Наукова бібліотека запрошує ознайомитись із новими надходженнями навчальної та наукової літератури

6 вересня 2017 року

    Наукова бібліотека НУБіП України запрошує на книжкову виставку нових надходжень літератури, де представлено 199 видань, серед них – 70 монографій, 106 навчальних посібників та 23 збірники наукових праць аграрних вузів України.

     Виставка триватиме до 15 вересня 2017 р. в інформаційно-бібліографічному відділі бібліотеки (навч. к. № 4, кім. 41)

 

     Також до Вашої уваги пропонуємо опис деяких книг з виставки:

      Остапчук А. Д. Менеджмент малого та середнього бізнесу в реальному секторі економіки України : Навчальний посібник / А. Д. Остапчук, А. В. Збарська. - К. : ННЦ ІАЕ, 2016. - 512 с.

      Розглянуті актуальні проблеми розвитку українського підприємництва з виділенням малого бізнесу як специфічної сфери ринкових відносин. Досліджено теоретичні основи та прикладні аспекти: становлення і розвитку організаційних –правових форм малого бізнесу у провідних галузях народного господарства країни; місце і роль малих форм господарювання у вирішення зайнятості населення та облаштування сільських територій. Особливу уваги відведено проблемам менеджменту в підприємництві, фінансовому середовищі та підприємницькому ризику.

    Шинкарук Василь: мовознавчий, педагогічний, реформаторський та управлінський дискурс в науці й освіті : хрестоматія. Хрестоматію впорядковано з нагоди 55-річчя від дня народження Василя Шинкарука / Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : Міленіум, 2016. - 794 с.

   У хрестоматії вміщено вибрані наукові доробки Василя Дмитровича Шинкарука, доктора філологічні наук, професора, декана гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, відомого мовознавця, освітянина, педагога та управлінця.
Матеріали хрестоматії адресовано науковцям у галузі освіти, викладачам і студентам вищих навчальних закладах, учителям і учням, державним службовцям та широкому загалу громадськості.

     Bekh V.P. The Philosophy of Social World: Epistemological Analysis. – K.: Lesya Ltd., 2017. – 339 р.

     The monograph exposes the social form of the universum’s movement as the holistic process of the living matter self - expansion. It scrutinizes the world -
View and ideological bases of the process of comprehension of a field form of life as well as the quality of methodological toolkit applied to the study of the noosociogenesis theory.

    Концептуальні напрями раціонального використання деревної сировини : монографія / О. О. Пінчевська [та ін.] ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літ-ри, 2016. - 311 с.

    Робота присвячена розв’язанню актуальної науково-практичної проблеми – раціональному використання деревної сировини. Проаналізовані вітчизняні та європейські стандарти з визначення обліку лісосировини та пилопродукції, наведені норми виходу спеціалізованої пилопродукції з лісосировини різних ґатунків і розмірів і разі використання лісопильного обладнання, обраного експертним методом. Запропоновано метод вибору раціонального режиму сушіння, який забезпечить необхідну категорію якості сушіння пилопродукції. Наведено інноваційні технології використання низькоякісної деревної сировини різних порід та термічне модифікування для розширення сфери використання деревини граба.

    Лут М.Т. Технології обслуговування та ремонту енергообладнання і засобів автоматики : Навчальний посібник. Частина 1 / М. Т. Лут, В. В. Коробський ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : ЦП "Компринт", 2016. - 590 с.

   У навчальному посібнику розглядаються питання технічного обслуговування і ремонту окремих видів енергетичного обладнання у сільському господарстві із застосування сучасних технологій та устаткування і приладів.
Рекомендується для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 141 – «Енергетика, електротехніка і електромеханіка», спеціалізація «Енергетика сільськогосподарського виробництва».

    Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин : довідник / І. І. Ібатуллін [та ін.] ; За наук. ред.: І. І. Ібатулліна, О. М. Жукорського. - К. : Аграрна наука, 2016. - 334 с.

  Наведено деталізовані норми, раціони і технології біологічно повноцінної годівлі всіх статево-вікових груп сільськогосподарських тварин та птиці для досягнення генетичного потенціалу продуктивності, відтворної здатності, профілактики порушень травлення, аліментарних захворювань, імунодефіциту, продовження продуктивного довголіття тварин вітчизняних порід і кросів й одержання високоякісної продукції.

 

    Сінокоси і пасовища на осушуваних землях : монографія / І. Т. Слюсар [и др.] ; Національна академія аграрних наук України. - К. : ЦП "Компринт", 2017. - 258 с.

    У монографії викладено результати багаторічних польових і лабораторних досліджень авторів, а також досягнення сучасної науки з питань формування лучних багаторічних травостоїв на осушуваних землях гумідної зони України. Висвітлено ґрунтово-кліматичні й водні умови та коротку характеристику природних кормових угідь Українського Полісся, еколого-біологічні особливості та кормові якості багаторічних злакових і бобових трав та їхніх угрупувань, природоохоронну роль лучних екосистем на меліоративних землях.

Світлана Родіонова,
головний бібліограф наукової бібліотеки


Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook