Попередній захист здобувача кафедри геодезії та картографії Патиченко Оксани Миколаївни

17 листопада 2017 року

 

 

15 листопада 2017 року відбулось засідання науково-технічної ради факультету землевпорядкування. На порядок денний були винесені наступні питання:

 

1. Попередній захист здобувача кафедри геодезії та картографії Національного університету біоресурсів і природокористування України Патиченко Оксани Миколаївни на тему: «Конструктивно-географічні засади нормативної грошової оцінки земель населених пунктів з використанням геоінформаційних технологій», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Ковальчук Іван Платонович, завідувач кафедри геодезії та картографії НУБіП України.

Здобувач Патиченко Оксана Миколаївна доповіла результати досліджень за темою кандидатської дисертації, відповіла на запитання членів НТР та запрошених на засідання вчених.

З рецензіями виступили: д. геогр.н., проф. Ю.М. Палеха, к.геогр.н., доц. С.В.Тітова.

В обговоренні результатів дисертації взяли участь: С.Ю Бортник, завідувач кафедри землезнавства і геоморфології КНУ імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор; Т. О. Євсюков, декан факультету землевпорядкування, доктор економічних наук, доцент; С. С. Кохан, завідувач кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі, доктор технічних наук, доцент; О. С. Дорош, завідувач кафедри управління земельними ресурсами, доктор економічних наук, професор; Вишневський В.І., доктор географічних наук, професор.

Виступаючі зазначили актуальність дисертаційної роботи, її наукове і практичне значення, високий науково-методичний рівень виконаного дослідження та вагомість отриманих результатів. Вказано на доцільність впорядкування термінології в четвертому розділі дисертаційної роботі. Проте ці зауваження не знижують високого рівня дисертації. Виступаючі висловили пропозицію рекомендувати дисертаційну роботу до розгляду у спеціалізованій вченій раді зі спеціальності 11.00.12 — географічна картографія.

Ухвалили:

Враховуючи актуальність теми дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, впровадження їх у виробництво, достатню повноту викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях, відповідність роботи вимогам п. 11 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, науково-технічна рада факультету землевпорядкування рекомендує дисертацію О. М. Патиченко на тему: «Конструктивно-географічні засади нормативної грошової оцінки земель населених пунктів з використанням геоінформаційних технологій» до розгляду у спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Рішення прийнято одноголосно.

Секретар науково-технічної ради,к.е.н.. доцент О.П.Жук


 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook