Науково-технічна рада факультету землевпорядкування: на порядку денному - попередні захисти дисертаційних робіт

6 лютого 2017 року

25 січня 2017 року відбулося засідання науково-технічної ради факультету землевпорядкування. На порядок денний було винесено три питання:

1.                     Попередній захист дисертації здобувача кафедри екології та економіки землекористування Навчально-наукового інституту економіки та екології природокористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України Курильціва Романа Михайловича на тему: «Інтегроване управління землекористуванням в контексті сталого розвитку: теорія, методологія, практика», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Науковий консультант: доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України Третяк Антон Миколайович, директор ННІ економіки та екології природокористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України.

В обговоренні результатів дисертації взяли участь: Ковальчук І. П., доктор географічних наук, професор; Дорош О. С., доктор економічних наук, професор; Кохан С.С., доктор технічних наук, професор; Дроздівський О. П., кандидат технічних наук; Паламарчук Л. В., кандидат економічних наук, доцент; А. О. Кошель, кандидат економічних наук.

Виступаючі акцентували увагу на актуальності теми дисертаційної роботи, її науковому і практичному значенні, значному науково-методичному рівні та вагомості отриманих результатів. Наголошено на потребі літературної та стилістичної корекції, більшому акцентуванні на оцінці ефективності системи адміністрування землекористування та її складових, конкретизації висновків.

Проте ці зауваження не знижують високого рівня дисертації. Виступаючі висловили пропозицію рекомендувати дисертаційну роботу до розгляду у спеціалізованій вченій раді зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Ухвалили:

Враховуючи актуальність теми дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, впровадження їх у виробництво, достатню повноту викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях, відповідність роботи вимогам п. 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, науково-технічна рада факультету землевпорядкування рекомендує дисертацію Р. М. Курильціва на тему: «Інтегроване управління землекористуванням в контексті сталого розвитку: теорія, методологія, практика» до розгляду у спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук із спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2.                     Попередній захист дисертації здобувача кафедри екології та економіки землекористування Навчально-наукового інституту економіки та екології природокористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України Лобунько Юлії Вікторівни на тему: «Формування природоохоронного землекористування в умовах нових земельних відносин», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Третяк Валентина Миколаївна, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природніх ресурсів України, професор кафедри екології та економіки землекористування.

В обговоренні результатів дисертації взяли участь: Т. О. Євсюков, декан факультету землевпорядкування, кандидат економічних наук, доцент; Ковальчук І. П., доктор географічних наук, професор; Дорош О. С., доктор економічних наук, професор; Дроздівський О. П., кандидат технічних наук; Третяк А.М. доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України.

Виступаючі акцентували увагу на актуальності теми дисертаційної роботи і багаторівневості проблематики, її науковому і практичному значенні, достатньо високому науково-методичному рівні та вагомості отриманих результатів. Наголошено на потребі літературної та стилістичної корекції, докорінного поліпшення рисунків і схем, оптимальнішого структурування, посилення виступу та вміння відповідати на запитання .

Проте ці зауваження не знижують високого рівня дисертації. Виступаючі висловили пропозицію рекомендувати дисертаційну роботу до розгляду у спеціалізованій вченій раді зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Ухвалили:

Враховуючи актуальність теми дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, впровадження їх у виробництво, достатню повноту викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях, відповідність роботи вимогам п. 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, науково-технічна рада факультету землевпорядкування рекомендує дисертацію Ю.В. Лобунько на тему: «Формування природоохоронного землекористування в умовах нових земельних відносин» до розгляду у спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Рішення прийнято одноголосно.

 

3.                     Попередній захист дисертації здобувача Полтавця Анатолія Миколайовича «Еколого-економічні засади використання та охорони земель рекреаційного призначення» подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент, Євсюков Тарас Олексійович, декан факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України.

В обговоренні результатів дисертації взяли участь: Третяк А.М., доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН; Ковальчук І. П., доктор географічних наук, професор; Дроздівський О. П., кандидат технічних наук; Дорош Й. М., доктор економічних наук, професор; Дроздівський О. П., кандидат технічних наук; Кохан С. С., доктор технічних наук, доцент.

Виступаючі зазначили актуальність дисертаційної роботи, її важливе наукове і практичне значення, високий науково-методичний рівень виконаного дослідження та вагомість отриманих результатів. Вказано, що окремі розділи роботи потрібно підсилити із урахуванням того, що в межах досліджуваної території антропогенний тиск на рекреаційні ресурси постійно збільшується. Необхідно систематизувати та структурувати табличний матеріал дисертаційного дослідження, особливо при наведенні його в авторефераті. Проте ці зауваження не знижують в цілому високого рівня дисертації. Виступаючі висловили пропозицію рекомендувати дисертаційну роботу до розгляду у спеціалізованій вченій раді зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Ухвалили:

Враховуючи актуальність теми дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, впровадження їх у виробництво, достатню повноту викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях, відповідність роботи вимогам п. 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, науково-технічна рада факультету землевпорядкування рекомендує дисертацію А. М. Полтавця на тему: «Еколого-економічна ефективність використання та охорони земель рекреаційного призначення» до розгляду у спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

О.П.Жук, к.е.н, доцент, вчений секретар Науково-технічної ради факультету землевпорядкування

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook