1 грудня 2017 року відбулася 71-а науково-практична студентська конференція «Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України».

5 грудня 2017 року

1 грудня 2017 року відбулася 71-а науково-практична студентська конференція «Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України». Декан економічного факультету професор Анатолій Дмитрович Діброва привітав юних науковців та розпочав конференцію доповіддю про сучасні проблеми аграрного сектору економіки.

 

 

Далі протягом трьох годин студенти разом з НПП факультету працювали за 5-ма напрямами. Загалом в конференції прийняло участь понад 300 студентів.
Перша секція «Організаційно-економічні засади ефективного розвитку агробізнесу» працювала під керівництвом д.е.н., професора Олександра Юхимовича Єрмакова, співголовами секції були д.е.н. професор Світлана Михайлівна Рогач та д.е.н. професор Микола Максимович Ільчук.

  

 

 

60 студентів разом з керівниками підготували тези за результатами проведених досліджень, 20 з них представили свої напрацювання у вигляді доповідей на конференції. Теми охоплювали соціальні, економічні, організаційні і навіть психологічні аспекти розвитку аграрного бізнесу України.
Досить важко було визначити переможців, адже доповіді були різнопланові та на актуальну тематику. Тож керувалися вмінням триматися на публіці, відповідати на питання та представленими презентаціями. Дипломи отримали:
І місце – студентка 4-го курсу напрямку «Економіка підприємтсва» Баранова Яна з доповіддю «Соціально-економічні аспекти оплати праці» під керівництвом к.е.н., доц. Балана О.Д.;
ІІ місце – студентка магістратури 2-го року навчання Демиденко Маргаріта з доповіддю «Організація та шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва», науковий керівник к.е.н., доц. Коновал І.А. та студент магістратури 1-го року навчання Семінський Андрій з доповіддю «Тенденції розвитку ринку органічної продукції», науковий керівник д.е.н., проф. Рогач С.М.;
ІІІ місце – студентка магістратури 2-го року навчання Мельник Тетяна з доповіддю «Стратегія ефективного розвитку підприємницької діяльності аграрних формувань у сфері виробництва цукрових буряків», наковий керівник к.е.н., доц. Радько В.І., студентка магістратури 1-го року навчання Моргун Світлана з доповіддю «Цінова конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств», науковий керівник к.е.н., доц. Степасюк Л.М. та студентка 3 курсу скороченого терміну навчання Шихненко Анастасія з доповіддю «Розвиток соціально-трудових відносин у сільському господарстві», керівник к.е.н., доц. Ланченко Є.О.

Секційне засідання «Фінансово-кредитне забезпечення розвитку аграрної сфери України» проводилось під керівництвом д.е.н. проф. Надії Миколаївни Давиденко, спільно з д.е.н. професором Любов Михайлівною Худолій, д.е.н. професором Оленою Олександрівною Олійник-Данн та секретарем к.е.н., доцентом Галиною Олексіївною Скрипник. Участь прийняли понад 120 студентів. На секційному засіданні виступили 20 студентів. Жваву дискусію вели щодо питань державних та корпоративних фінансів, інвестиційної привабливості, банківської діяльності, страхування, фондового ринку, оподаткування та бюджетної системи. 

 

    На секційному засіданні виступили 20 студентів. Теми були цікаві i актуальні, зокрема розглядались питання державних фінансів, корпоративних фінансів, інвестиційної привабливості, банківської діяльності, страхування, фондового ринку, оподаткування та бюджетної системи. Була досить жвава дискусія. Доповідачі охоче відповідали на поставленні запитання, відстоювали свою власну думку, аргументуючи наведеними результатами досліджень.
    Підводячи підсумки секційного засідання Давиденко Н.М. відзначила про високий рівень підготовки студентів та цікаві презентації. При розподілі призових місць критеріями оцінювання були виступи студентів, відповіді на запитання та рівень володіння матеріалом дослідження, рівень підготовки презентацій.

  
 

За результатами обговорень були визначенні переможці:
I місце отримала студентка 4 курсу спеціальності «Фінанси i кредит» Бойченко Ілона з доповіддю «Венчурне фінансування інноваційного розвитку в Україні» - керівник к.е.н., доц. Скрипник Г.О.

  
ІІ місце отримали студентка магістратури 1 року навчання Волянська Вікторія з доповіддю «Фінансовий контролінг як система ефективного управління підприємством» науковий керівник д.е.н., проф. Давиденко Н. М. i студентка 4 курсу спеціальності «Фінанси i кредит» Гнатюк Тетяна з доповіддю «Оподаткування сільського господарства України» науковий керівник к.е.н., доц. Долженко І.І.
 ІІІ місце отримали студентка магістратури 1 року навчання Пашук Яна з доповіддю «Схема гарантування кредитів для малих i середніх підприємств аграрної сфери» науковий керівник д.е.н., проф. Олійник-Данн О.О. і студенти 4 курсу спеціальності «Фінанси i кредит» Борсукевич Вікторія з доповіддю «Розвиток особистого страхування в Україні» науковий керівник к.е.н., доц. Мамчур Р.М. та Черкас Тетяна з доповіддю «Вплив оподаткування на економічну діяльність сільськогосподарських підприємств» науковий керівник к.е.н., доц. Долженко І.І.
 

 

Засідання секції «Облік, оподаткування, контроль та аналіз в забезпеченні розвитку конкурентоспроможної економіки» відкрили виступами завідувач кафедри обліку та оподаткування, д.е.н., професор Євгенія Василівна Калюга та завідувач кафедри статистики та економічного аналізу, д.е.н., професор Василь Кирилович Савчук. З привітальним словом та побажаннями подальших успіхів у навчанні та отриманні нових наукових здобутків виступила менеджер зі зв’язків із громадськістю газети «Все про бухгалтерський облік» Ольга Стужук

Робота секції була продовжена доповідями студентів, в яких порушувалися актуальні питання розвитку обліку, оподаткування, аналізу та контролю в Україні та за кордоном. Учасники секції приймали активну участь у науковій дискусії. Загалом у роботі секції прийняло участь 130 студентів.
За результатами були відзначені студенти з найкращими доповідями дипломами за :
І місцеЗагорійчук Юлія (науковий керівник д.е.н., проф. Калюга Є.В.),
ІІ місце Гнесь Оксана (науковий керівник к.е.н., доц. Собченко Т.С.), Кивель Оксана (науковий керівник к.е.н., доц. Кузик Н.П.), Намазило Анна (науковий керівник д.е.н., проф. Калюга Є.В.);
грамотами за ІІІ місце Білошапка Аліна (науковий керівник к.е.н., доц. Ганяйло О.М.), Борисенко Наталія (науковий керівник к.е.н., доц. Чухліб А.В.), Костюк Анна (науковий керівник к.е.н., доц. Гуренко Т.О.); Шендерівська Юлія (науковий керівник д.е.н., проф. Калюга Є.В.).

На четвертій секції «Розвиток аграрної політики України в умовах інтеграційних процесів» заслухано доповіді 15 студентів. В цілому у роботі секції прийняло участь більше 60 студентів спеціальностей «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і «Прикладна економіка». Високий науковий та організаційний рівень проведення конференції забезпечили змістовні та актуальні доповіді у т.ч. і англійською мовою.

Підсумовуючи результати конференції, керівник секції професор Наталія Михайлівна Вдовенко вручила дипломи за:
І місце магістру кафедри біржової діяльності і торгівлі Дормі Марії, доповідь щодо питань ціноутворення на ринку соняшника під впливом ф'ючерсних цін;
ІІ місце Тягнирядну Олегу та Тригубченку Антону з доповідями «Сучасні тенденції функціонування міжнародного ринку деривативів» та «Сутнісна різниця інвестиційних і спекулятивних операцій на біржовому фондовому ринку»;
ІІІ місце Гутман Марії доповідь «Управління ризиками на біржовому ринку», Кірейцевій Владиславі доповідь «Регулювання земельного ринку Франції» та Теслюк Надії доповідь «Формування економічного механізму використання земельних ресурсів».

Найменшою за чисельністю та й, мабуть, наймолодшою за віком учасників була 5 секція «Математичне моделювання у фахових дослідженнях» та це не вплинуло на активність дискусій та цікавість представлених доповідей. Варто зазначити, що бажання прийняти участь у роботі секції виявили й студенти інших факультетів вузу.

Голова секції к.ф.-м.н., доцент Юлія Ігорівна Іванова відзначила дипломами кращі доповіді студентів 1-го курсу:
І місце: Тягній Катерина (науковий керівник к.е.н., доц. Артемчук Л.М.);
ІІ місце: Лісова Анастасія (науковий керівник к.е.н., доц. Артемчук Л.М.), Дібрівна Аліна (науковий керівник к.ф.-м.н., ст. викладач Арнаута Н.В.);
ІІІ місце: Васюченко Аліна, Педоряка Анастасія, Кіча Анастасія (науковий керівник к.е.н., доц. Артемчук Л.М.)

Деканат економічного факультету у свою чергу відзначив 5-ку кращих робіт цінними призами. Усі учасники конференції отримали збірники друкованих праць та сертифікати учасників.

Альона Гребеннікова
к.е.н., доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook