Наукова бібліотека отримала нову партію сучасних підручників та навчальних посібників, що надруковані за кошти університету

2 листопада 2017, 14:35

    Нещодавно наукова бібліотека університету отримала уже третю партію сучасних підручників та навчальних посібників, що надруковані за кошти університету, а це – 10 назв та 420 примірників!

    Перелік навчальних видань, що мають бути надруковані за кошти університету у 2017 р., було затверджено рішенням  навчально-методичної ради у 2016 р. До цього процесу були залучені і працівники нашої книгозбірні. Слід відзначити, що авторами всіх видань є науково-педагогічні працівники нашого ВНЗ.
Тож наводимо короткий опис отриманих книг:
 
 Основи охорони праці. Практикум / О.В. Войналович, С.І. Голопура – К.; НУБіП України, 2016. – 250 с.
 
У навчальному посібнику представлено зміст і порядок виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни «Основи охорони праці». Детально описано методики проведення робіт, що стосуються навчання з питань охорони праці, розслідування нещасних випадків на виробництві; виявлення і визначення шкідливих і небезпечних виробничих чинників та заходи щодо зниження їх несприятливого впливу на організм працівника. Представлено описи лабораторно-практичних робіт, короткі теоретичні відомості, розрахункові формули, витяги з довідкових матеріалів, враховано вимоги чинних нормативно-правових актів з охорони праці. Посібник сформовано у стислій формі, ілюстровано фотографіями, рисунками та блок-схемами, в яких представлено порядок виконання заходів з охорони праці.
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Гігієна виробництва м’ясних продуктів: посібник / О.М. Якубчак, Т.В. Таран – К.: НУБіП України, 2016. – 156 с.
У навчальному посібнику висвітлено питання гармонізації системи стандартизації і сертифікації в Україні до вимог нормативно-правових актів (НПА) ЄС, санітарних, екологічних, ветеринарних, фіто санітарних норм, а також міжнародних стандартів. Висвітлено вимоги до виробництва м’яса і м’ясних продуктів на всіх етапах їх виробництва. У навчальному посібнику описано гігієнічні підходи до виробництва м’ясних продуктів: підбору безпечної та якісної сировини, збереження її якісних показників, використанню оптимальних режимів у технологічних процесах  виробництва різних видів м’ясної продукції.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Цифрові системи керування: Навчальний посібник / Б.Л. Головінський , Ю.В. Шуруб, А.О. Дудник, В.П. Лисенко. – К.: НУБіП України, 2016. – 108 с.
 
Викладено основи теорії дискретних та цифрових систем автоматичного керування, розглянуто загальні питання побудови систем автоматичного керування на основі цифрових пристроїв, методи математичного опису таких автоматичних систем, методи дослідження їх стійкості, питання поліпшення якості, корекції та синтезу автоматичних систем за допомогою цифрових регуляторів.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Менеджмент лісових ресурсів: навч. посіб. / О.П. Павліщук, П.В. Кравець. – К.: НУБіП України, 2016. – 319 с.
 
У навчальному посібнику окреслено теоретичні та практичні підходи до менеджменту лісових ресурсів за умов ринкової економіки та з урахуванням глобальних екологічних загроз. Розкрито особливості менеджменту лісових ресурсів в контексті сталого розвитку та європейської інтеграції України.
Відповідно до програми навчальної дисципліни «Менеджмент лісових ресурсів» навчальний посібник містить лекційний матеріал, завдання для практичної та самостійної роботи студентів.
Посібник рекомендовано для підготовки фахівців вищих навчальних закладів спеціальності «Лісове господарство».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Третяк А.М., Прядка Т.М., Гетманьчик І.П. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні. Підручник / Третяк А.М., Т.М. Прядка, І.П. Гетманьчик. К.: НУБіП України, 2016. – 470 с.
 
Висвітлено актуальні питання розвитку земельних відносин і землеустрою в Україні у феодально-кріпосну епоху і в період селянської реформи 1861 року, період зародження капіталізму, Столипінської реформи 1906-1977 рр., період Радянської України. Розкрито історію земельних відносин і землеустрою у період незалежності України, зокрема: основні засади реформування земельних відносин, зміна системи власності на землю та сільськогосподарського землекористування, землеустрій як основний механізм здійснення заходів земельної реформи, організаційні та соціально-економічні наслідки земельної реформи  у період 1991-2000 років, земельний кодекс України 2001 р. – основа зміни інституційного середовища земельної реформи, а також реформування земельних відносин і системи землекористування в сільському господарстві, інституційні зміни землеустрою та зниження його ролі в розвитку системи сільськогосподарського землекористування, управлінські та еколого-економічні наслідки земельної реформи у період 2001-2015 років.
Для студентів, аспірантів і викладачів землевпорядних факультетів. А також широкого кола фахівців у галузі земельних відносин і землеустрою.
 
 
 
  
 
 Глобальна економіка: Навчальний посібник / Н.М. Вдовенко, Л.В. Богач, В.Л. Гераймович, К.С. Кваша, М.М. Павленко. – К.: НУБіП України, 2016. – 324 с.
 
У навчальному посібнику приділено увагу основним питанням глобальної економіки, зокрема, особливостями становлення глобальної економіки, суті і формам прояву глобалізації, глобальним проблемам людства, сучасній методології глобалістики. Приділено увагу регулятивним інститутам глобальної економіки, транснаціональним корпораціям у системі глобальної економіки, глобальним ринкам та механізмам їх функціонування, глобальний контекст розвитку економіки України. Навчальний посібник укладено відповідно до затвердженої Науково-методичним центром «Агроосвіта» типової програми навчальної дисципліни «Глобальна економіка» Для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» у вищих навчальних закладах II – IV рівнів акредитації.
Розраховано для магістрів, аспірантів, науково-педагогічних працівників, фахівців аграрного сектору економіки України.
 
 
 
 
 
 
  
 
 Українська мова в професійному навчанні: підручник / Укладачі Н.М. Костриця, Н.В. Мазур. – К.: НУБіП України, 2016. – 488 с.
 
Підручник містить загальнотеоретичні відомості про мову та її функції, розкриває зміст понять національна і літературна мова, державна мова та мова професійного спілкування тощо. Докладно описано особливості  усної й писемної мови як різновидів реалізації національної мови, норми літературної мови, стилі сучасної української літературної мови, проаналізовано тексти наукового та офіційно-ділового стилів.
Зміст підручника відповідає чинній програмі з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням».
Адресований студентам вищих навчальних аграрних закладів, викладачам та всім, хто дбає про підвищення своєї мовної культури.
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  Рибальство: навчальний посібник / О.В. Шкарупа. – К.: НУБіП України, 2016. – 329 с.
 
У посібнику викладено теоретичний матеріал, щодо риболовних матеріалів, наведені найбільш поширені види знарядь морського, водосховищного, озерного, річкового та аматорського рибальства, технології їх побудови, застосування і ремонт, головні типи та конструктивні особливості промислових суден, способи зберігання знарядь лову, оцінювання промислових запасів та їх раціональне використання. Посібник призначений для підготовки дипломованих спеціалістів вищої професійної освіти за напрямом «Водні біоресурси та аквакультура» та спеціалістів аквакультури широкого профілю.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Французька мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник для студентів факультету ветеринарної медицини ОС «Бакалавр» / Н.А. Рудницька. – К.: НУБіП України, 2016. – 177 с. 
 
Пропонований навчальний посібник призначений для опанування фаховим лексико-граматичним матеріалом з французької мови студентами факультету ветеринарної медицини. Він відповідає програмі навчальної дисципліни «Французька мова за професійним спрямуванням», яка викладається згідно з робочою навчальною програмою, укладеною відповідно до модульно-рейтингової системи.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Навчально-методичний посібник «Німецька мова» для підготовки фахівців ОС «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» / Н.О. Зуєнко. – К.: НУБіП Укураїни, 2016. – 194 с.
 
Навчально-методичний посібник «Німецька мова» для підготовки фахівців ОС «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» вищих аграрних навчальних закладів призначений для аудиторних або індивідуальних занять під керівництвом викладача зі студентами і вступниками до аспірантури аграрних вузів.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    Після технічної та наукової обробки всі новенькі підручники та навчальні посібники будуть передані на абонементи з видачі навчальної літератури як до центральної бібліотеки, так і до філій.
Кіщак Тетяна,
директор наукової бібліотеки
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook