Відбулися збори трудового колективу та розширене засідання вченої ради факультету ветеринарної медицини

30 серпня 2017 року

30 серпня 2017 р. на факультеті ветеринарної медицини відбулися збори трудового колективу та розширене засідання вченої ради. Представниками від ректорату були проректор з навчально-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності Іщенко Валерій Васильович та голова первинної профспілкової організації НУБіП України Тарасенко Ростислав Олександрович.


На початку роботи зборів та розширеного засідання вченої ради були вручені нагороди співробітникам факультету. Нагрудним знаком та дипломом «За заслуги перед факультетом ветеринарної медицини НУБіП України» нагороджені професор Галат В.Ф. та доцент Січкар В.С.


На засіданні з доповіддю «Про підсумки діяльності науково-педагогічного колективу факультету в 2016-2017 навчальному році та завдання на новий навчальний рік» виступив декан факультету Микола Цвіліховський. Він звернув основну увагу на нагальне завдання – поліпшення якості навчально-виховного, дослідницького процесів, забезпечення конкурентоспроможність випускників, сприяння самоудосконаленню, росту професіоналізму кожного науково-педагогічного працівника, вченого, співробітника. Також було відзначено, що у 2017 р. збільшено ліцензійний обсяг з 25 до 75 осіб за спеціальністю «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», на замовлення Міноборони України здійснюється підготовка курсантів за магістерською спеціалізацією «Ветеринарне забезпечення військ (сил)».


Микола Цвіліховський відзначив, що на факультеті навчається 1121 студент, з них на програмах підготовки бакалаврів – 696, магістрів – 425. На контрактній основі проходять підготовку 358 (32 %) студентів. За результатами 2 семестру 2016-2017 н.р. показник успішності складає 97,6 %, на «4» і «5» навчається 52 % студентів, відраховано 28 студентів (2,4 %).


Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який нараховує 3 академіки і членів-кореспондентів НАН України та НААН України та 16 академіків і членів-кореспондентів громадських академій, 28 докторів наук, професорів, 80 кандидатів наук, доцентів, старших викладачів та асистентів і 6 асистентів без наукового ступеня. Ними у 2016 р. видано 3 підручники, 38 навчальних посібників, 15 словників, довідників, брошур, 117 (594,8 д.а.) методичних вказівок (у т.ч. 6 − англійською мовою) для забезпечення навчального процесу студентів галузі знань «Ветеринарна медицина» ОС «Бакалавр» та «Магістр».


Науково-педагогічні працівники факультету активно співпрацюють з регіональними ВНЗ І–ІІ р.а. − Немішаївським агротехнічним та Мукачівським аграрним коледжами, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю 5.110101 – «Ветеринарна медицина», випускники яких продовжують навчання на факультеті ветеринарної медицини.
Ведеться активна співпраця з радою роботодавців. З метою підвищення якості клінічної підготовки студентів та наукових досліджень укладені угоди про стратегічне партнерство та науково-технічне співробітництво факультету з державними та приватними клініками ветеринарної медицини, зокрема ветклініками «Зоолюкс» та «Алден-Вет», Українською молочною компанією, ТОВ «Магнат», державним НДІ лабораторної діагностики та ветсанекспертизи, регіональними лабораторіями ветеринарної медицини, Інститутом ветеринарної медицини НААН, Німецько-Українською НВФ «Бровафарма», Центром сучасної ветеринарної діагностики НВО Біотестлабораторія та ін.

 
Активізовано участь студентів у наукових заходах та олімпіадах: два 3-х місця, проти одного 3-го в минулому році, у III Міжнародній конференції студентів-ветеринарів (Варшава, Польща), 3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з ветеринарної медицини, 2 командне місце, проти 3-го в минулому році, у Всеукраїнській олімпіаді з ветеринарної медицини. ННВ Клінічний центр «Ветмедсервіс» факультету є кращою клінічною базою підготовки лікарів ветеринарної медицини (1 місце серед 10 факультетів ветеринарної медицини України).
У 2016-2017 н.р. колективом факультету підготовлено і випущено 373 фахівців, у т.ч. 136 магістрів та 237 бакалаврів.
У складних умовах нинішньої вступної кампанії в 2017 році на факультет прийнято 370 вступників, у т.ч. 300 магістрів та 70 бакалаврів. Ліцензійний обсяг підготовки фахівців ОС «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицини» заповнено на 100 %. На контрактну форму підготовки фахівців ветеринарної медицини за ОС «Бакалавр» та «Магістр» на І-й курс прийнято 146 осіб, що становить 39,5 % від числа всіх вступників.
Науковцями факультету видано 31 монографію, 25 науково-практичних рекомендацій, 1223 наукових статей та тез доповідей конференцій, у т.ч. 150 у міжнародних виданнях, що входять до Міжнародної бази SCOPUS та інших наукометричних баз, одержано 20 патентів.

У 2016-2017 н.р. на базі факультету було проведено 6 Міжнародних науково-практичних конференції, 8 державних семінарів, у т.ч. Всеукраїнський круглий стіл «Епізоотичний статус благополуччя України, як результат діяльності галузі ветеринарної медицини, та загрози сьогодення», Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми ветеринарної медицини» та ін.
На факультеті за 3 науковими спеціальностями та 11 спеціалізаціями проходять підготовку 59 аспірантів і 9 докторантів; функціонує 4 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. У 2016-2017 н.р. працівниками факультету захищено 10 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Отримано 2 Міжнародні освітньо-наукові гранти на загальну суму майже 900 тис. грн.

Науково-педагогічні працівники, аспіранти та студенти впродовж навчального року брали участь у багатьох Міжнародних заходах за кордоном, а саме: засіданні Бюро експертів з питань сказу по Близькому Сходу і Східній Європі за участю представників ВООЗ, ФАО і МЕБ (Ліон, Франція), стажуванні в Люблінському та Вроцлавському природничих університетах (Польща), університетах ветеринарної медицини та фармації (Брно, Чехія; Кошице, Словаччина), Інституті Фрідріха Леффлера (Німеччина), факультеті фармацевтичних медико-біологічних і ветеринарних наук Антверпенського університету (Антверпен, Бельгія), Європейській ветеринарній конференції з реанімації та інтенсивної терапії тварин (Дублін, Ірландія). Здійснювались підготовка та видання спільних підручників і навчальних посібників та проведення наукових досліджень у рамках Міжнародної наукової кооперації.
Згідно з додатком до угоди з Вроцлавським природничим університетом четвертий рік поспіль забезпечується двотижнева навчальна практика студентів на факультетах ветеринарної медицини НУБіП України та Вроцлава (Польща).


З 2003 р. на факультеті в окремих групах (по одній групі на кожному курсі) здійснюється підготовка студентів напряму «Ветеринарна медицина» англійською мовою. Кількість студентів у англомовних групах навчання на всіх курсах сьогодні становить 10 % від усього контингенту. З 2015 року започатковано підготовку студентів у англомовних групах за магістерською спеціалізацією «Ветеринарне забезпечення здоров’я собак і котів».
Виховна робота на факультеті спрямована на виховання студентів у кращих традиціях національної та світової культури, соціально зрілої, фізично здорової людини, підготовленої до життя і діяльності в сучасних умовах. На факультеті діє інститут наставників, розроблено та реалізується річний план культурно-виховної і спортивно-масової роботи; створено сприятливе середовище для розкриття таланту кожного студента в різних художніх колективах кафедри культурології, клубах за інтересами, що функціонують у гуртожитках.
Традиційно на факультеті проходить конкурс «Дебют першокурсника». У 2016-2017 н.р. здійснено випуск двох номерів газети студентської організації «PUNCTUM OPTIMUM», проведено черговий круглий стіл за участю УПЦКП «Духовність і патріотизм». Команди факультету з ігрових видів спорту беруть активну участь у спартакіаді «Здоров’я» з отриманням призових місць.
У навчальному корпусі № 12 замінено плоский профіль покрівлі на скатний у приміщені бойлера, завершується ремонт покрівлі віварію (518 м2). Проведено капітальний ремонт приміщень акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин та капітальний ремонт перехідної галереї з блоку «А» у блок «Б», коридору та окремих аудиторій блоку «В», що були пошкоджені внаслідок протікання покрівлі, облаштування 32 аудиторій кафедр та стаціонару для продуктивних тварин енергозберігаючими лампами та облаштування аудиторій кафедр мультимедійним обладнанням. Колектив факультету залучив на рахунок благодійного фонду «Голосіївська ініціатива − 2020» у 2016 р. 236,5 тис. грн., а в 2017 р. – вже понад 205 тис. грн. для встановлення теплопункту у 12 навчальному корпусі.
Співробітники і студенти факультету брали активну участь у заходах з благоустрою і озеленення території, закріпленої за факультетом, та суботниках.

Водночас вчена рада звертає увагу на те, що в роботі колективу факультету ветеринарної медицини є значні резерви, а також мають місце проблеми, що пов’язані з:
•    недостатньою активністю колективу щодо посилення зв’язків із бізнесом, виробничниками;
•    необхідністю кардинального покращення клінічної підготовки студентів, що потребує невідкладної розбудови і оновлення матеріально-технічного забезпечення фундаментальних і клінічних кафедр та ННВ Клінічного центру «Ветмедсервіс» і його клінік;
•    відновленням фахової приналежності віварію;
•    необхідністю реорганізації окремих структурних підрозділів кафедр, які є малоефективними або ж дублюють функції інших лабораторій;
•    зміцненням матеріально-технічної бази, завершенням реалізації програми енергозбереження;
•    необхідністю оснащення навчальних лабораторій кафедр фундаментальної та клінічної підготовки сучасним устаткуванням, інструментами, приладами та обладнанням;
•    затвердженням тем магістерських робіт, тематики яких щорічно повторюються в окремих керівників;
•    покращенням якості практичного навчання та збільшенням кількості сучасних підручників і навчальних посібників;
•    несвоєчасністю розміщення та оновлення поточної інформації на сайті факультету окремими кафедрами, недостатньою кількістю наповнених електронних навчальних курсів, у т.ч. атестованих;
•    посиленням вимогливості до окремих викладачів, завідувачів кафедр, недопущення порушень дисципліни, нестатутних відносин;
•    нарощуванням контингенту слухачів післядипломної освіти – лікарів ветеринарної медицини України (у т.ч. на комерційній основі), що потребує підтримання високого професійного рівня самих науково-педагогічних працівників факультету, регулярного стажування їх на сучасних високотехнологічних підприємствах;
•    необхідністю пошуку нових форм профорієнтаційної роботи, освітньої діяльності, особливо в напрямку магістерської підготовки студентів;
•    необхідністю оптимізації розміщення і діяльності начальних та наукових лабораторій;
•    підвищенням ефективності підготовки аспірантів, що в 2015–2017 н.р. склала 68,2 %.
В обговоренні взяли участь проректор Іщенко В.В., голова профбюро НУБіП України Тарасенко Р.О., завідувач кафедри анатомії і гістології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка Олег Мельник, завідувач кафедри хірургії ім. акад. І.О. Поваженка Микола Малюк, завідувач ННВЦ КЦ «Ветмедсервіс» Вячеслав Соломон, в.о.завідувача кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин Олександр Вальчук, завідувач кафедри гігієни тварин та санітарії ім. проф. А.К. Скороходька Микола Захаренко, а також студент 4 курсу Кирилов Кирило.

Заступник декана В. Данілов
 


Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015