Постерна конференція магістрів ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження підтвердили їхній високий фаховий рівень

13 листопада 2017 року

     Важливим етапом підготовки магістрів є презентація результатів досліджень. Вміння стисло та інформативно представити технічні, зазвичай складні розробки, – це ті уміння, яке необхідне технічним фахівцям в подальшому професійному житті. Саме для їх розвитку 9 листопада в ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження проведено постерну конференцію магістрів 2-го року навчання.

     Понад 100 майбутніх інженерів, які навчаються за спеціальностями 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і 151 – «Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології» представили результати виконання магістерських робіт.
     Особливий інтерес учасників конференції викликали роботи магістрів, які навчаються за програмою подвійних дипломів з Варшавським університетом наук про життя (Польща). Це магістерські Євгена Кордикаафедра автоматики і робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка), Владислава Береки, Станіслава Галицького та Вадима Передерія (кафедра електропривода і електротехнологій ім. проф. С.П. Бондаренка). Їх роботи пов'язані з використанням систем інтелектуального управління та відновлювальної енергетики, що є дуже актуальними темами в сучасному світі.

   Тематика магістерських робіт була представлена темами загально-фахового змісту: модернізація систем електропостачання; електрифікація технологічних процесів в майстерні (дільниці) технічного обслуговування; вдосконалення та розробка проекту енергетичної служби; розробка засобів щодо діагностування електрообладнання.

     Слід виділити теми інноваційного характеру: дослідження розподілу електричного поля гірлянди підвісних ізоляторів; проект силового трансформатора 10/0,4 кВ; комп’ютеризована система керування і моніторингу технічного стану устаткування сонячної електростанції; дослідження електроерозійної стійкості відновлених контакт-деталей електричних апаратів; енергоефективна система обігріву ремонтної майстерні; розробка проекту сонячної електростанції.

    Особливу увагу привернули теми неординарного характеру: заглибний поліфункціональний електромеханічний перетворювач для біогазових реакторів; методи і засоби компенсації реактивної потужності електромеханічного перетворювача з масивним ротором, дослідження характеристик теплоелектромеханічного комплексу для переробки біомаси; розробка пристрою для енергомоніторингу.

 

    Всі представлені роботи отримали схвальні оцінки, а магістри черговий раз підтвердили свій високий фаховий рівень.

Семен Волошин,
заступник директора ННІ енергетики,
автоматики і енергозбереження

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій