На шляху до звершень у нашій спільній справі

5 січня 2018 року

 

   Минулий 2017 рік для кафедри фінансів був насичений подіями, досягненнями, перемогами та здобутками.
  Розпочався рік перемогою на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінанси», де наші студентки Бєляєва Ліза та Горбенко Альона під керівництвом викладачів кафедри фінансів зайняли призові ІІ та ІІІ місце, показавши високі знання фінансових категорій та процесів.

     І це не дивно, адже кафедра постійно залучає студентів до наукової роботи. Студенти–фінансисти протягом року були неодноразовими учасниками міжнародних науково-практичних конференцій, де мали змогу презентувати результати своєї наукової роботи, що виконувалась під керівництвом професорів Давиденко Н.М. та Пасічника Ю.В., а також провідних доцентів кафедри Титарчук І.М., Негоди Ю.В., Скрипник Г.О., Буряк А.В.
    Так, 20-23 березня студенти Олександр Кириша та Артем Ілляшенко під керівництвом доцента Титарчук І.М. взяли участь у Міжнародній науково-практична конференції «Економіка, фінанси і управління в ХХІ столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку» (Буковель-Київ).
   7 квітня студентки Кадура Анна i Мірошніченко Юлія під керівництво доцента Буряк А.В. прийняли участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і студентів «Фінансово-кредитні механізми розвитку національної економіки», яка проходила в Луцькому національному технічному університеті. За підсумками конференції дівчат нагороджено дипломами ІІІ ступеня.

  6 квітня 2017 р. студенти-фінансисти прийняли участь у Міжнародній науково-практичній конференції: «Економічна модель сучасності завдання, виклики, перспективи» на базі ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут». З доповідями, під керівництвом професора Давиденко Н.М, виступили Лагута Анна і Слєсар Вячеслав. Під керівництвом доцента Скрипник Г.О. виступила Єрохіна Євгенія, Водніцький Микола та Листопад Вікторія та Богатько Аліна під керівництвом Негоди Ю.В.
   11 вересня 2017 р. студенти Матяш Тарас та Бунак Кристина під керівництво проф. Давиденко Н.М. та доц. Негоди Ю.В. прийняли участь з доповідями у Міжнародній науково-практичній конференції: «Україна, Болгарія, ЄС: економічні та соціальні тенденції розвитку.

Координують наукову роботу студентів два наукові гуртки кафедри фінансів.

 

Гурток «Клуб фінансового аналітика» (керівник доц. Титарчук І.М.) за результатами роботи на Фестивалі науки – 2017 зайняв І місце серед гуртків економічного факультету, а на рівні наукових гуртків університету ІІ місце.

Члени гуртка «Інвестор» (керівник доц. Скрипник Г.О.), переможці 71-ї науково-практичної студентської конференції «Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України»: I місце отримала Бойченко Ілона з доповіддю «Венчурне фінансування інноваційного розвитку в Україні» - керівник к.е.н., доц. Скрипник Г.О.; ІІ місце отримала Волянська Вікторія з доповіддю «Фінансовий контролінг як система ефективного управління підприємством» науковий керівник д.е.н., проф. Давиденко Н.М.

В 2017 році було започатковано проведення щорічного конкурсу інвестиційних проектів в рамках вивчення дисциплін «Інвестування» та «Фінансовий менеджмент», в якому прийняли участь 65 студентів 4 курсу спеціальності «Фінанси i кредит» і 15 магістрів та представили успішні інвестиційні проекти.

Викладачі кафедри також були активними учасниками Міжнародних науково-практичних конференцій, як в Україні, так і за її межами.

Так, в році, що минув співробітники кафедри прийняли участь в наступних конференціях:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи», м. Ніжин, 6-7 квітня 2017 р;
 2. II Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна система: вектор розвитку», Ужгород, 26 квітня 2017 р.;
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні економічні відносини та сталий розвиток», м. Суми, 5-6 травня 2017 р.;
 4. Міжнародна міждисциплінарна конференція «Україна-Польща: економічні та соціальні виклики 2030», Варшава, Польща, 22-25 червня 2017 р.
 5. Міжнародна науково–практична конференція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України», м. Київ, 28-29 вересня 2017 р.;
 6. ІIІ Міжнародній науково-практичній конференції: «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації», м. Хмельницький, 22-23 вересня 2017 р.
 7. IV Міжнародній науково-практичній конференції: «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика», м. Хмельницький, 6-8 жовтня 2017 р.
 8. Міжнародній науково-практичній конференції: «Сучасний стан і перспективи розвитку обліку, аналізу та фінансового забезпечення підприємств агропромислового виробництва», м. Харків, 9-10 листопада 2017 р.

 

 

 

Також викладачі пройшли стажування з метою удосконалення практичних навичок на підприємствах (Давиденко Н.М., Данилевська О.Є. в СТОВ «Старинська птахофабрика», Титарчук І.М., Негода Ю.В. – ТОВ «Агрофірма Колос», Олійник Л.А. - на базі ТДВ «Русь»), у інших ВНЗ (Негода Ю.В. – Інститут педагогіки НАПН України) та на постійно діючих семінарах, відкритих лекціях, які були організовані:

 • Міністерством фінансів України та GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) в рамках освітнього проекту “БюджетPro”.
 • 15 грудня 2017 року доценти кафедри фінансів разом із завідувачем взяли участь у науково-практичному семінарі «Краудфандинг як новий інвестиційний інструмент зі сталим фокусом: досвід Європейського союзу та можливості для України».
 • ІІІ Міжнародна літня школа «Інновації у виробництві продуктів харчування для забезпечення сталого розвитку регіонів», 19-22.07.2017р.

 

2017 рік був роком здобутків і в міжнародній діяльності кафедри.
Було підписано договори про співпрацю з іноземними навчальними закладами, зокрема:
з університетом «Асен Златаров», м. Бургас, Болгарія та з Державним аграрним університетом Молдови, м.Кишинів.

    В рамках підписаного договору співробітники кафедри фінансів долучилися до розробки міжнародної програми стажування в Університеті «Проф. Д-р Асен Златаров», м. Бургас, Болгарія. Впроваджена програма стажування «Internship program in the direction of Economics», що дозволила підвищити кваліфікацію 33 викладачам та науковцям 6 навчальних закладів України.
    На кафедрі було ініційовано та проведено Міжнародні науково-практичні конференції: 25 квітня 2017 р. «Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід». Учасниками конференції були 60 представників вітчизняних та іноземних вищих навчальних закладів (Польщі, Грузії, Болгарії, Словацької республіки), органів місцевого самоврядування.

З 8 по 13 вересня 2017 р. було проведено виїздну конференцію «Україна, Болгарія, ЄС: економічні та соціальні тенденції розвитку» в місті Бургас, Болгарія. В конференції прийняли участь представники 13 українських вищих навчальних закладів та 7 зарубіжних.

     Започаткована у 2016 р. практика зустрічей із представниками бізнесу, практиками, потенційними роботодавцями в знайшла своє продовження 2017 р., адже освіті потрібно максимально наблизитися до вимог виробництва та запропонувати роботодавцям кваліфікованого, перспективного працівника. У листопаді, на базі кафедри фінансів, було проведено ІІ науково-практичний семінар «Професійні компетентності фінансиста в умовах розвитку корпоративних фінансів». Його гостями були потенційні роботодавці, партнери, з якими кафедра фінансів започаткувала співпрацю
     Саме від роботодавців студенти почули, що сучасні роботодавці дедалі частіше шукають не просто виконавців, а людей, які готові мислити поза шаблонами. Працівник майбутнього повинен бачити «крізь час» й втілювати в життя ідеї, котрі до нього ніхто не пропонував. Звісно, пам’ятаючи при цьому про технологічну грамотність й емоційний інтелект.

   З метою посилення практичної підготовки в листопаді 2017 року було створено навчальну лабораторію з фінансів, а також кафедра фінансів продовжила почату в попередні роки роботу і підписала договори про стратегічне партнерство з ТОВ «Агробудівельний альянс «Астра», Фінансово-промисловою групою «ТАСС» та ТОВ «Консалтингова компанія-Апріорі», що передбачають співробітництво у сфері освітньої та науково-дослідницької діяльності, a саме: залучення студентів до наукової діяльності, проходження виробничої та переддипломної практики.
    Результатами тісної співпраці з бізнесом є те, що всі 32 магістри - випускники кафедри фінансів працевлаштовані за фахом.

Протягом 2017 року співробітники кафедри фінансів активно оприлюднювали результати своїх наукових досліджень, опублікувавши 4 монографії, 22 наукові статті.

    В 2017 р. кафедрою фінансів було залучено 25 тис. грн. госпрозрахункових коштів. Під керівництвом проф. Давиденко була виконана госпрозрахункова тема: «Підвищення рентабельності виробництва шляхом поліпшення використання оборотних коштів».
    Значна увага в минулому 2017 році була відведена профорієнтаційній роботі, адже потенційний абітурієнт повинен знати викладача, у якого буде навчатися!
   З цією метою на кафедрі протягом року було підписано ряд договорів із школами, які співробітники неодноразово відвідували.

  

    В рамках тижня Фінансової грамотності кафедрою фінансів було проведено ознайомлення учнів із сучасними фінансовими продуктами та послугами, а також основами фінансового планування
    Завідувач кафедри проф. Давиденко Н.М. провела ряд зустрічей із кореспондентами районних газет, де розміщено її інтерв’ю, загальний тираж видань складає понад 21 тис. примірників.

 

В межах профорієнтаційної роботи колектив кафедри подбав про розміщення інформаційного білборду про наш університет

ТВІЙ ВИБІР – ТВОЯ ДОРОГА,
КАФЕДРА ФІНАНСІВ – ТВОЯ
ПЕРЕМОГА!

Надія Давиденко,
завідувач кафедри фінансів

 
 

 


 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook