15 листопада 2017 року відбулося засідання Вченої ради Гуманітарно-педагогічного факультету

17 листопада 2017, 11:35

15 листопада 2017 року відбулося засідання Вченої ради Гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України.

 

Заслухавши та обговоривши звіт завідувача кафедри педагогіки Р.В. Сопівника та співдоповідача голови комісії, заступника декана гуманітарно-педагогічного факультету Я.М. Рудика, Вчена рада відзначає таке:

 1. На кафедрі працює 15 осіб (14 НПП та 1 старший лаборант), базову педагогічну освіту мають 11 НПП.
 2. Науковий ценз кафедри становить понад 90%
 3. Підвищення кваліфікації за період 2016-2017 рр. пройшли усі штатні науково-педагогічні працівники кафедри, згідно з вимогами вищої школи.
 4. Розподіл навантаження між співробітниками кафедри наявний, оформлений і засвідчений у встановленому порядку, відповідає вимогам. Облік педагогічного навантаження ведеться у журналі затвердженої форми.
 5. За останні три роки кафедра посідає перше місце у рейтингу 126 кафедр університету.
 6. Плани наукової роботи кафедри є в наявності, план роботи кафедри на навчальний рік та перспективний план затверджені у встановленому порядку, на кафедрі є одна затверджена ініціативна науково-дослідна тема.
 7. Усі НПП кафедри мають затверджені НМК на 2017-2018 н.р.
 8. На кафедрі функціонує навчально-наукова-виробнича лабораторія педагогічних технологій, наявна планово-звітна документація щодо її діяльності. З останні два роки лабораторія значно перевиконує план позабюджетних надходжень. План надходжень за 2017 рік від навчально-науково-виробничої лабораторії педагогічних технологій виконано на 385% (загальна сума надходжень майже 14 тис. грн.).
 9. Колектив кафедри провів десятки профорієнтаційних заходів, які підтверджені матеріалами на сайті та у документації кафедри, у деканат подано перелік абітурієнтів, які планують прийти на навчання у НУБіП України.
 10. У 2016 році ліцензовано наукову спеціальність «Науки про освіту». Розроблені робочі програми навчальних дисциплін для аспірантів та здобувачів (01 Освіта, спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»): "Методологія та організація наукових досліджень" (д. п. н., проф. Канішевська Л. В.), "Теорія і методика виховання" (д.п.н. доцент Сопівник Р.В., д. п. н., проф. Канішевська Л. В.), "Методика дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи" (д. п. н., проф. Канішевська Л. В.), "Педагогіка вищої щколи" (д.п. н., доц. Сопівник Р. В., к. п. н., доц. Буцик І. М., к. п. н., доц. Виговська С. В.), "Педагогічне спілкування" (д.п. н., доц. Кручек В. А.).
 11. Книгозабезпечення студентів з дисциплін, які викладає кафедра, становить 98,2%. Таблиця книгозабезпечення дисциплін наявна, оформлена та завірена в бібліотеці НУБіП України у відповідному порядку.
 12. Про якість освітнього процесу кафедри свідчать нагороди студентів завойовані на Всеукраїнській студентській олімпіаді з педагогіки (два третіх місця)
 13. На кафедрі працює 1 гурток, його діяльність відображена на сайті кафедри, факультету, обговорюється на засіданнях кафедри (протоколи).
 14. Сторінка кафедри суттєво оновлена, оптимізована її структура, зміст зорієнтований на споживача інформації (насамперед абітурієнта, широку наукову та освітянську аудиторію). На сторінці кафедри у відповідних рубриках відображається інформації про головні новини та події.

 Зважаючи на зазначене, Вчена рада ухвалила:

1. Визнати кафедру педагогіки як таку, що працює з дотриманням вимог до організації освітньої і наукової діяльності, а також у руслі стратегічної програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива – 2020».

2. Посилити науковий ценз кафедри до 100%.

            Виконавець- завідувач кафедри педагогіки Сопівник Р.В.
           Термін - до 01.09.2019

3. Спрямувати діяльність кафедри на посилення наукової роботи зі  студентами на заняттях студентського гуртка для реалізації результатів наукових досліджень у вигляді тез доповідей, статей, досягнення перемог на конкурсах студентських наукових робіт з педагогіки.

Виконавці - завідувач кафедри педагогіки Сопівник Р.В., керівник наукового гуртка Кручек В.А.
Термін - постійно

4. Посилити роботу колективу кафедри, докторів педагогічних наук над підготовкою конкурентних наукових проектів та подавати їх на конкурси бюджетного фінансування.

Виконавці - завідувач кафедри педагогіки Сопівник Р.В. та НПП.
Термін - до 20.08.2018

5. Посилити публікаційну активність НПП кафедри у міжнародних наукометричних виданнях зокрема Sсopus та WоS.

Виконавці - завідувач кафедри педагогіки Сопівник Р.В. та НПП.
Термін - постійно

6. Активізувати навчально-методичну роботу (створення навчально-методичних комплексів, методичних рекомендацій, атестації електронних навчальних курсів).

Виконавці - завідувач кафедри педагогіки доц. Сопівник Р.В. та НПП.
Термін - постійно

7. Контроль за виконанням рішення вченої ради покласти на голову ученої ради гуманітарно-педагогічного факультету В.Д.Шинкарука.

 

В обговоренні виступили доктор філологічних наук, професор, декан гуманітарно-педагогічного факультету Шинкарук В. Д., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри романо-германських мов та перекладу Малихін О. В., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики навчання та управління навчальними закладами Ковальчук В. І. і доктор педагогічних наук, професор кафедри української та класичних мов Костриця Н. М. Усі рекомендували визнати роботу кафедри педагогіки такою, що відповідає вимогам до організації освітньої і наукової діяльності, а також у руслі стратегічної програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива – 2020».

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook