На факультеті аграрного менеджменту розпочато навчання за новою освітньою програмою «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами»

4 вересня 2017 року
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

На кафедрі виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту 4 вересня 2017р. розпочалося навчання за новою освітньою програмою «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами».

Завідувач кафедри, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Лідія Шинкарук привітала з початком навчального року 20 студентів освітньо-професійної та 10 – освітньо-наукової програм підготовки, серед яких 20 бакалаврів – випускників факультету аграрного менеджменту, 8 – інших факультетів НУБіП України та 2 – Одеської юридичної академії.

 

Лідія Шинкарук презентувала освітньою програму «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами, акцентувавши увагу на нових підходах до навчання, які полягають у посиленні його практичного спрямування. Зокрема студентами вже протягом першого семестру у процесі вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент»  разом з завідувачем кафедри та доцентом кафедри, кандидатом економічних наук  Віталієм Луцковим буде напрацьовано інвестиційні стратегії, які дозволять розробити реальні інвестиційні проекти, у тому числі у співпраці з підрозділами Університету та представниками бізнесу.

Власні напрацювання студенти зможуть представити на конкурсах заявок проектів, бізнес-планів та проектів Start Up, проведення яких заплановане протягом 2017/2018 навчального року на базі кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту за участі студентів інших спеціальностей нашого Університету та представників бізнесу.

Завідувач кафедри нагадала магістрам про можливості отримання подвійних дипломів відповідно до угод з Поморською академією (м. Слупськ, Польща) та Університетом Foggia (Італія), які підписано Національним університетом біоресурсів і природокористування України за ініціативи кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

Лідія Шинкарук представила студентам викладачів кафедри, кожен з яких презентував нові дисципліни освітньої програми, серед яких: Управління проектами та проектними ризиками, Управління проектами Start-Up, Ділова гра «Стратегічне управління проектами», Ділова гра «Інвестиційна політика в АПК», Міжнародні програми та гранти, Формування та розвиток проектної команди, Проектний підхід в управлінні бізнесом, Макроекономічний аналіз і стратегія інвестицій,  Джерела фінансування бізнес-проектів та ін.

Викладачі розповіли, що на прикладі розроблення реальних інвестиційних проектів студенти вивчатимуть особливості управління інвестиційною діяльністю, набуваючи практичних навиків зі складання бізнес-плану інвестиційного проекту, здійснення аналізу фінансового стану господарюючих суб'єктів та визначення напрямів інвестування, оцінки кількісних та якісних характеристик інвестиційних проектів, управління оптимізацією інвестиційного портфеля, оцінки інвестиційної привабливості та відбору конкретних проектів.

Доктор економічних наук, професор Тетяна Мостенська наголосила на важливості для фахівців з управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами знань з дисципліни «Управління проектами та проектними ризиками» щодо основних процесів в управлінні проектами та їх взаємозв’язків, планування вартості проекту, методів і засобів її оцінки, виявлення причин виникнення та наслідків проектних ризиків для розробки заходів з їх мінімізації на різних фазах проекту.  А також презентувала дисципліну «Управління проектами Start-Up», яка розкриває сутність Start-up проектів як засобів впровадження інновацій,  особливості створення Start-up компаній та команд Start-up проектів,  пошуку джерел грошових ресурсів для їхньої реалізації, роль управління Start-Up проектами в розвитку бізнесу.

На прикладі підготовки реальних міжнародних проектів разом з доцентом кафедри, кандидатом економічних наук Олександрою Ралко, у активі якої більше 20 поданих міжнародних проектів, 11 з яких отримали фінансування, студенти зможуть оволодіти знаннями та  практичними навиками щодо пошуку інформації про міжнародні програми і гранти, підготовки та подання проектних заявок, формування проектної команди та управління проектами з використанням міжнародних проектних стандартів, а з доцентом кафедри, кандидатом економічних наук Тетяною Мостенською – проектним підходом в управлінні бізнесом.

Вивчення основ анктикризового менеджменту разом з доцентом кафедри, кандидатом наук з державного управління Катериною Алексеєвою дозволить студентам набути знань та практичних навиків з управління  бізнес-процесами в кризових ситуаціях.

Знання методів та засобів обробки макроекономічних даних, вміння аналізувати макроекономічну інформацію та використовувати у роботі оцінки світових агенцій, здобуті при вивченні дисципліни «Макроекономічний аналіз і стратегія інвестицій» разом з доцентом кафедри, кандидатом економічних наук Іриною Барановською, дозволять майбутнім інвестиційним аналітикам та менеджерам набути практичних навиків для оцінювання інвестиційного клімату країн, дослідження ринків, визначення пріоритетів та оптимальних засобів інвестування, обґрунтовування стратегії довгострокових інвестицій.

Доцент кафедри, кандидат економічних наук Тетяна Лобунець презентувала не тільки дисципліну «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», вивчення якої створить необхідне підґрунтя для проведення студентами наукових досліджень на шляху здобуття освітнього ступеня «Магістр», а  й «Джерела фінансування бізнес-проектів», вивчення якої очікує їх у другому семестрі для набуття знань щодо основних джерел та способів фінансування бізнес-проектів у міжнародній практиці, визначення умов життєздатності схем проектного фінансування та оптимальної структури джерел фінансування бізнес-проектів.  

Як керівник студентського наукового гуртка «Менеджмент і сьогодення», Тетяна Лобунець запросила студентів до участі у його роботі, розширення дослідницьких та практичних горизонтів якої заплановано у новому начальному, щоб, після дебютного другого місця у конкурсі студентських наукових гуртків в рамках VІ фестивалю студентської науки Університету у травні 2017р., наступного року стати його переможцями.

На завершення презентації нової освітньої програми «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» Лідія Шинкарук наголосила, що реалізації нових підходів до навчання бути! – до нового навчального року обладнано науково-навчальну лабораторію з інвестиційного проектування (аудиторія № 614, корпус № 10) – 15 комп’ютерів  придбано за кошти Університету, а за кошти співробітників та спонсорів відремонтовано меблі та придбано офісний стіл, стільці, проектор та проекційний екран, а у кімнату № 413 – 2 комп’ютери.

Ірина Барановська

 


Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook