Сучасні інформаційні технології доповнили клінічну підготовку студентів ОС «Магістр» з дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» на ФВМ

31 травня 2017 року

Інформаційні технології, які стрімко змінюють суспільство, значною мірою впливають і на освіту в таких галузях знань як медицина та ветеринарія. У навчанні студентів 3 та 5 груп 1 курсу ОС «Магістр» ФВМ відбуваються якісні зміни: упродовж весняного семестру 2016/2017 навчального року вони вивчали дисципліну «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» не тільки в лабораторіях кафедри, а і використовуючи електронний навчальний курс (ЕНК).
Особливість даної дисципліни полягає в тому, що студенти поглиблюють свою фахову підготовку з питань репродукції тварин, отриману на курсі бакалавратури. Так, у змістовному модулі «Біотехнологія відтворення тварин» вони вивчають нові методи покращення та інтенсифікації відтворення тварин; у модулі «Ветеринарне акушерство» – особливості функціонування фетоплацентарного комплексу у тварин, ембріональну смертність, гестози, новітні дані щодо  маститів та запальних процесів у статевих органах; у модулі «Гінекологія з основами андрології» – питання неплідності тварин, імпотенцію плідників та нетрадиційні методи лікування у ветеринарній медицині. Зазвичай, для їх засвоєння студенти слухали лекції та проводили лабораторні заняття, використовуючи необхідні методичні матеріали.


Однак, навчання в магістратурі має певні особливості, а саме: незначна тижнева кількість аудиторних годин з дисципліни, зростання кількості завдань для самостійної роботи, постійний дефіцит часу, стрімке оновлення інформації і деякі інші, що загалом зменшує можливості студентів у отриманні якісних знань.
Використання ЕНК, як додаткового методу навчання, дозволяє вирішити окремі  із цих проблем: студенти у вільний час можуть переглядати лекції та презентації до них, познайомитись із методичними рекомендаціями до лабораторних занять та надсилати звіти про результати їх виконання, виконати завдання для самостійної роботи, які раніше залишались поза їх увагою. Таким чином, збільшується обсяг та якість виконаної роботи.
Тести для контролю знань з кожного модуля є різноманітними як за змістом, так і за формою.

Підсумкова атестація студентів 5 групи вперше в історії кафедри, що була проведена 30.05.2017 р. у комп’ютерному класі факультету інформаційних технологій, засвідчила ефективність ЕНК, як додаткового методу у вивчені дисципліни, про що свідчать отримані оцінки за навчання та позитивні відгуки студентів.


Окрему подяку висловлюю викладачам факультету інформаційних технологій Хлястіковій І. Г. та Мокрієву М. В. за допомогу, надану при створенні даного курсу.
 

Доцент кафедри акушерства, гінекології
та біотехнології відтворення тварин Лакатош В.М.

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook