Попередній захист аспірантки кафедри геодезії та картографії Рожко Оксани Валентинівни

4 вересня 2017 року

 

28 серпня 2017 року відбулось засідання науково-технічної ради факультету землевпорядкування. На порядок денний були винесені наступні питання:
Попередній захист аспірантки кафедри геодезії та картографії Національного університету біоресурсів і природокористування України Рожко Оксани Валентинівни на тему: «Науково-методичні засади укладання електронного атласу земельних ресурсів адміністративного району», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.12 – географічна картографія.
Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Ковальчук Іван Платонович, завідувач кафедри геодезії та картографії НУБіП України.
Аспірантка доповіла результати досліджень за темою дисертаційної роботи та відповіла на чисельні запитання членів НТР і запрошених вчених.
В обговоренні результатів дисертації взяли участь: В. М. Заяць, завідувач кафедри земельного кадастру, доктор економічних наук, старший науковий співробітник; А. Г. Мартин, завідувач кафедри землевпорядного проектування, доктор економічних наук, доцент; В. А. Богданець, доцент кафедри геодезії та картографії, кандидат сільськогосподарських наук, доцент; Л.М. Даценко, завідувач кафедри геодезії та картографії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор; С.Ю. Бортник, завідувач кафедри землезнавства та геоморфології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор; В.І. Вишневський, професор кафедри країнознавства і туризму, Національний авіаційний університет, доктор географічних наук, професор; Т.М. Курач, доцент кафедри геодезії та картографії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
Рецензенти (Л.М. Даценко, завідувач кафедри геодезії та картографії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор; Т.М. Курач, доцент кафедри геодезії та картографії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент) та виступаючі відзначили актуальність дисертаційної роботи, вказали на те, що дисертантом удосконалено основні положення теорії та методології великомасштабного атласного картографування земельних ресурсів на рівні адміністративного району, обґрунтовано алгоритм укладання тематичних карт атласу, зібрано та опрацьовано вихідну інформацію про стан і використання земельних ресурсів Фастівського району Київської області та укладено такий атлас на цей адміністративний район.
Вказано, що в окремих розділах дисертацію необхідно дооформити згідно з вимогами МОН України, зокрема, деякі таблиці та карти необхідно перенести в додатки. Висновки варто доповнити кількісними показниками. Треба систематизувати та структурувати окремі дані дисертаційного дослідження при наведенні їх в авторефераті. Проте ці зауваження не знижують високого рівня дисертації. Виступаючі висловили пропозицію рекомендувати дисертаційну роботу до розгляду у спеціалізованій вченій раді зі спеціальності 11.00.12 – географічна картографія.
Ухвалили:
Враховуючи актуальність теми дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, впровадження їх у виробництво, достатню повноту викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях, відповідність роботи вимогам п. 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, науково-технічна рада факультету землевпорядкування рекомендує дисертацію О.В Рожко на тему: «Науково-методичні засади укладання електронного атласу земельних ресурсів адміністративного району» до розгляду у спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 11.00.12 – географічна картографія.
 Рішення прийнято одноголосно.
Секретар НТР факультету землевпорядкування,
кандидат економічних наук, доцент Олексій Жук
 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook