День науки на кафедрі економічної кібернетики

2 листопада 2017 року
2 жовтня 2017 року було проведено розширене засідання кафедри економічної кібернетики присвячене обговоренню перспективи  розвитку наукового потенціалу кафедри в найближчі роки. На засідання були запрошені аспіранти, докторанти кафедри та представники адміністрації університету та факультету інформаційних технологій.
 Про основні напрямки розвитку наукового потенціалу кафедри доповів завідувач кафедри професор А. Скрипник.
 
 
Він виділив три головні напрями досліджень:
1) моделювання інституціональних рішень у сфері аграрного виробництва;
2) оптимізація інформаційного простору та сфери інформаційних технологій;
3) еколого-економічне моделювання з позицій функції суспільного добробуту. 
      Перший напрям, в якому   кількісними методами досліджуються наслідки ринкових перетворень в аграрному секторі  (ринок землі, децентралізація, форми власності, продовольча безпека)  підтримують аспіранти кафедри Е. Стариченко, Е. Букін, В. Андрющенко,  I. Оборська.
Другий напрям - це оптимізація інформаційного простору (підвищення  ефективності використання інформаційного простору з метою реалізації пріоритетів національного розвитку, та моделі керованого та некерованого навчання з метою підвищення ефективності бізнес рішень). Його підтримують докторант І. Вороненко та  аспірант Т. Гнот
     Третій напрям – еколого-економічне моделювання, пов’язаний у першу чергу з використанням поняття екстерналій в діяльності енергетичного та аграрного секторів економіки України, причому, в ролі екстерналій для аграрного сектора виступає енергетичний сектор, який впливає на обсяги випуску аграрної продукції не ринковим шляхом (погіршує якість ґрунтів, річних вод, повітря ). У цьому напрямку працюють аспіранти кафедри  економічної кібернетики О. Голячук  та І. Міхно.
Наступним був виступ асистента  кафедри  економічної кібернетики I. Оборської ( в співавторстві з проф. А Скрипником)  в якому аналізувалися  результати вступної компанії 2017 року  за спеціальністю 051 «Економіка (Економічна кібернетика)». 
Виявилось, що традиційна цільова спрямованість набору студентів НУБіП України (сільська молодь) за цією спеціальністю не є доцільною внаслідок низького рівня підготовки сільських абітурієнтів. Що стосується контингенту студентів, які першим пріоритетом для вступу зазначили НУБіП, то тільки три абітурієнти, що мали бал більш ніж 180 (два обрали спеціалізацію економіка підприємств, один - економічна кібернетика) пройшли на бюджет.  Було також проаналізовано методами економетричного аналізу залежність рівня контрактної плати за навчання  від конкурсу, розташування  та елітності ВНЗ.
      Доповідь викликала жваву дискусію відносно майбутнього економічної кібернетики та можливих змін стратегії на рівні кафедри та університету.
   Докторант кафедри І. Вороненко доповіла про  науковий  проект  молодих вчених «Трансформаційна стратегія регулювання інформаційного простору,  як соціально-економічний чинник національної безпеки України», який  вона очолює.
    Термін виконання теми 3 роки, обсяг фінансування 1,8 млн. грн. І. Вороненко висвітила цілі, задачі та очікувані результати роботи. В тематиці задіяні, як працівники кафедри, так і молоді вчені інших кафедр факультету ІТ.
 
Завідувач кафедри економічної кібернетики
Професор Андрій Скрипник .
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook