 тис – роботи лабораторій.
     Викладачами факультету протягом 2017 р. опубліковано: 2 словники, 6 підручників, 18 монографій, 23 навчальних посібники, 98 навчально-методичних і наукових праць, в т.ч. і англійською мовою.

     У науково-дослідній роботі викладачіна факультету виконували 13 науково-дослідних бюджетних проекти: професор Стародуб М.Ф. приймає участь у 3 науковихпроектах, доктори с.-г. наук Патика М.В. (2), Патика Т.І., професори Гудков І.М. (2), Григорюк І.П., Чайка В.М., кандидати с.-г. наук Горган М.Д., Колодяжний О.Ю., Бабич А.Г., Бабич О.А., кандидат біол.наук Костенко С.В.; 10 госпдоговірних тем: професори Крючкова Л.О., Патика М.В., Доля М.М., кандидати с.-г. наук Нестерова Н.Г., Колодяжний О.Ю., Вуєк А.О, кандидатбіол. наук Шаванова К.Є.; 20 ініціативних тем: професори Лісовий М.М., Макаренко Н.А. (3), доценти Мороз М.С., доц. Стефановська Т.Р., Сикало О.О., Піковський М.Й., Башта О.В., Бондарь В.І., Чайка В. М. (2), Гайченко В.А., Ладика М.М. (2), Горбатенко А.А., Коломієць Ю.В., Кляченко О.Л.На факультеті працює 11 наукових гуртків.

     Серед наукових здобутків: Грант Президента України 2017 р. №Ф74/163-2017/85 «Оцінка структури та біорізноманіття мікробного метагеному чорнозему типового та дослідження його функціональних особливостей» (виконавці: Патика М.В., Патика Т.І., Колодяжний О.Ю.). Золота медаль міжнародної виставки АГРО-2017 «За розробку та впровадження інноваційного продукту біопрепарату ЕКСТРАКОН" (Патика М.В.). Подяка за вагомі досягнення у вирішенні проблем охорони довкілля, активну громадську позицію, а також організацію щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Радіоекологія-2017» (Гудков І.М.). Грант Президента України 2017 р. для молодих вчених (Колодяжний О.Ю.). Державна стипендії для видатних діячів науки (Стародуб М.Ф.). Науковий проект молодих вчених «Теоретично-експериментальне обґрунтування механізмів комплексної взаємодії фітотоксичних чинників на процеси, що зумовлюють продуктивність сільськогосподарських культур» (Нестерова Н.Г.).

     Серед міжнародних проектів та програм співробітництва варто відміти:
     5 на кафедрі екобіотехнології та біорізноманіття:
1. Співкерівник спільного з РГП «Республиканская коллекция микроорганизмов» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан грантового проекту (науковий керівник Патика М.В.).
2. Договір про наукове співробітництво з Інститутом мікробіології Національної Академії Наук Азербайджану (науковий керівник Патика М.В.).
3. Меморандум про співпрацю в галузі науково-технічної та інноваційної діяльності з науково-виробничим центром біотехнологій «SA Bio-Soil» (Естонія) (координатор – Патика М.В.).
4. Меморандум в рамках програми Erasmus+ з Наполі (Federico) щодо подвійних дипломів за спеціальністю «Біотехнологія» (координатори Патика М.В.Коломієць Ю.В.).
5. «Меморандум о сотрудничестве в области научно-технической и инновационной деятельности Республиканское государственное предприятие «Республиканская коллекция микроорганизмов» (Казахстан), (координатор Патика М.В.).

     Три на кафедрі молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки:
1. «Пошук базового ефективного алгоритму біосенсорного експрес-контролю біохімічних параметрів розвитку онкологічного ураження та ефективності його лікування», Україна, Латвія 2017-2018 рр. (науковий керівник Стародуб М.Ф.).
2. НАТО проект SPS 984637 «Development of optical bio-sensors for detection of bio-toxins» (науковий керівник Стародуб М.Ф.).
3. Sheffield Hallam University, Materials and Engineering Research Institute, United Kingdom (координатор – Стародуб М.Ф.).

     2 на кафедрі загальної екології та безпеки життєдіяльності:
1. Міжнародна програма UNCCD/GM ˮПостановка цілей для досягнення нейтрального рівня деградації земельˮ (Land Degradation Neutrality Target Setting Support Programme (LDN TSP)), 2016-2017 рр. (національний консультант програми Ракоїд О.О.).
2. Міжнародна програма ”Landcover/landusechanges” (NASA) 2016−2017 рр. (науковий керівник – Стародубцев В.М.).

     По одному на кафедрі екології агросфери та екологічного контролю «Меморандум в рамках програми щодо подвійних дипломів за спеціальністю «Екологія», Польща, Слупськ (координатор – Рибалко Ю.В.) та на кафедрі фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна «Cпільний українсько-молдовський науково-дослідний проект «Діагностика кореневих гнилей пшениці» 2017-2018 рр. (науковий керівник – Крючкова Л.О.).

     Науково-педагогічні працівники є членами міжнародних організацій: зокрема, професор Гудков І.М. у Науковій раді РАН з радіобіології (Росія); Білєра Н.М. в Американському геофізичному товаристві, секція біогеонауки (AGU-American Geophysical Union), професор Стародуб М.Ф. у Міжнародному електрохімічному товаристві та Міжнародному інженерно-оптичному товаристві (SPIE), Патика М.В. виступає експертом в товаристві База даних грунтів Європи, доцент Ракоїд О.О. науково-технічний експерт Конвенції ООН у «Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванняму галузі «екологія/екосистеми».
     8 науково-педагогічних працівників є членами редакційних колегій міжнародних видань: зокрема, професор Григорюк І.П. – член редколегії та оглядач журналу «International Letters of Natural Sciences» publishedby Sci Press Ltd., Bach, Switzeland (Швейцарія); журнал «Fundamentalresearch» (Турція); професор Макаренко Н.А. – члени редколегії Annals of Agrarian Science (Грузія); професори Гудков І.М., Гайченко В.А. – член редколегії "Ядерна фізика та енергетика", "Радиобиология. Радиационная экология"; Стародуб М.Ф. – член редколегії International Journal of Photoelectronics, Journal of International Academic Research and Industry Association, Sensors Electronics and Microsystem Technol, Austin Journal Biosensors&Bioelectronics та головний редактор World Journal of Engineering Research and Technology (США); доцент Стефановська Т.Р. – член редколегії «Progressin Plant Protection» (Польща); «Bibliotecaregionalisty» (Польща), Аannals of SGGW, Land Reclamation; Патика М.В. – Journal of Chemical, Environmental and Biological Engineering (Нью-Йорк, США).

     У 2017 році завдяки коштам спонсорів виконано поточних ремонтів та закуплено матеріалів на загальну суму 136 000 грн., а саме заміна вікон в аудиторії, поточні ремонти аудиторій), місць загального користування (сходові марші, коридор 1,3 поверхів), заміна світильників в кабінетах та гуртожитку № 3. Придбано оргтехніки на суму – 16000 грн.
     За сприяння Ради роботодавців, зокрема представників компаній «Агросвіт», «Укравіт», «Ерідон», «Молочна компанія», ТОВ «Миронівський хлібопродукт» та інших працевлаштовано 14 випускників 2017 року та 12 студентів проходять навчання за індивідуальним графіком.

     Співдоповідачами виступили: завідувач кафедри радіобіології та радіоекології Гудков І.М., екобіотехнології та біорізноманіття Патика М.В., професор кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна Кирик М.М., заступник декана факультету Рибалко Ю.В. Усі виступаючі позитивно оцінили роботу колективу.

    Підсумовуючи роботу колективу перший проректор Ігор Ібатулін звернув увагу на основні досягнення факультету та плани на майбутнє. Першочерговими завданнями є виконання заходів щодо підтвердження статусу дослідницького та дотримання нового курсу розвитку університету. Кафедра повинна бути на факультеті центром наукових досліджень, освітньої діяльності та профорієнтаційної роботи.

 

     19 січня відбулися збори трудового колективу факультету аграрного менеджменту. Свій звіт декан Анатолій Остапчук розпочав привітанням з Хрещенням Господнім і побажання міцного здоров’я, наснаги та професійного зростання всьому колективу.

    Оцінюючи роботу підрозділу, доповідач приділив значну увагу питанням кадрового потенціалу, особливостям наукової, інноваційної та міжнародної діяльності, проаналізував навчально-методичну, виховну та профорієнтаційну роботу, а також господарський та фінансовий аспекти.
    У доповіді декана також знайшли відображення особливості вступної кампанії, участь і перемоги студентів у всеукраїнських олімпіадах, покращення матеріально-технічної бази лекційних аудиторій, формування бібліотеки електронних навчальних посібників для самостійної роботи студентів, збільшення кількості публікацій викладачів у міжнародних наукометричних базах, таких як Web of Science, Scopus, здійснення підготовки кадрів у аспірантурі та докторантурі, науково-педагогічне стажування викладачів у вітчизняних та зарубіжних установах.

     Особлива увага була приділена удосконаленню навчально-методичної бази та посиленню практичної складової підготовки майбутніх спеціалістів шляхом вдосконалення навчальних планів відповідно до запитів ринку праці та тісної співпраці з Радою роботодавців факультету.

     Пріоритетним напрямом діяльності факультету є міжнародна складова, яка має посилюватись набором студентів-іноземців на магістерські програми, запровадженням бакалаврських програм зі 100% англомовним забезпеченням, а також взаємодія з Мінагрополітики щодо співпраці з іноземними країнами в частині задоволення попиту в підготовці студентів-іноземців.
     Декан зазначив, що гордістю факультету є високий рейтинг студентів у культурних та спортивно-масових заходах університету.

     Проректор з навчальної і виховної роботи Кваша Сергій Миколайович позитивно оцінив роботу колективу і наголосив на підготовці кадрів вищої кваліфікації, підвищенні якості магістерських робіт, активізації вивчення іноземних мов, збільшенню міжнародних публікацій, впровадженню новітніх освітніх моделей.

  

     Участь в обговоренні звіту взяли професори Ярослава Ларіна, Василь Горьовий, Лідія Шинкарук, які позитивно оцінили роботу колективу, внесли свої пропозиції стосовно підвищення якості освітнього процесу, удосконалення методів профорієнтаційної роботи, залучення коштів на факультет і запропонували схвалити звіт.

     Збори трудового колективу затвердили звіт декана Анатолія Остапчука та обрали делегатів на конференцію трудового колективу університету.
 

Ольга Наконечна,
доцент кафедри педагогіки
Оксана Герасименко,
голова профспілкового бюро факультету землевпорядкування
Марія Кулаєць,
директор ННІ післядипломної освіти,
Віра Кутовенко,
доцент кафедри овочівництва і закритого грунту
Ірина Ясенова,
доцент кафедри комп'ютерних наук
Нагорний В.В.,
заступник декана економічного факультету
Олійник Л.А.,
секретар вченої ради економічного факультету
Олена Улютіна,
заступник декана юридичного факультету
Олександр Соваков, Андрій Спірочкін,
заступники директора
ННІ лісового і садово-паркового господарства
Олександр Андрощук,
голова профбюро факультету
Микола Березовий,
завідувач кафедри механіки
Ю.В. Рибалко,
заступник декана факультету

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook