Перевірка магістерських робіт на плагіат пройшла успішно

4 грудня 2017 року
механіко-технологічний факультет

 Наступним етапом  підвищення якості виконання магістерських випускних робіт напрямків підготовки «Агроінженерія» та «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» є проведенння перевірки робіт на плагіат.

За результатами перевірки роботи виконані самостійно, плагіат не перевищує нормативних покаників для інженерних спеціальностей.

 

 

Результати автоматизованої перевірки випускних робіт, поданих до  університетського репозитарію

 

Факультет (ННІ)_Механіко-технологічний

Спеціальність «Агроінженерія» та «Транспортні технології»

 

ПІБ студента-випускника

ПІБ, науковий ступінь, вчене звання керівника

Тема випускної роботи

Дата подання роботи

% співпадіння

з роботою,  що має найбільший показник

плагіату

Рішення про допуск до захисту роботи

А-1601

магістерська програма "Технології і техніка  у рослинництві "

Антонюк Дмитро Юрійович

к.т.н. ст. вик., Тітова Л.Л.

Удосконалення системи очистки молотарки зернозбиральних комбайнів з аксіально-роторною молотильно-сепаруючою системою «Славутич – 9Р»

 

18,43

допущений

Бибик Олександр Володимирович

д.т.н., проф., Войтюк В.Д.

Формування складу комплексів машин для забезпечення виробництва цукрових буряків в ТОВ «Хлібороб» Кіровоградської області

 

4,5

допущений

Востоков Олег Олегович

Д.т.н., проф. Войтюк В.Д.

Аналіз роботи гідроприводу  ГСТ-90 зернозбиральних комбайнів та методів відновлення їх роботоздатності

 

2,3

допущений

Голуб Антон Юрійович

к.т.н., с.н.с. Роговський І.Л.

Удосконалення діагностування паливного фільтра тонкої очистки двигунів мобільної сільськогосподарської техніки

 

1,3

допущений

Грудненко Дмитро Романович

к.т.н., ст. вик., Тітова Л.Л.

Розробка заходів ефективності експлуатації зернозбирального комбайна шляхом обґрунтування ширини захвата жниварки (Славутич – 9-01)

 

26,6

допущений

Дідик Микола Миколайович

к.т.н., доц. Шатров Р.В.

Дослідження перспективного складу технологічних комплексів машин для виробництва кукурудзи на зерно у ТОВ «Промінь Поділля» Новоушицького району Хмельницької області

 

9,4

допущений

Іванченко Олександр Вікторович

к.т.н., доц.  Шатров Р.В.

Обґрунтування перспек-тивної структури МТП типового господарства зерно-буряківничого напряму зони Лісостепу України

 

7,8

допущений

Калініченко Віталій Вікторович

к.т.н., доц. Бондар С.М.

Обґрунтування технологічної потреби у сільськогосподарській техніці для забезпечення виробництва продукції рослинництва в ТОВ «Острійківське» Київської області

 

17,8

допущений

Колодяжний Геннадій Геннадійович

д.т.н., проф. Войтюк В.Д.

Обгрунтування технологічного процесу діагностики основних систем тракторів.

 

8,4

допущений

Кордонський Тарас Васильович

к.т.н., доц. Шатров Р.В.

Обґрунтування перспективного складу комплексів машин для вирощування та збирання цукрових буряків у ПрАТ  «Агрофот» Кагарлицького району Київської області

 

8,2

допущений

Кравець Вадим Вікторович

к.т.н., c.н.с. Роговський І.Л.,

к.т.н., ст. вик., Тітова Л.Л.

Удосконалення системи очистки зернозбирального комбайна шляхом застосування рекуперативного привода решіт і транспортної дошки

 

9

допущений

Ксенжук Микола Анатолійович

к.т.н., доц. Шатров Р.В.

Обгрунтування ефективності використання МТП для вирощування продукції рослинництва ТОВ «Промінь Поділля» Новоушицького району Хмельницької області

 

8,4

допущений

Кузьмич Іван Михайлович

к.т.н., ст. вик., Тітова Л.Л.

Удосконалення процесу сепарації аксіально-роторних молотильно-сепаруючих систем зернозбирального комбайна «Славутич – 9Р1»

 

23,2

допущений

Мартинюк Дмитро Іванович

к.т.н., c.н.с. Роговський І.Л.

Удосконалення технічного обслуговування двигунів Д-242Н1 зернозбиральних комбайнів із застосуванням трибопрепаратів

 

0,8

допущений

П`ятецький Дмитро Валерійович

д.т.н., проф., Войтюк В.Д.

Обгрунтування технічного забезпечення СТОВ «Агрофірма Мрія» Київської області для виробництва озимої пшениці

 

24,4

допущений

Панченко Юрій Ігорович

к.т.н., доц. Бондар С.М.

Обгрунтування технологічної потреби у сільськогосподарській техніці для забезпечення виробництва продукції рослинництва в ТОВ «ТАК-Агро» Київської області

 

14,9

допущений

Пащенко Михайло Дмитрович

к.т.н., доц. Шатров Р.В.

Дослідження перспективного складу технологічних комплексів машин для виробництва сої у ДП ДГ «Оленівське» Фастівського р-ну Київської області

 

28,3

допущений

Розпутній Віталій Петрович

к.т.н.,доц. Бондар С.М.

Обгрунтування раціонального складу тимчасового машинного формування для виробництва соняшнику у СТОВ «Сузір’я-Станішівка» Таращанського району Київської області

 

4,7

допущений

Сергійчук Іван Вікторович

д.т.н., проф., Войтюк В.Д.

Удосконалення методики діагностування паливної апаратури дизельних двигунів

 

7,8

допущений

Сокол Михайло Михайлович

к.т.н., с.н.с. Роговський І.Л.

Удосконалення технічного обслуговування турбокомпресорів TCR-6M  двигунів зернозбиральних комбайнів

 

1,2

допущений

Таванець Андрій Сергійович

к.т.н., доц. Бондар С.М.

Обгрунтування технологічної потреби у сільськогосподарській техніці при виробництві кукурудзи на зерно в ПСП «Пнешкані» Золотоніського району Черкаської області

 

13,5

допущений

Чередник Роман Олегович

к.т.н., c.н.с. Роговський І.Л., к.т.н., ст. вик. Тітова Л.Л.

Удосконалення техніко-технологічних параметрів повітряно-решітної очистки зернозбирального комбайна «Славутич - 9Р»

 

11,2

допущений

Шевченко Владислав Юрійович

к.т.н., доц. Роговський І.Л., к.т.н., ст. вик. Тітова Л.Л.

Удосконалення техніко-технологічних параметрів сепарації очистки дрібного зерносоломистого вороху

 

2,8

допущений

 

А-1602

магістерська програма "Технології і техніка  у тваринництві"

Атаманчук Михайло Олександрович

к.т.н., доц., Ребенко В.І.

Технічне переоснащення свиноферми з дослідженням процесу формування мікроклімату

 

3,8

допущений

Блоха Андрій Романович

к.т.н., доц., Хмельовський В.С., к.т.н., доц., Потапова С.Є.

Дослідження процесу приготування і роздавання кормів на фермі ВРХ з удосконаленням подрібнювача коренеплодів

 

4,1

допущений

Галка Павло Володимирович

к.т.н., доц., Заболотько О.О.

Обґрунтування системи машин для вирощування риби  у відкритих водойм з дослідженням засобів для роздавання кормів

 

3,3

допущений

Джус Роман Вікторович

к.т.н., доц., Заболотько О.О.

Іноваційна система машин для виробництва молока на МТФ з дослідженням енергетичних показників засобів для роздавання кормів

 

9,9

допущений

Кураченко Богдан Петрович

к.т.н., доц., Хмельовський В.С.

Дослідження процесу приготування і роздавання кормів на МТФ з удосконаленням кормороздавача

 

24,9

допущений

Курбико Юрій Олександрович

к.т.н., доц., Хмельовський В.С.

Дослідження процесу доїння корів в індивідуальних господарсствах з використанням інноваційних джерел вакууму

 

19,6

допущений

Левченко Олександр Миколайович

к.т.н., доц., Хмельовський В.С.

Фермський цех з приготуванням комбікормів для ВРХ з дослідженням дозатора преміксів

 

9,6

допущений

Мандзюк Михайло Євгенович

к.т.н., доц., Потапова С.Є.

Обгунтування комплекту машин для молочно-товарної ферми з дослідженням пристрою для переддоїльної обробки вимені на автоматизованих доїльних установках

 

12,8

допущений

Мунтян Ігор Валерійович

к.т.н., доц., Потапова С.Є.

Комплексна механізація свиноферми з дослідженням спірального змішувача для приготування кормових добавок з відходів крохмале-патокового виробництва

 

12,3

допущений

Петрусенко Богдан Вікторович

к.т.н., доц., Заболотько О.О.

Сучасні засоби механізації виробничих процесів на відгодівельній фермі ВРХ з дослідженням засобів для годівлі

 

4,6

допущений

Слабинський Ярослав Анатолійович

к.т.н., доц., Ребенко В.І.

Обґрунтування системи машин для  свиноферми з дослідженням і удосконаленням системи водопостачання

 

12

допущений

Суліман Саір Ферасович

к.т.н., доц., Заболотько О.О., к.т.н., ст.викл. Ачкевич О.М.

Дослідження засобів  для приготування кормів при виробництві молока

 

2,9

допущений

Тягловський Сергій Сергійович

к.т.н., доц., Заболотько О.О., к.т.н., ст. викл. Ачкевич О.М.

Дослідження біотехнологічних показників елеватора  для прибирання посліду при вирощуванні бройлерів з використанням засобів механізації

 

1,,7

допущений

магістерська програма " Біотехнологічні процеси в АПК "

Білоусько Анатолій Миколайович

проф., д.т.н., Голуб Г.А. к.т.н., доцент Марус О.А.

Проектування біотехнологічного процесу виробництва біогазу із дослідженням обертового реактора

 

3

допущений

Колісник Олександр Миколайович

проф., д.т.н., Голуб Г.А., к.т.н., ст. викл. Павленко М.Ю.

Обґрунтування параметрів та режимів роботи обладнання для виробництва дизельного біопалива з використанням гідрореактивного змішування

 

2,6

допущений

Крижній Сергій Миколайович

проф., д.т.н., Голуб Г.А. к.т.н., ст. викл. Павленко М.Ю.

Обґрунтування процесу та вибір обладнання для виробництва паливних гранул

 

1,1

допущений

Кучерявий Віталій Васильович

проф. д.т.н., Голуб Г.А. к.т.н., ст. викл. Павленко М.Ю.

Обґрунтування біотехнологічного процесу виробництва субстрату для вирощування печериць з розробкою обладнання для ущільнення субстрату

 

2,6

допущений

Серга Антон Олександрович

проф., д.т.н., Голуб Г.А. к.т.н., ст. викл. Павленко М.Ю.

Обґрунтування комплекту машин і обладнання для виробництва твердопаливних брикетів

 

 2,7

допущений

магістерська програма " Оптимізація процесів, параметрів і режимів роботи техніки АПК "

Василюк Володимир Анатолійович

д.с.-г.н., проф. Теслюк В.В.

Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів плугів загального призначення ННЦ ІМЕСГ НААН України Київська обл., Васильківський р-н, смт Глеваха, Вокзальна, 11

 

 1,6

допущений

Волощук Андрій Олегович

к.т.н., доц. Онищенко В.Б.

Обґрунтування параметрів і режимів роботи активатора сушарки насіння льону олійного ННЦ ІМЕСГ НААН України Київська обл., Васильківський р-н, смт Глеваха, Вокзальна, 11

 

2,7

допущений

Грабовий Володимир Васильович

к.т.н., доц. Онищенко В.Б.

Обгрунтування параметрів і режимів роботи подрібнюю чого барабана кормозбиральних машин ННЦ ІМЕСГ НААН України Київська обл., Васильківський р-н, смт Глеваха, Вокзальна, 11

 

11,1

допущений

Ковальчук Максим Валентинович

д.с.-г.н., проф. Теслюк В.В.

Обґрунтування технологічного процесу сепарування зернових мас з удосконаленням конструкції решіт ННЦ ІМЕСГ НААН України Київська обл., Васильківський р-н, смт Глеваха, Вокзальна, 11

 

 1

допущений

Корх Владислав Олександрович

к.т.н. доц. Смолінський С.В.

Обґрунтування параметрів удосконаленого сошника зернової сівалки ННЦ ІМЕСГ НААН України Київська обл., Васильківський р-н, смт Глеваха, Вокзальна, 11

 

0,9

допущений

Клим Владислав Сергійович

к.т.н. доц. Смолінський С.В.

Обґрунтування параметрів удосконаленої сортувалки плодів яблук ННЦ ІМЕСГ НААН України Київська обл., Васильківський р-н, смт Глеваха, Вокзальна, 11

 

3,6

допущений

Ліщинський Владислав Сергійович

к.т.н., доц. Онищенко В.Б.

Обгрунтування параметрів і режимів роботи пневматичних висівних систем машин для внесення твердих мінеральних добрив ННЦ ІМЕСГ НААН України Київська обл., Васильківський р-н, смт Глеваха, Вокзальна, 11

 

13,7

допущений

Малишко Роман Сергійович

 к.т.н., доц. Мартишко В.М.

Дослідження технологічного процесу вирощування озимого ріпаку в АТ «Сварог Вест Груп» Шепетівського р-ну Хмельницької обл. із обґрунтуванням параметрів мульчувала-подрібнювача рослинних решток

 

0,9

допущений

Момотенко Юрій Васильович

д.т.н., проф. Аніскевич Л.В.

Обгрунтування параметрів і режимів роботи системи для вимірювання електропровідних властивостей грунту

 

0,4

допущений

Наконечний Іван Богданович

к.т.н., доц. Мартишко В.М.

Дослідження технологічного процесу вирощування озимої пшениці в ТОВ «Терезине» Білоцерківського р-ну, Київської обл. з обґрунтуванням параметрів розкидача твердих мінеральних добрив

 

0,7

допущений

Усенко Тарас Васильович

к.т.н., доц. Онищенко В.Б.

Обґрунтування параметрів і режимів роботи модернізованого розпилюю чого пристрою обприскувача польових культур ННЦ ІМЕСГ НААН України Київська обл., Васильківський р-н, смт Глеваха, Вокзальна, 11

 

2,6

допущений

Штокало Микола Володимирович

д.с.-г.н., проф. Теслюк В.В.

Обґрунтування параметрів і режимів роботи ґрунтообробного знаряддя оснащеного ротаційними робочими органами ФГ «Шанс» Сокальського р-ну, Львівської обл.

 

 2,3

допущений

Шульга Олекесандр Анатолійович

д.с.-г.н., проф. Теслюк В.В.

Обґрунтування технологічного процесу гребеневої сівби цукрових буряків та культиватора – гребенеутворювача ТОВ «Ківшовата Агро» с. Ківшовата Таращанського р-ну Київської обл.

 

5,6

допущений

А-1603

магістерська програма "Працеохоронні засади в  агроінженерії"

Андрійченко Віталій Володимирович

к.т.н., доц., Поліщук В.М.

Обґрунтування процесу подрібнення деревної сировини та параметрів подрібнювача в лінії виробництва твердого біопалива в ДП "Звенигородське лісове господарство" Черкаської обл. з розробленням заходів охорони праці

 

3,6

допущений

Бондаренко Павло Володимирович

к.т.н., доц., Войналович О.В.

Оцінення ризику аварійних ситуацій на механізованих процесах за участі тракторів з експлуатаційними дефектами у деталях їх вузлів

 

4,3

допущений

Іщенко Юрій Михайлович

к.т.н., доц.,  Мотрич М.М.

Обгрунтування технології та вибір обладнання анаеробного зброджування відходів тваринництва в ВП НУБіП України "Великоснітинське" з розробкою заходів охорони праці

 

3,7

допущений

Кальчук Володимир Володимирович

к.т.н., доц., Поліщук В.М.

Обґрунтування технології виробництва біодизеля для перспективного впровадження в СФГ "ЛАД" Білоцерківського р-ну Київської обл. з розробленням заходів охорони праці

 

5,4

допущений

Ковальчук Василь Миколайович

к.т.н., доц., Войналович О.В.

Розроблeння заходів для поліпшення умов праці на виробничих процесах вирощування і збирання зернових культур на базі ФГ "Мрія" Тетіївського району Київської обл.

 

6,5

допущений

Оласюк Юрій Юрійович

к.т.н., доц., Поліщук В.М.

Обгрунтування технології виробництва паливних гранул з енергетичної верби для перспективного впровадження в ТзОВ «Салікс Енерджі» Горохівського р-ну Волинської обл. з розробленням заходів охорони праці

 

1,2

допущений

Поперечна Дар’я Сергіївна

к.т.н., доц., Поліщук В.М.

Розроблeння заходів для поліпшення умов праці під час застосування засобів захисту рослин в агрохолдингу «Астарта-Київ»

 

5,5

допущений

Сидорук Андрій Павлович

к.т.н., доц., Войналович О.В.

Дослідження умов праці та розроблення заходів для їх поліпшення на тваринницькому комплексі ТОВ  «Прогрес» Володимир-Волинського району Волинської області

 

14,5

допущений

Шинкарчук Іван Васильович

к.т.н., доц., Войналович О.В.

Розроблення системи відстеження потенційних небезпек на підприємствах сільського господарства

 

12,7

допущений

Шпак Євгеній Юрійович

к.т.н., доц.,  Поліщук В.М.

Дослідження процесу очищення біодизеля з обґрунтуванням параметрів реактора в ТОВ "Унірен-Агро Плюс" Криничанського р-ну Дніпропетровської обл. та розробленням заходів охорони праці

 

 13,5

допущений

Шекера Віталій Олегович

к.т.н., доц., Войналович О.В.

Розроблення заходів для запобігання травматизму на виробничих процесах обслуговування сільськогосподарської техніки в агропромхолдингу «Астарта-Київ»

 

14,1

допущений

магістерська програма " Технології і обладнання сервісних підприємств "

Аннєнков Олексій Юрійович

к.т.н., доц. Карабиньош С.С.

Дослідження технічного стану муфт зчеплення автомобілів МАЗ з удосконаленням технологічного процесу відновлення їх роботоздатності

 

6,5

допущений

Биба Василь Ігорович

проф., д.т.н., Бойко А.І., к.т.н., доц. Карабиньош С.С.

Наукове обґрунтування параметрів технологічного процесу відновлення гільз циліндрів ДВЗ ЯМЗ-236

 

16,2

допущений

Коваленко Димитрій Андрійович

проф., д.т.н., Бойко А.І., к.т.н., асис., Банний О.О.

Дослідження технічного стану підвіски автомобіля КАМАЗ-43114 з удосконаленням технології їх ремонту для умов транспортного цеху ПАТ «Кредмаш»

 

2,3

допущений

Корзун Руслан Юрійович

к.т.н., доц., Новицький А.В.

Підвищення ресурсу дискових сошників зернових сівалок з удосконаленням технології їх відновлення в умовах ремонтної майстерні ФГ «Полісся» Київської області

 

12,7

допущений

Костяхін Анатолій Олегович

к.т.н., доц., Ружило З.В.

Дослідження технічного стану системи охолодження тракторів з розробкою технологічного процесу відновлення радіаторів.

 

 13,2

допущений

Микитюк Сергій Григорович

к.т.н., доц.. Котречко О.О., к.т.н., доц. Новицький А.В.

Дослідження пошкоджень блоків циліндрів двигунів тракторів BELARUS з обгрунтуванням стратегій їх відновлення

 

4,1

допущений

Носіков Сергій Олександрович

к.т.н., Харьковський І.С., к.т.н., доц. Новицький А.В.

Підвищення довговічності наральникових сошників сівалок СТС-2 нанесенням зміцнюючих покриттів

 

5,2

допущений

Опанасенко Роман Вікторович

к.т.н., доц. Ревенко Ю.І.

Відновлення ресурсу стрільчастих лап культиваторів в середовищі захисного газу для умов ремонтної майстерні ТОВ «Магнат» Чернігівської області

 

5,7

допущений

Пилипенко Ярослав Георгійович

проф., д.т.н., Бойко А.І., ст. викл., Сиволапов В.А.

Відновлення деталей  механізму відбору потужності трактора ХТЗ-181 з удосконаленням технологічного процесу їх відновлення в умовах ремонтної майстерні ФГ «Лада.» Київської області

 

26,2

допущений

Радзіховський Микола Володимирович

проф., д.т.н.,  Бойко А.І., ст. викл., Сиволапов В.А.

Відновлення деталей ходової частини трактора ХТЗ-150-05-09 в умовах ремонтної майстерні ТОВ «Форест-Полісся-10» Баранівського району, Житомирської області

 

35,6

допущений

Ситоносицький Богдан Вікторович

к.т.н., доц. Карабиньош С.С.

Обгрунтування параметрів технологічного процесу відновлення різьбових отворів корпусних деталей автотракторної техніки анаеробними компаундами

 

11,5

допущений

Транспортні технології (автомобільний транспорт)

ТТ-1604

магістерська програма " Організація перевезень і управління на  транспорті"

Бічева Вікторія Іванівна

к.держ. упр., ст.вик. Овчар П.А.

Дослідження транспортно-виробничого процесу перевезення хлібобулочних виробів в умовах ПАТ «Київхліб»

 

 10,3

допущений

Горяйнова Олександра Юріївна

к.держ. упр., ст.вик. Овчар П.А

Проблеми та перспективи організації надання послуг перевезень пасажирам на території автостанції.

 

 1,4

допущений

Дячук Сергій Вадимович

к.т.н.,доц. Савченко Л.А

Дослідження транспортно-виробничого процесу перевезення паливно-мастильних матеріалів в умовах с.Григоро-Іванівка, Чернігівської області.

 

35,5

допущений

Мостовий Ігор Васильович

к.т.н., доц. Савченко Л.А.

Дослідження техніко-експлуатаційних показників роботи автотранспорту на ефективність логістичної системи в умовах Київської області Переяслав-Хмельницького району

 

3,9

допущений

Кучерук Василь Олександрович

к.т.н., доц. Савченко Л.А.

Удосконалення догістичних систем при ефективному перевезенні тварин в умовах м. Жашкова Черкаської області

 

9,4

допущений

Надольний Денис Миколайович

канд.держ.управл.ст.викл. Овчар П.А

Дослідження ефективності пасажирських перевезень на маршруті Черкаси-Київ в умовах ТОВ АК «Транспортні лінії України».

 

Не здав

Не допущений

Нестеренко Віталій Валерійович

к.т.н., доц. Семененко М.В

Дослідження процесу перевезення вантажів за оптимальної витрати палива  рухомим складом ТОВ «Діана Люкс логістик» м. Бровари

 

 17,2

Допущений

Прокопчук Юрій Володимирович

к.т.н., доц. Семененко М.В.

Дослідження процесу перевезення вантажів за умови зниження витрати палива та викидів забруднюючих речовин рухомим складом ТОВ «ТРАНС-ЛОГИСТИК» м. Київ.

 

 11,9

Допущений

Удовенко Ігор Іванович

к.т.н., доц. Дьомін О.А

Підвищення ефективності транспортного процесу при перевезенні зернових культур на прикладі СФГ «Зернова долина» Сумської області

 

3,4

допущений

Хиленко Назар Валерійович

к.т.н., доц. Іщенко В.В.

Удосконалення технологій збирально-транспортних ланок перевезень зернового збіжжя автопоїздами з демпоруючим причіпним пристроєм.

 

1

допущений

Чoрна Лілія Олександрівна

к.т.н.,доц. Бондарєв С.І.

Удосконалення   логістичного ланцюга при транспортуванні вантажів продовольчої групи товарів в умовах функціонування ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» м. Бориспіль.

 

 8,6

допущений

Шабаш Олександр Романович

к.т.н.,доц. Бондарєв С.І

Дослідження транспортного процесу при виконанні пасажирських перевезень та удосконалення техніко-економічних показників роботи автобусів на прикладі ПП «Васильківтрансавто»

 

3,1

допущений

Шавловська Олена Петрівна

канд.держ.управл.ст.викл. Овчар П.А

Методологія зацікавленості відносин автоперевізника та автостанції при надані послуг пасажирських перевезень

 

 12,6

допущений

Яцюк Андрій Вікторович

к.т.н., доц. Бондарєв С.І.

Підвищення ефективності транспортно-логістичного процесу при перевезенні вантажів с.г. групи на прикладі тов. «Логістика-Травис» с.Промінь Волинської області

 

29,4

допущений

ТТ-1605

магістерська програма " Організація і регулювання дорожнього руху"

Безпятчук Сергій Степанович

к.т.н., доц. Колосок І.О.

Дослідження транспортно-технологічного процесу перевезення соломи з полів в умовах Фастівського району, Київської області

 

2,4

допущений

Грош Костянтин Борисович

к.т.н., доц. Семененко М.В.

Дослідження процесу перевезення вантажів за умови зниження  викидів забруднюючих речовин рухомим складом ТОВ «Менд М Мілітцер і Мюнх Україна ГмбХ» м. Київ.

 

 13,6

допущений

Корнійчик Ілля Іванович

к.т.н., доц. Бондарєв С.І.

Дослідження транспортного процесу на пасажирському маршруті та удосконалення системи перевезень в умовах роботи КП «Київпассервіс»

 

1,6

допущений

Нейло Павло Миколайович

к.т.н.,доц. Дьомін О.А.

Дослідження організації дорожнього руху та підвищення безпеки руху в межах населених пунктів с.Білопілля – с. Селище Козелецького району Вінницької області

 

2,7

допущений

Никоненко Григорій Анатолійович

к.п.н., доц. Дьомін О.А.

Дослідження транспортно-виробничого процесу перевезення молока та молочних продуктів в умовах Чернігівської області

 

23,8

допущений

Петров Ігор Олегович

к.п.н., доц. Колосок І.А.

Удосконалення організації руху автомобільного транспорту на ділянці дороги на вулиці Озерна м.Ніжин Чернігівської області

 

1,7

допущений

Ріпак Володимир Сергійович

к.т.н., доц. Савченко Л.А.

Удосконалення методів оптимізації вантажних перевезень в транспортних системах  в умовах ТОВ «Крамар» в умовах м. Жашкова Черкаської області

 

1,2

допущений

Шимко Роман Васильович

к.п.н., доц. Дьомін О.А.

Дослідження транспортно-виробничого процесу перевезення зерна озимої пшениці в умовах Ніжинського району Чернігівської області

 

30,7

допущений

 

Відповідальна особа В.В. Радчук

 

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook