Запрошуємо НПП механіко-технологічного факультету до участі в міжнародній конференції "Автомобільний транспорт і автомобілебудування"

19 жовтня 2017 року
м. Харків, ХНАДУ

 

 

 

Міжнародна науково-практична конференція

"Автомобільний транспорт і автомобілебудування.
Новітні технології і методи підготовці фахівців" 

Конференція проводиться щорічно з нагоди
Дня автомобіліста і дорожника

та присвячена 50-річчю кафедри ДВЗ

19-20 жовтня 2017 р.
(Посвідчення УкрІНТЕІ від 22 грудня 2016 року № 792)

 ТЕМАТИЧНІ СЕКЦІЇ:

1) Тенденції розвитку конструкції автомобілів 
    (керівник – зав. каф. автомобілів, проф. Клименко В. І.)

2) Технічна експлуатація і сервіс автомобілів
     (керівник – зав. каф. ТЕСА, проф. Волков В. П.)

3) Технології виробництва і ремонту автомобілів
     (керівник – зав. каф. ТМ і РМ, проф. Подригало М. А.)

4) Перспективні двигуни внутрішнього згоряння
    (керівник – зав. каф. ДВЗ, проф. Абрамчук Ф. І.)

5) Моделювання робочих процесів і конструкцій
    (керівник – зав. каф. ТМ і Г, проф. Солодов В. Г.)

6) Автотехнічна експертиза та автотехнічні дослідження
    (керівник – Шевцов С. О., заст. нач. НДЕКЦ ГУМВС України в Х. о.)

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
КОНФЕРЕНЦІЇ

 КЕРІВНИКИ ОРГКОМІТЕТУ

Туренко Анатолій Миколайович – ректор ХНАДУ, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України, академік Транспортної академії України, голова організаційного комітету конференції;

Богомолов Віктор Олександрович – заступник ректора ХНАДУ з наукової роботи, заступник керівника Північно-східного наукового центру Транспортної академії України, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України, академік Транспортної академії України, заступник голови організаційного комітету конференції;

Сараєв Олексій Вікторович – декан автомобільного факультету ХНАДУ, д.т.н., доцент; [email protected], +38050-275-51-59

 ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ

Абрамчук Федір Іванович – зав. кафедри двигунів внутрішнього згоряння ХНАДУ, д.т.н., проф., Лауреат Державної премії України, академік Транспортної академії України;

Волков Володимир Петрович – зав. кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів ХНАДУ, д.т.н., проф., академік Транспортної академії України;

Клименко Валерій Іванович – зав. кафедри автомобілів ХНАДУ, к.т.н., професор, Лауреат Державної премії України, академік Транспортної академії України.

Подригало Михайло Абович – зав. кафедри технології машинобудування і ремонту машин ХНАДУ, д.т.н., професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Транспортної академії України;

Солодов Валерій Григорович – зав. кафедри теоретичної механіки ХНАДУ, д.т.н., професор;

Перегон Володимир Андрійович – зав. кафедри деталей машин ХНАДУ, к.т.н., професор;

Матейчик Василь Петрович – декан автомеханічного факультету Національного транспортного університету, д.т.н., проф.., зав. кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Відмінник освіти України;

Сахно Володимир Прохорович – зав. кафедри „Автомобілі” НТУ, д.т.н., професор;

Шевцов Сергій Олександрович – загальне керівництво напрямку автотехнічних досліджень, заст. нач. НДЕКЦ ГУМВС України в Харківській області, к.п.н., [email protected], +38095-484-00-76

Топаліді Валерій Анатолійович – к.т.н., доц. ТАДИ, Узбекистан;

Бартош Петро Романович – зав. кафедри ГПА БНТУ, к.т.н., проф., Білорусь;

Карпієвич Юрій Дмитрович – зав. кафедри „Автомобілі” БНТУ, д.т.н., проф., Білорусь;

Гелашвили Отар Георгієвич – декан транспортного і машинобудівного факультету д.т.н., проф. Грузинський технічний університет.

Димитров Ангел – проф. технічний Університет, м. Варна, Болгарія;

Роланд Лахмайер – докт-інж., технічний Університет, м. Ганновер, Німеччина;

Алексей Антошкiв – доктор філософії, докт-інж., Бранденбургський технічний університет, Німеччина;

Aleksander Wroblewski – Prof. dr. hab. eng., Польща;

Yuliya Gorb – Associate Professor, Department of Mathematics, University of Houston

 

СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА КОНТАКТИ

Воропай Олексій Валерійович – відповідальний секретар конференції, к.т.н., доцент кафедри деталей машин і ТММ ХНАДУ, [email protected], +38050-524-92-54;

Данець Сергій Віталійович – керівник секції „Автотехнічна експертиза”, нач. сектору автотехнічної експертизи НДЕКЦ ГУМВС України в Харківській області, +38050-948-37-25

Роговий Андрій Сергійович – відповідальний секретар, секретар секції „Моделювання робочих процесів і конструкцій”, доц. кафедри теоретичної механіки і гідравліки ХНАДУ, [email protected], +38066-762-87-58;

Мастепан Сергій Миколайович – секретар секції "Технічна експлуатація і сервіс автомобілів" к.т.н., доцент кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів ХНАДУ, [email protected], +38050-524-92-54;

Залогін Максим Юрійович – секретар секції „Тенденції розвитку конструкції автомобілів”, доц. кафедри автомобілів ХНАДУ, [email protected], [email protected], +38099-781-26-08;

Молодан Андрій Олександрович – секретар секції „Технології виробництва і ремонту автомобілів”, к.т.н. доцент кафедри технології машинобудування і ремонту машин ХНАДУ [email protected], +38066-757-28-85;

Нікітченко Ігор Миколайович секретар секції „Перспективні ДВЗ”, доц. кафедри двигунів внутрішнього згоряння ХНАДУ [email protected] , 099-311-61-10

 ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ


19 жовтня 2017 р.

Реєстрація учасників конференції    9:00 – 10:00
Головний корпус ХНАДУ, 1 поверх(вул. Петровського, 25)

Офіційне відкриття конференції та пленарне засідання    10:00 – 12:00   Головний корпус ХНАДУ, 2 поверх, ауд. 224 (конференц-зал)

Обідня перерва    12:00 – 13:00    

Робота секцій    13:00 – 16:00
Головний корпус ХНАДУ,

Обговорення та підведення підсумків роботи секцій    16:00 – 17:00
Головний корпус ХНАДУ, 2 поверх, ауд. 224 (конференц-зал)

Культурна програма  з 17:30


20 жовтня 2017 р.

 

Робота секцій    10:00 – 13:00
Головний корпус ХНАДУ,

Обідня перерва    13:00 – 14:00    

Робота секцій    14:00 – 16:00
Головний корпус ХНАДУ,

Обговорення та підведення підсумків роботи,
закриття конференції 16:00 – 17:00

Головний корпус ХНАДУ, 2 поверх, ауд. 224 (конференц-зал)

Культурна програма  з 17:30

Регламент роботи:

– доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв;

– доповідь на секційному засіданні – до 10 хв;

– виступ в обговоренні – до 5 хв.


Офіційні мови роботи конференції – українська, російська та англійська.

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО

1. До 30.09.2017 року надіслати на адресу оргкомітету – [email protected] тези  доповіді обсягом 1-2 повні сторінки та відомості про авторів (П.І.Б.–повністю, вчений ступінь, звання, посада, місце роботи, E-mail, тел).
2. Назва файла повинна відповідати прізвищу першого автора.
3. Вказати назву обраної тематичної секції конференції. 
4. Файл повинен бути у форматі Word XP/2003, формульний редактор Equation 3.0.
5. Параметри: формат А4 (210х297); поля: усі по – 2,0 см.
6. Шрифт – Times New Roman 14 пт, Інтервал - одинарний.
7. Мова - українська, російська або англійська.

Участь у конференції - за рахунок організаторів (для учасників безкоштовно)
Витрати на транспорт, проживання та харчування учасники конференції несуть самостійно (оргкомітет може допомогти з поселенням у готелі)

Участь можна прийняти в режимі відео-конференції

Оргкомітет буде вдячний за заздалегідь надіслані тези.

Наукові праці будуть видані у вигляді тез доповідей та наукових статей у фаховому виданні.

Матеріали тез надсилати на електронну адресу оргкомітету – [email protected]
 

Приклад оформлення тез

Петров Петро Петрович, к.т.н., доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Іванов Іван Іванович, аспірант, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, [email protected]

НАЗВА (великими літерами, жирний)

     Текст – вирівнювання по ширині, Абзац -1,25 см. Рисунок по центру без обтікання. При посиланнях, в кінці приводиться література.

Рисунок 1 – Назва рисунка

Література

 

Бажаючі розмістити свої наукові статті у фахових виданнях –  „Вісник ХНАДУ” та  "Автомобільний транспорт"

звертатись безпосередньо до Нікітченко Ігор Миколайович, доц. каф. ДВЗ –  [email protected] , 099-311-61-10
Посилання на сторінку журналу с вимогами до оформлення: www.khadi.kharkov.ua/nauka/naukovo-doslidna-chastina/naukovi-vidannja/visnik-kharkivskogo-nacionalnogo-avtomobilno-dorozhnogo-universitetu.html


Заступник декана з наукової роботи МТФ Іван Роговський

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook