Вчені на Міжнародній науково-практичній конференції обговорили майбутнє селекції

25 травня 2017 року
   22-24 травня 2017 р. проходила міжнародна науково-практична конференція «Селекція – надбання, сучасність і майбутнє (освіта, наука, виробництво)» присвячена 105-річчю з дня народження видатного вченого, селекціонера, Заслуженого працівника вищої школи, доктора сільськогосподарських наук, професора Михайла Олексійовича Зеленського.
     Організатор конференції – кафедра генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського, співорганізатори: Український інститут експертизи сортів рослин і Асоціація «Українське насіннєве товариство».
     23 травня відбулося відкриття конференції.
     З вітальним словом виступили: начальник науково-дослідної частини НУБіП України Володимир Віталійович Отченашко,  директор Департаменту землеробства та технічної політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України Володимир Миколайович Топчій та декан агробіологічного факультету Віктор Олексійович Забалуєв.
     Офіційну частину розпочав завідувач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського Віталій Леонідович Жемойда, який розповів про життєвий та науковий шлях професора,  вченого, педагога, талант якого був направлений не тільки на навчання студентів основам селекції та насінництва, а й допомозі у творчому зростанні, спрямуванні їх ентузіазму знаходити задоволення від вирішення широкого кола питань аграрної науки, практики.
     Все життя Зеленського в учнях, його 92 аспіранти успішно захистили кандидатські дисертації, серед них 36 з іноземних держав. Школа М.О. Зеленського –6 Лауреатів Державної премії СРСР та України в галузі науки і техніки. Це Герой України, директор ІФРіГ НАНУ, академік Моргун Володимир Васильович; Заслужений діяч науки й техніки, Лауреат премії ім. В.Я. Юр’єва, академік НААНУ Владислав Андрійович Кравченко; доктори с.-г. наук Іван Петрович Чучмій та Олександр Петрович Карпенко; кандидати біологічних наук Станіслав Полікарпович Заїка та Леонід Андрійович Анішин. Учні професора М.О. Зеленського є авторами та співавторами багатьох районованих сортів та гібридів озимої пшениці, жита, ячменю, вівса, томатів.
    Одним із етапів підготовки спеціалістів вищої кваліфікації був період з 1977 і в подальші роки, коли на кафедрі за ініціативи проф. М.О.Зеленського, академіка В.М. Ремесла була організована школа «Миронівських стажистів».
    Таке стажування пройшли понад 40 молодих спеціалістів, серед яких нинішні академіки і доктори наук, зокрема: доктор біологічних наук, академік РААН, директор ВІР ім. В.І. Вавилова (м. Санкт-Петербург) М.І Дзюбенко; професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського НУБіП України Г. М. Ковалишина; автор більше 40 сортів пшениці М.П. Чебаков; наукові співробітники науково-дослідних інститутів НААН та НАНУ.
    Пленарні доповіді відкрив учень М.О.Зеленського доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України Владислав Андрійович Кравченко, який поділився спогадами про вчителя, охарактеризував та сформував проблеми та підходи в селекції до створення сортів і гібридів овочевих для умов відкритого і захищеного ґрунту.
     Наукова робота М. О. Зеленського, автора декількох сортів плодових культур, його докторська дисертація дали подальший поштовх в селекції даних культур. Тетяна Єгорівна Кондратенко, доктор сільськогосподарських. наук, професор, член-кореспондент НААН України, завідувач кафедри садівництва НУБіП України розповіла про проблеми збереження генофонду плодових і ягідних культур в Україні.
     Доктор с.-г. наук, професор, завідувач відділу ботанічного саду ім. Гришка НАН України Джамал Бахлулович Рахметов розповів про збереження та збагачення генетичних ресурсів нових та малопоширених культур в Україні.
     Директор Українського інституту експертизи сортів рослин України, доктор економічних наук Сергій Іванович Мельник поділився інформацією про формування сортових ресурсів рослин в Україні.
    Микола Володимирович Роїк  директор ІБКіЦБ НААН України,доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН ознайомив учасників конференції з сучасними методами селекційно-генетичних досліджень при створенні нових сортів с.-г. культур.
     Завершенням пленарного засідання була презентація книги 67 «Професор Зеленський Михайло Олексійович «Учитель та учні», із серії «БІОБІБЛІОГРАФІЯ ВЧЕНИХ-АГРАРІЇВ УКРАЇНИ», яку представила кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник сектору наукової бібліографії та біографістики Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН Наталія Борисівна Щебетюк.
     Після пленарного засідання всі учасники конференції зробили спільне фото біля навчального корпусу №4.
     В перерві між засіданнями учасники конференції мали можливість ознайомитись із науковими працями М. О. Зеленського, його учнів та послідовників, а також із сучасною науковою літературою, яку містить  бібліотечний фонд НУБіП України. Завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Лариса Костянтинівна Сідько та завідувач сектору даного відділу Людмила Миколаївна Артюх інформували та консультували учасників
     Цікавою для учасників була презентація напрямів діяльності, наукових напрацювань та досягнень, а також сучасного науково-практичного журналу «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин» співорганізаторів конференції Українського інституту експертизи сортів рослин.
 
      Друга частина 1-го дня конференції проходила за двома напрямами.
     Перший – науковий, об’єднав науковців з Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН, Національного наукового центру «Інституту землеробства НААН», Інституту сільського господарства Полісся НААН, Носівської СДС МІП імені В.М. Ремесла, Інституту клітинної біології та генетичної інженерії, Інституту фізіології рослин і генетики НАН, Ужгородського національного університету, Вінницького національного аграрного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Українського інституту експертизи сортів рослин, Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Головуючою була доктор сільськогосподарських наук, директор науково-дослідного інституту рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування Ганна Миколаївна Ковалишина, яка ознайомила учасників конференції та гостей з основними напрямками та результатами діяльності науково-педагогічних працівників НДІ.
     З науковими доповідями виступили: доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки Микола Стародуб; кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідуючий відділами: селекції, рослинництва Інституту сільського господарства Полісся, заступник директора з наукової роботи, директор Дослідної станції відродження земель радіаційної зони Вадим Чернуськийкандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України Ірина Жук; аспірант кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки Марина Савчук та інші.
     Другий напрям – виробничий, об’єднав за «круглим столом» представників виробництва: учня М.О. Зеленського,старшого менеджера з торгівлі зерном ТОВ «ОЛАМ Україна» Володимира Віннічука (модератора напряму),
менеджера з питань регіонального розвитку «RAGT Семенс-Україна» Миколу Хмарського, директора ТОВ «Агрофірма «Колос» Леоніда Центила, наукового співробітника компанії «Степова» Володимира Мороза, представників: асоціації «Українське насіннєве товариство» Олександра Ушакова та інших компаній та фірм, директорів с.-г. товариств Козятинського району Вінницької області Віктора Сагайду, Володимира Шашкова, Анатолія Дроздовича, голову Талалаївської районної ради народних депутатів Чернігівської області Юрія Дзюбана, представників відокремлених підрозділів НУБіП України, зокрема директора ВП НУБіП України «Немішаєвський агротехнічний коледж», кандидата с.-г. наук Володимира Альохіна та агрономів.
     В центрі уваги були наступні питання: реалізація насіннєвого матеріалу (із-за експансії насіння зарубіжної селекції в Україні); стан та проблеми вирощування с-.г. культур у зв’язку з погодніми умовами 2017 року та багато інших питань, які стосуються сьогодення аграрного сектору.
     Продовженням конференції було ознайомлення з нововідкритою лабораторією дистанційного зондування якості ґрунтів кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва НУБіП України спільно з компанією «Агрілаб».
     Учасників конференції та гостей зустрів завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва Анатолій Бикін, який в деталях розповів про інноваційне оснащення даної лабораторії, її можливості та переваги, що дозволить високоефективно використовувати земельні ресурси спеціалістам аграрного профілю.
     В роботі конференції активну участь приймали магістри та бакалаври агробіологічного факультету спеціалізації «Селекція і генетика с.-г. культур» та «Агрономія».
     Другий день робити конференції учасники продовжили на дослідних полях лабораторії кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція». Завідувач кафедри – Віталій Жемойда ознайомив учасників із основними напрямами роботи лабораторії, селекційними та насіннєвими розсадниками, культурами селекцією і насінництвом яких займаються НПП кафедри.
     Учасники конференції побували на демонстраційному полігоні Виставково-інноваційного центру НААН України (с. Ксаверівка Друга, Васильківський район, Київська область), де завдяки підготовчій роботі академіка, професора кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М. О. Зеленського Миколи Володимировича Роїка, директора центру Валерія Фурмана та головного спеціаліста Павла Волощука ознайомилися з досягненнями вітчизняної селекції зернових, зернобобових, технічних, кормових та лікарських культур.
     Багатий душею, щедрий на доброту для інших, закоханий у життя і зачарований його красою, красою природи і людини – залишився в пам’яті колег, друзів, учнів, студентів, професор М. О. Зеленський. Правду кажучи, суєта минуща як і всяке індивідуальне життя, а добрі справи невмирущі. На цьому й збудований світ, у якому всім нам випало жити! Погодьтеся, що створювати нові сорти й гібриди рослин для людей – найкраще на землі заняття. Завдяки цьому живе «Школа професора Зеленського» і ще багато років має квітнути, як рукотворний пам’ятник із десятків нових сортів та гібридів, Михайлу Олексійовичу Зеленському.
    Кафедра генетики, селекції та насінництва ім. проф. М.О. Зеленського висловлює щиру вдячність за підтримку в організації, проведенні та технічному оснащенні конференціїзавідуючому кафедри кормовиробництва, меліорації та метеорології Демидасю Г. І. та його співробітникам; кафедрі закритого ґрунту (завідувач Приліпко О. В. та доценту Цизю О.М.).
 
Юлія Дмитренко,
асистент кафедри генетики, селекції
і насінництва ім. проф. М. О. Зеленського
 
 
     Ознайомитися та зберегти збірник тезисів Міжнародної науково-практичної конференції «Селекція – надбання, сучасність і майбутнє(освіта, наука, виробництво) можна за даним посиланням

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook