Координаційна рада з питань науково-технічної діяльності окреслила вектори розвитку науки у новому навчальному році

24 серпня 2017 року

Перше у цьому навчальному році засідання Координаційної ради з питань науково-технічної діяльності розпочав академік Ігор Ібатуллін. Він зупинився на основних завданнях у сфері наукової діяльності, зокрема результативності участі у конкурсах наукових проектів та якості виконання науково-дослідних робіт; виконанні плану використання бюджетних коштів та активізації залучення коштів до спеціального фонду; популяризації результатів науково-дослідної діяльності; зміцнення матеріально-технічної бази наукових лабораторій; збільшення кількості наукових публікацій у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз SCOPUS, Web of Science з посиленням уваги до індексу Гірша; підготовки наукових кадрів та захисту дисертацій. Крім того, перший проректор акцентував увагу на більш економному використанні енергоресурсів та води.

Начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко повідомив результати першого етапу конкурсного відбору проектів НДР молодих вчених. Зокрема, у першому етапі конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт взяли участь команди молодих вчених, які підготували 21 проект на суму 9 303 тис. грн., що на 24 % вище за проектну активність у 2016 році.


Всі проекти були проаналізовані експертними групами відповідно до методики 100-бального оцінювання, розробленої МОН України до наукових досліджень молодих вчених, а саме:

  • змістовні показники (до 60 балів) (актуальність проекту; повнота, оригінальність і обґрунтованість основних ідей; науково-практична новизна очікуваних результатів; практична цінність і конкурентоспроможність наукових результатів на вітчизняному та світовому ринках);
  • науковий потенціал і досвід авторів по тематиці проекту (до 30 балів) (наукометричні показники авторів проекту; опубліковані статті в журналах, що входять в науково-метричні бази даних Scopus, Web of Science (або Index Сореrnicus для соціо-гуманітарних наук); статті в журналах, що входять до переліку фахових видань України; монографії та розділи монографій у напрямку проекту, опубліковані в зарубіжних видавництвах на офіційних мовах Європейського Союзу; монографії у напрямку проекту, опубліковані в Україні, захист авторами проекту дисертацій; наукові гранти (стипендії), наукові стажування за кордоном, госпдоговірна тематика);
  • очікувані результати за тематикою проекту (до 10 балів) (будуть опубліковані статті в журналах, що входять в науково-метричні бази даних Scopus, Web of Science (або Index Сореrnicus для соціо-гуманітарних наук); в журналах, що входять до переліку фахових видань Україна; монографії та розділи монографій у напрямку проекту, опубліковані в зарубіжних видавництвах на офіційних мовах Європейського Союзу та мовами, які не належать до мов Європейського Союзу; захист авторами проекту дисертацій; впровадження наукових результатів).

Найбільша кількість проектів подана молодими науковцями Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК (5 проектів), навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження (3 проекти), факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК; тваринництва та водних біоресурсів; юридичного – по 2 проекти.
Середня оцінка поданих проектів 61 бал. Проекти, що отримали високий бал (76 і вище) – 1 шт., середнього рівня (41-75 балів) – 17 проектів, низького рівня (нижче 40 балів) – 3 проекти.

Таким чином, у результаті обговорення проектів науково-дослідних робіт молодих вчених для розгляду й затвердженню на Вченій раді Університету рекомендовано від базової установи НУБіП України 17 наукових проектів на суму 7 603,0 тис. грн, які братимуть подальшу участь у другому етапі конкурсного відбору Міністерства освіти і науки України. Активну участь у конкурсі також взяли молоді науковці Науково-дослідного та проектного інституту стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції (м. Одеса), науковий проект яких з розробки інноваційних способів інтенсифікації екстракційних технологій з отриманням нових харчових продуктів також був рекомендований для подальшої участі у другому етапі. Відповідно до існуючого порядку конкурсного відбору, подані проекти до 18 вересня 2017 р. будуть проходити експертизу на профільних секціях Експертної ради МОН України. Результати Конкурсу проектів наукових досліджень молодих вчених будуть відомі до 1 жовтня.

Начальник планово-фінансового відділу НДЧ Валентина Шостак зосередила увагу директорів НДІ, заступників деканів факультетів з наукової роботи на необхідності активізації роботи по використанню бюджетних коштів, запланованих у 2017 році на придбання, оплату послуг, відрядження. Також у робочому порядку, очільники наукових підрозділів мають доповісти керівництву про залучення науковими підрозділами коштів до спеціального фонду університету.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Олена Барабаш доповіла про виконання плану державного замовлення на підготовку аспірантів, докторантів у 2017 р. Олена Іванівна акцентувала увагу, що на 100 % виконали план прийому до аспірантури навчально-наукові інститути енергетики, автоматики і енергозбереження та післядипломної освіти; факультети землевпорядкування, юридичний, харчових технологій та управління якістю продукції АПК.

На засіданні було заслухано наукові звіти та рекомендовано атестувати стипендіатів Кабінету Міністрів України: Ольгу Наконечну, Олександра Банного, Марину Галат, Івана Лакиду, Костянтина Махна, Михайла Муштрука, Максима Павленка, Юрія Ромасевича, Віту Строкаль, Катерину Шаванову. Результати атестації рекомендовано винести на затвердження вченої ради університету.

Про необхідність і особливості заключення ліцензійних угод на використання об’єктів інтелектуальної власності доповіла начальник Тетяна Герасимова.

Також на засіданні були обговорені та рекомендовані на затвердження вченою радою університету монографії та розглянуті інші питання.

Вікторія Самсонова,
начальник науково-організаційного відділу 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook