Науково-технічна рада факультету землевпорядкування: забезпечуємо ефективний контроль рівня дисертаційних робіт

6 лютого 2017 року

Першого лютого 2017 року відбулося засідання науково-технічної ради факультету землевпорядкування. На порядок денний було винесено два питання:

1. Попередній захист здобувача кафедри лісового менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України Шестака Максима Леонідовича на тему: «Еколого-економічна ефективність лісокористування на засадах державно-приватного партнерства», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Карпук Анатолій Іванович, директор Відокремленого підрозділу НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція».

В обговоренні результатів дисертації взяли участь: голова науково-технічної ради Ковальчук І. П., доктор географічних наук, професор; Добряк Д. С., доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН; Дорош О. С., доктор економічних наук, професор; Кохан С. С., доктор технічних наук, доцент; Дроздівський О. П., кандидат технічних наук.

Виступаючі зазначили актуальність дисертаційної роботи, вказали на те,  що дисертантом удосконалено основні положення теорії та методології економіки лісокористування, сформовано авторський підхід до визначення напрямів підвищення ефективності лісокористування, проаналізовано основні тенденції утворення лісосічних відходів та відходів деревообробки на підприємствах Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства, проаналізовано реальні втрати, які несуть лісогосподарські підприємства у зв’язку з неефективним використанням деревних відходів, сформовано структуру лісового кластера, яка дозволяє організувати заготівлю та переробку деревних відходів.

Вказано, що в окремих розділах дисертацію необхідно дооформити відповідно до вимог МОН України, зокрема, деякі таблиці та графіки необхідно перенести в додатки. Висновки необхідно доповнити статистичним матеріалом, який характеризує еколого-економічну ефективність лісокористування. Необхідно систематизувати та структурувати окремі дані дисертаційного дослідження при наведенні їх в авторефераті. Проте ці зауваження не знижують високого рівня дисертації. Виступаючі висловили пропозицію рекомендувати дисертаційну роботу до розгляду у спеціалізованій вченій раді зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Ухвалили:

Враховуючи актуальність теми дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, впровадження їх у виробництво, достатню повноту викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях, відповідність роботи вимогам п. 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, науково-технічна рада факультету землевпорядкування рекомендує дисертацію М.Л.Шестака на тему: «Еколого-економічна ефективність лісокористування на засадах державно-приватного партнерства» до розгляду у спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2. Попередній захист дисертації здобувача кафедри лісового менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України Матушевич Наталії Петрівни на тему: «Економічна оцінка лісових ресурсів України та напрями їх капіталізації», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Лицур Ігор Миколайович, провідний науковий співробітник відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України».

В обговоренні результатів дисертації взяли участь: Ковальчук І. П., доктор географічних наук, професор, голова науково-технічної ради; Добряк Д. С., доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН; Дорош О. С., доктор економічних наук, професор; Євсюков Т. О., доктор економічних наук, доцент; Дроздівський О. П., кандидат технічних наук.

Виступаючі зазначили актуальність теми дисертації, наукове і практичне значення, науково-методичний рівень виконаного дисертаційного дослідження та вагомість отриманих результатів. Висловлені критичні зауваження щодо дисертації. Висловлені пропозиції рекомендувати дисертацію Н.П. Матушевич на тему: «Економічна оцінка лісових ресурсів України та напрями їх капіталізації» до розгляду у спеціалізованій вченій раді зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Ухвалили:

Враховуючи актуальність теми дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, впровадження їх у виробництво, достатню повноту викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях, відповідність роботи вимогам п. 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, науково-технічна рада факультету землевпорядкування рекомендує дисертацію Н.П. Матушевич на тему: «Економічна оцінка лісових ресурсів України та напрями їх капіталізації» до розгляду у спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Рішення прийнято одноголосно.

 

О.П.Жук,

вчений секретар НТР факультету землевпорядкування,

к.е.н., доцент кафедри геодезії та картографії

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook