Відкрита лекція к.т.н. Сергієнка Руслана Арсенійовича

20 жовтня 2017, 12:54

Проведення відкритої лекції з дисципліни
«Технологія конструкційних матеріалів» навчального плану освітньої програми за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування», доцент кафедри технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства
к.т.н. Сергієнко Руслан Арсенійович

Дата проведення лекції: 19 жовтня 2017 р.
Аудиторія лекції: студенти другого курсу груп КД -1601 таМАШ -1602.
Тема лекції: Обробка металів і сплавів тиском.
Зміст лекції:
Фізико-хімічні основи обробки металів тиском. Вплив обробки металів тиском на їх структуру і властивості. Механізм пластичного деформування, холодна деформація. Вплив нагріву на структуру і властивості деформованого металу. Методи нагрівання заготовок. Умови захвату заготовки валками. Сортамент прокатної продукції.
Були присутні: зав. кафедри конструювання машин і обладнання, д.т.н., професор Ловейкін В. С.; академік Національної академії аграрних наук України, д.т.н., професор Булгаков В. М.; зав. кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну, д.т.н., професор Пилипака С. Ф.; зав. кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства д.т.н., професор АфтанділянцЄ. Г.; доцент, д.т.н. Лопатько К. Г.; доцент, к.т.н. Семеновський О. Є.;доцент, к.т.н. Толочин О. І.; асистент Похиленко Г. М.
Вирішили: Сергієнко Р. А. провів лекцію доступною для студентів мовою, в процесі проведення для підвищення якості сприйняття матеріалу, що викладається була використана мультимедійна презентація.Структура лекції логічна і послідовна і повністю відповідає робочій програмі дисципліни.Змістовна частина лекції ґрунтується на сучасних знаннях з технології пластичного деформування металів та сплавів і новітній літературі з даної проблеми. Викладені питання мають високу актуальність і відповідають сучасному рівню розвитку технічної науки.В цілому, викладач викликав інтерес аудиторії до поставленої проблеми і досяг активного залучення аудиторії у вивченні теми. Крім того, представлений в ході лекції матеріал володіє новизною і оригінальністю і становить інтерес і затребуваність в освітньому процесі.
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook