Майбутні педагоги представили результати магістерських досліджень на постерних конференціях

13 листопада 2017 року

     Згідно із затвердженим графіком постерні конференції магістрів відбулися і на гуманітарно-педагогічному факультеті. Першими розпочали роботу конференції 13 студентів магістратури спеціальності «Соціальна робота».

     Відкрив конференцію її ініціатор – Сергій Кваша, який на власному досвіді розповів про ключові моменти у представленні досліджень, поділився враженнями від своєї конференції в Берліні, де вперше мав справу з постерними доповідями, показав на прикладі ту «ізюминку», яка присутня в роботі. Сергій Миколайович переконливо довів актуальність використання постерів при подачі даних на доповідях, тому що це, насамперед, зручно.

     Також Кваша С.М. дав поради студентам, магістрам та всім присутнім про технологію побудови лаконічної, але змістовної доповіді, в якій повинно бути саме головне, вичерпна інформація, яку хоче донести доповідач, мистецтво в декількох реченнях відобразити саму суть свого дослідження. Технічним алгоритмом скорочення доповіді та надання їй максимально інформативного змісту є наступне: спочатку вмістити суть доповіді у 500 слів, потім розширити її до 5 тис слів, потім розширити ще до 15 тис слів, і на завершальному етапі вибрати з них найголовніше, що можна виразити не більше як 300 словами.

 

     Навчальний відділ виявив неабияке зацікавлення неординарною тематикою наукових досліджень магістрантів – соціальних педагогів.

     На підтримку магістрантів виступив декан гуманітарно-педагогічного факультету Василь Шинкарук стосовно підтримки ідеї постерних доповідей, яка була запропонована Сергієм Миколайовичем. Стихійно виникла ідея того, щоб С. Кваша написав на постерних доповідях свої побажання магістрам.

   Шквал емоцій викликала доповідь В. Федосової за темою «Соціально-педагогічна корекція негативних поведінкових проявів дітей середнього дошкільного віку методами арт-терапії».
     Вікторія обґрунтувала власний підхід до роботи та представила авторську методику нетрадиційних технік арт-терапії, що дало змогу отримати цікаві результати та зробити неординарні висновки. Ця методика була впроваджена в практичні заняття у розвиваючому центрі.

     Декан гуманітарно-педагогічного факультету В. Шинкарук висунув пропозицію щодо заснування на базі НУБіП на комерційній основі Дитячого центру розвитку, де будуть проводитись різноманітні розвиваючі заняття з дітьми різної цільової аудиторії згідно поставлених цілей розвитку та корекції. Додатково це буде слугувати і базою практики студентів.

    Наступного ж дня відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт студентів ОС «Магістр» спеціальності «Філологія». Студенти представили результати своїх наукових досліджень з актуальних проблем філології, перекладу, науково-технічного перекладу в аграрній галузі та методики викладання іноземних мов. Усі виступи супроводжувались постерними презентаціями, на яких було сформульовано об’єкт, предмет, завдання наукових досліджень, а також наукову новизну та практичну цінність, перелічено використані методи, представлено узагальнені результати апробації.
     Особливої уваги заслуговують переконливі висновки, сформульовані на основі проведених досліджень.

    Після кожного виступу звучали цікаві запитання від членів комісії, завідувачів кафедр Олександра Малихіна та Світлани Амеліної, а також викладачів кафедри і самих студентів, що викликало жваву дискусію. Завершився попередній захист рекомендаціями студентам щодо вдосконалення їхніх наукових робіт, зокрема технічного оформлення (списку використаних джерел), чіткого формулювання об’єкта, предмета, актуальності досліджень.

    8 листопада відбулася також презентація магістерських робіт спеціальності «Менеджмент» (Управління навчальним закладом). У вигляді постерних презентацій студенти представили результати власних досліджень. Тематика досліджень охоплює основні проблеми управління навчальними закладами, а саме: система, моделі, методи управління навчальними закладами, вдосконалення підгтовки та компетентності керівників навчальних закладів, впровадження системи якості освіти та ін. На запитання стосовно наукового апарату магістерських робіт, а також оформлення результатів експерименту та списку використаних джерел, студенти дали вичерпні відповіді.

    9 листопада до наукової конференції долучилась і кафедра педагогіки, яку розпочав завідувач кафедри Руслан Сопівник. Він наголосив, що майбутній фахівець спеціальності «Науки про освіту» має мати сформований світогляд, вміти успішно вирішувати професійні завдання у галузі освіти. Комплекс умінь, знань молодих науковців мають проявитися у ході підготовки та написання магістерських досліджень.

     Студенти магістратури підняли ряд важливих наукових проблем:
‒ методика викладання навчальних дисциплін;
‒ формування педагогічної майстерності майбутніх викладачів;
‒ професійна підготовка соціальних педагогів у Німеччині;
‒ національно-патріотичне виховання студентської молоді;
‒ засоби народної педагогіки;
‒ виховання креативності у майбутніх педагогів;
‒ профілактика дитячої бездоглядності;
‒ методика формування етичної культури майбутнього викладача;
‒ формування здорового способу життя студентської молоді;
‒ громадянського виховання студентів;
‒ виховання гуманістичного стилю лідерської поведінки майбутнього фахівця;
‒ виховання культури використання кіберпростору у студентів та багато інших цікавих тем.

     У ході конференції доповідачам було поставлено ряд запитань щодо наукового апарату, методів, етапів дослідження, експериментальної роботи, впровадження наукових результатів.

О. Колеснікова,
заступник начальника навчального
відділу з магістерських програм
Н. Тверезовська,
професор кафедри соціальної педагогіки
та інформаційних технологій в освіті
Л. Козуб,
доцент кафедри романо-германських мов і перекладу
В. Теслюк,
доцент кафедри педагогіки
О.Витриховська,
доцент кафедри методики навчання
та управління навчальними закладами

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій