Наукова бібліотека запрошує ознайомитись із новими надходженнями навчальної та наукової літератури

6 червня 2017 року

      У науковій бібліотеці НУБіП України триває книжкова виставка нових надходжень літератури, де усі бажаючі мають змогу ознайомитися з новинками книг, що надійшли до бібліотеки.
Виставка триватиме до 9 червня 2017 р та проходить в інформаційно-бібліографічному відділі наукової бібліотеки (навч. к. № 4, кім. 41).
До Вашої уваги пропонуємо опис деяких книг з виставки:

 

    Суддині рослини Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції / Колектив авторів під ред. В. А. Соломахи. – Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2017. – 152 с.

    В книзі охарактеризовано 52 види судинних рослин із Резолюції 6 (1998) Бернської конференції, для збереження яких створюється Смарагдова мережа України. Представлена інформація щодо Смарагдової мережі  і процесу її створення в Україні та сучасний стан поширення зазначених видів. На кожний вид подано його детальну характеристику, яка супроводжується кольоровим фото та картою його поширення, з відміткою на карті об’єктів Смарагдової мережі та їх меж.

 

 

 

 

 

 

    Михайліченко М. В. Освітні технології : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М. В. Михайліченко, Я. М. Рудик ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : ЦП "Компринт", 2016. - 583 с.

    Посібник присвячено питанням розробки та використання сучасних освітніх технологій у навчальних закладах. Розглядаються методичні і практичні аспекти реалізації технологій електронного і дистанційного навчання, інтерактивних технологій аудиторної роботи, сучасних технологій оцінки освітніх результатів.

 

 

 

 

 

 

 

     Інвентаризація земель як інструмент формування державного земельного кадастру : монографія / В. М. Заяць [та ін.]. - К. : ЦП "Компринт", 2016. - 281 с.

   Ефективно діюча кадастрово-реєстраційна система забезпечує перманентну інвентаризацію земель як процесу зіставлення публічних даних щодо об’єктів земельної власності з їх реальним станом й використанням.
Монографія буде корисною для науковців, викладачів, а також студентів та магістрів, яким вона дасть повніше уявлення про сучасний стан та перспективи проведення інвентаризації земель в процесі розвитку земельно-кадастрових робіт в Україні.

 

 

 

 

 

     Гринів Л. С. Фізична економія: нові моделі сталого розвитку : монографія / Л. С. Гринів ; Львівський національний університет ім. І. Франка. - Львів : Ліга-Прес, 2016. - 424 с.

   Наукова монографія є одним із перших видань з новітньої фізичної економії в Україні. У книзі розкриваються природничі засади розвитку сучасної економіки. Розкрито актуальність ідей фізичної економії в системі формування економіки сталого розвитку. Викладено практичні завдання новітньої фізичної економії, що полягають у запровадженні альтернативних систем державного менеджменту, моніторингу та моделей органічного землеробства в Україні.

 

 

 

 

 

   Гігієна води та водопостачання тваринницьких підприємств : навчальний посібник / М. О. Захаренко [та ін.] ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літ-ри, 2016. - 580 с.

     Наведено санітарно-гігієнічну характеристику води та вимоги до джерел водопостачання, системи водопостачання тваринницького господарства, вимоги до якості води при вирощуванні риби.

 

 

 

 

 

 

     Політична наука в  Україні 1991-2016 : У двох томах / Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних длсліджень ім. І.Ф. Кураса; ред. кол. видання О. Рафальський [та ін.]. - К. : Наукова думка.
Том 1 : Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / ред.кол. тому: О. Рафальський, М. Кармазіна, О. Майборода. - К. : Парламентське видавництво, 2016. - 656 с.
Том 2 : Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / відп. ред. і упоряд. О. Майборода. – К. :  Парламентське видавництво, 2016. – 704 с.

     Перше в Україні видання, в якому аналізується процес становлення та розвитку політичної науки в Україні впродовж 1994-2016 рр. Матеріали першого тому знайомлять з історією дисципліни, особливостями розвитку її предметного поля, проблемами, пов’язаними зі специфікою категоріального апарату. Окремо звертається увага на процес накопичення знань про політику та політичне на вітчизняних теренах у період з часу утворення України-Русі й до 1991 р.

 

 

Світлана Родіонова,
головний бібліограф наукової бібліотеки

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook